SWP
2012-09-18 Konferencja “Quo Vadis” w Chicago Stany Zjednoczone Ameryki

W ostatni weekend sierpnia obradowała w Chicago Międzynarodowa Konferencja “Quo Vadis", organizowana corocznie przez przedstawicieli młodego pokolenia z Kanady i Stanów Zjednoczonych.


SWP

Grupa członków Komitetu Organizacyjnego “Quo Vadis"

Do “Wietrznego Miasta" zjechało ponad 120 studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz młodych profesjonalistów polskiego pochodzenia reprezentujących różne dziedziny życia, aby uczestniczyć w konferencji, której przesłaniem jest umożlwienie uczestnikom zdobycia umiejętności liderskich poprzez udział w warsztatach programowych, seminariach i wykładach oraz bezpośredni kontakt z ludźmi sukcesu.

W inuguracji konferencji prowadzonej przez Agnieszkę Ptasznik i Joannę Kosoń, która rozpoczęła się dwudziestego czwartego sierpnia o godzinie pierwszej po południu w sali reprezentacyjnej hotelu Knickerbocker przy 163 E. Walton wzięła udział liczna grupa gości honorowych.

W tym gronie obecni byli między innymi: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz Cisek, minister w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak i radca – minister Krzysztof Kasprzyk z Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, konsul generalny RP w “Wietrznym Mieście" Zygmunt Matynia. Sejm RP reprezentował poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego “Solidarna Polska".

Amerykański świat polityki i biznesu reprezentowali między innymi: Laura Schwartz, za prezydentury Billa Clintona odpowiedzialna za organizacje imprez w Białym Domu oraz Adam Wilczewski, szef sztabu Biura Handlu Międzynarodowego w Ministerstwie Gospodarki obecnego rządu USA. Obecni byli przedstawiciele Rady Miasta Chicago, która ogłosiła ostani weekend sierpnia “Dniami Quo Vadis w Chicago".

Witając uczestników konferencji jej przewodnicząca Agnieszka Ptasznik podkreśliła, że Quo Vadis powinna ułatwić młodym, świetnie wykształconym przedstawicielom grona młodych liderów polskiego pochodzenia dostęp do metod I narzędzi, które są niezbędne, aby mogli znaleźć odpowiedź na zasadnicze pytanie zawarte w haśle imprezy – Quo Vadis – dokąd zmierzamy jako Polonia i co chcemy w tym kraju osiągnąć? W jaki sposób można przyczynić się do wzrostu znaczenia naszej grupy etnicznej w społeczeństwie amerykańskim i podniesienia jej prestiżu na różnych płaszczyznach?

Przesłanie konferencji w swoich wystąpieniach wsparli goście z Polski. Wiceminister Janusz Cisek powiedział, że ministerstwo od dłuższego czasu z uwagą obserwuje to przedsięwzięcie młodych Amerykanów i Kandyjczyków polskiego pochodzenia, które w roku przyszłym trafi również do Australii.

Jest to formuła budowania szerokiej platformy współpracy pomiędzy róznymi środowiskami, które do tej pory działały bez łączności ze sobą i wzajemnego współdziałania. Teraz powinna się stworzyć znakomita platform jednocząca młodych profesjonalistów, absolwentów i studentów, którzy stanowić będą o wizerunku Polski w USA, Kanadzie czy Australii – podkreślił minister Janusz Cisek.

W równie ciepłych słowach do uczestników tego forum zwrócił sie prezydent RP Bronisław Komorowski, który w swoim liście przekazanym na ręce organizatorów przez ministra Macieja Klimczaka napisał: Z radością i satysfakcją wysłuchałem relacji o aktywności młodej amerykańskiej Polonii. Jestem pod wrażeniem państwa entuzjazmu, zaangażowania i przedsiębiorczości.

- Cieszę się, że przywiązują Państwo tak wielką wagę zarówno do umacniania znaczenia środowisk polonijnych w życiu publicznym Ameryki, jak i pielęgnowania więzi z Polską – napisał prezydent dziękując za zaproszenie i podkreślił, że jest to bardzo cenna inicjatywa, która będzie okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania jeszcze bliższych kontaktów pomiędzy młodymi liderami środowisk polonijnych, którzy pragną rozwijać nową wizję obecności Polonii w amerykańskim życiu publicznym. Prezydent podziękował również za interesujące i owocne spotkanie z młodzieżą podczas jego majowej wizyty w “Wietrznym Mieście".

Zadowolenie z faktu, że konferencja “Quo Vadis" po raz pierwszy została zorganizowana w USA właśnie w Chicago, wyraził przedstawiciel Rady Miasta, radny Ariel Reboyras, który przypomniał, że Chicago jest największym skupiskiem Polaków poza granicami swojej ojczyzny.

Po zakończeniu ceremonii otwarcia i prezentacji grupy organizatorów konferencji, porywający wykład o tym, jak dążyć do sukcesu wygłosiła Laura Schwartz. W czasie trzydniowej imprezy jej uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w kilkudziesięciu seminariach i wykładach.

Swoimi doświadczeniami z najróżniejszych dziedzin życia i działalności dzieli się: Kelly Cassidy, Krzysztof Kasprzyk, Karen Majewski, Walter Perchal, Aurelia Puciński, Tadeusz Radzikowski, Michael Traison, Wanda Urbańska, Adam S. Wilczewski, Beata Dąbek, Ellen Ericson, Łukasz Grabiec, Justine Jabłońska, Stephen Kuśmierczak, Małgosia Lawrynowicz i Artur Orkisz.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić kilka ciekawych miejsc w Chicago, gościli w Konsulacie Genralnym RP i wzięli udział w nabożeństwie niedzielnym w chicagowskiej katedrze Świętego Imienia.


Dziennik Związkowy


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów