SWP
2017-05-10 Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Grodnie Białoruś

Na uroczystości do Grodna przybył Dariusz Piotr Bonisławski prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", będącego strategicznym partnerem Związku Polaków na Białorusi od momentu powstania ZPB. Prezesowi Stowarzyszenia towarzyszyli skarbnik Zarządu Krajowego Tomasz Różniak oraz prezes Oddziału Podlaskiego Anna Kietlińska.

7 maja koncert z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą został zorganizowany przez Związek Polaków na Białorusi pod otwartym niebem. Według szacunków organizatorów liczba artystów, przybyłych w tym dniu do Grodna z różnych stron Białorusi, m.in. z Lidy, Wołkowyska, Smorgoni, Mińska, Mołodeczna, Homla, Brześcia i innych miejscowości, przekroczyła trzysta ludzi. Ogółem trwający przez kilka godzin festyn, na którym oprócz występów muzycznych i tanecznych można było podziwiać malarstwo członków, działającego przy ZPB Towarzystwa Plastyków Polskich i wyroby rękodzieła autorstwa członków Towarzystwa Twórców Ludowych, mogło odwiedzić nawet ponad tysiąc osób.

W obchodach Dnia Polonii i Polaków w Grodnie uczestniczyli m.in. wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Grażyna Sztark, członek sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Wojciech Kossakowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Robert Tyszkiewicz, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, skarbnik Zarządu Krajowego Tomasz Różniak oraz prezes Oddziału Podlaskiego Anna Kietlińska. Obecni byli także ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik i polscy dyplomaci z Grodna.

Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc zauważyła, że Światowy Dzień Polonii i Polaków to stosunkowo młode święto w polskim kalendarzu. – Ale jest to święto bardzo ważne – podkreśliła, przypominając, iż poza granicami Polski żyje obecnie około 20 milionów Polaków i osób mających polskie korzenie. Dziękujemy wam, że trwacie w polskości i kultywujecie polskość; Polska zawsze o was pamięta. 2 maja to także Dzień Flagi, na widok której, niezależnie od tego gdzie się znajdujemy, polskie serce zawsze drży. Chcę, żebyście wiedzieli, że Polska zawsze o was pamięta – oświadczyła senator Koc przekazując władzom ZPB polskie godło państwowe.

Wojciech Kossakowski odczytał list przekazany przez szefową sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Annę Schmidt-Rodziewicz, która złożyła życzenia "by bycie Polakiem zawsze było powodem do dumy, a biało-czerwona flaga obecna w domach wyrażała przynależność do narodu polskiego". Wspieranie Polaków za granicą to zadanie szczególnie ważne dla polskiej polityki zagranicznej. Liczymy (…), że uda nam się podjąć działania na rzecz rozwiązania problemów Polaków na Białorusi – mówił poseł.

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski podkreślał z kolei, że Polacy na Białorusi mają szczególną rolę. "Oprócz tego, że kultywujecie polskość, chcecie znać język i by znały go wasze dzieci, jesteście w jakiś sposób także strażnikami pamięci o polskiej historii, która jest w każdym domu, w każdym kamieniu tego miasta i innych miejscach na Białorusi" – powiedział prezes Bonisławski.

W ciągu trwającego ponad dwie godziny koncertu swoją twórczość zaprezentowali artyści w różnym wieku, reprezentujący różne gatunki muzyczne i repertuar, występujący zarówno zespołowo, jak i indywidualnie. Niektórzy artyści, jak chociażby zespół wokalno-instrumentalny "Rezerwa" z Wołkowyska, zespół Znad Wilii ze Smorgoni, czy "Lidziejka" z Lidy, albo grupa wokalna zespołu "Białe Skrzydła z Mołodeczna", potrafili tak skutecznie rozgrzać słuchaczy i widzów, że przestrzeń między improwizowaną sceną, a publicznością nie jeden raz podczas koncertu zamieniała się w plac taneczny.

W czasie imprezy prezentowane były prace twórców z Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB i wyroby rękodzieła.

Marszałek Senatu RP Maria Koc, dziękując Polakom z Białorusi za głębokie i wzruszające przeżycia zwróciła uwagę na niezwykle wysoki poziom artystyczny koncertu, przygotowanego siłami artystów, działających przy Związku Polaków na Białorusi. – Zasługujecie na to, aby grać, śpiewać i tańczyć na profesjonalnej scenie – mówiła wicemarszałek Senatu RP, żartobliwie współczując prezesowi Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu, z powodu tego, że powinien uwzględnić w projektach wspierania Polaków na Białorusi tak dużą liczbę utalentowanych artystów.

Dariusz Piotr Bonisławski zapewnił, że jest świadom skali wyzwania i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", któremu przewodzi, nie sprawiło zawodu Polakom na Białorusi.

Za perfekcyjną organizację i przebieg Wielkiego Koncertu Majowego w Grodnie z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą odpowiadał Dział Kultury ZPB na czele z kierowniczką i wiceprezes organizacji Renatą Dziemiańczuk.SWP SWP SWP SWPProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów