SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2012-05-04 Dzień Polonii i Polaków za Granicą w Warszawie Polska

2-majowe uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w warszawskiej archikatedrze p.w. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył JE Ksiądz Prymas Józef Kowalczyk.

W koncelebrze udział wzięli goście: ks. abp Zbigniew Stankiewicz, metropolita ryski, ks. bp Paweł Anweiler z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, członek Rady Krajowej "Wspólnoty Polskiej" oraz ks. prałat Sławomir Kawecki, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. Na uroczystości przyjechało ponad 150 osób z różnych stron świata. W katedrze zebrali się przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Polacy ze Wschodu i z dalekiej Brazylii, przedstawiciele mediów polonijnych oraz zespoły folklorystyczne z Litwy, Ukrainy i Czech. Gości polonijnych serdecznie powitał prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Longin Komołowski.

W kazaniu Ksiądz Prymas Józef Kowalczyk nawiązał do przemówienia papieża Jana Pawła II, skierowanego w 1982 r. do emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii, mówiąc że mamy ogromne zaległości w budowaniu więzi między Polonią a ojczyzną oraz podkreślił, że do rządzących należy zapewnienie Polakom warunków do godnego życia w kraju, aby nie wyjeżdżali za chlebem, zaś tym, którzy wyjechali, zapewnienie równych praw pracowniczych na emigracji.

POCHÓD DO PAŁACU PREZYDENTA RP

Po zakończeniu liturgii w katedrze goście polonijni wyruszyli w pochodzie przez Krakowskie Przedmieście do Pałacu Prezydenckiego. Dwa święta w jednym dniu były inspiracją dla Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", aby pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przygotować wspólne obchody.

W skład Komitetu Honorowego obchodów święta Polonii weszli m.in.: Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, marszałek Sejmu Ewa Kopacz, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, ks. kardynał Józef Nycz i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony w 2002 r. w uznaniu wielowiekowego wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości, za wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach. Uroczyste obchody mają nam w kraju przypominać o milionach naszych rodaków mieszkających poza granicami, zaś rodakom żyjącym na obczyźnie o ich korzeniach. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony od 2004 r., został uchwalony w celu popularyzowania wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

Na dziedzińcu przed Pałacem Prezydenckim odbyło się oficjalne rozpoczęcie obchodów Dnia Polonii i Święta Flagi, wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego oraz wręczenie flag wybranym 25 osobom, przedstawicielom Polonii i Polaków z zagranicy. Prezydent Komorowski podkreślił, że wszyscy potrzebujemy symboli, które nas łączą i jednoczą, potrzebujemy ich zarówno w codziennym życiu jak i od święta oraz podziękował wszystkim, biorącym udział w uroczystości, przedstawicielom Kościoła, wojska, młodzieży, sportowcom, harcerzom i przedstawicielom Polonii.

FESTYN

Po uroczystości u Prezydenta RP rozpoczął się festyn dla mieszkańców stolicy w bliskim otoczeniu Pałacu Prezydenckiego i Domu Polonii. Na estradzie przed Kościołem Seminaryjnym odbyły się koncerty zespołów polonijnych. Wystąpili m.in. Kapela Wileńska, zespoły "Wileńszczyzna" i "Zgoda" oraz solistka Ewelina Saszenko z Litwy; zespół taneczny "Oldrzychowice" z Czech oraz Zespół Pieśni i Tańca "Podolski Kwiat" z Ukrainy.

Na Skwerze Mickiewicza ustawione były namioty, w których prezentowali swoje działania, wyroby i rozmawiali z Warszawiakami Polacy z Litwy, Czech i Ukrainy.

Można było zapoznać się z licznie zamieszkałym przez Polaków rejonem wileńskim i skosztować wyrobów regionalnych, podziwiać rękodzieło z Zaolzia i z Ukrainy, a także zapoznać się z prasą polonijną. Na ulicach wolontariusze kwestowali na odbudowę Zułowa – miejsca urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prezydent RP Bronisław Komorowski był gościem "Wspólnoty Polskiej". Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", witając Prezydenta, nawiązał do ubiegłorocznego spotkania Pana Prezydenta z Polonią Świata w Rzymie z okazji beatyfikacji Jana Pawła II i wyraził nadzieję, iż spotkania z okazji Dnia Flagi i Dnia Polonii staną się tradycją i znajdą miejsce w kalendarzu spotkań Prezydenta RP.

Prezydent Komorowski dziękował osobom, które pracują w ramach "Wspólnoty Polskiej" na rzecz Polaków rozsianych po całym świecie, a także tym, którzy organizują wiele cennych inicjatyw i przedsięwzięć poza granicami państwa polskiego oraz wyraził wdzięczność wszystkim, którzy uczestniczą w pięknym dziele budowania systemu łączności z Polakami poza granicami kraju. Podkreślił, że Dzień Polonii i Dzień Flagi jest takim dniem w roku, kiedy wspólnym wysiłkiem staramy się pokazać, że wspólnie pracujemy na rzecz jak najsilniejszych więzów między Polską współczesną a Polakami na całym świecie, którzy budują polską dumę ze współczesnej Polski.

UROCZYSTOŚCI WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJ

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Domu Polonii miała miejsce uroczystość nadania odznaczeń państwowych dla zasłużonych przedstawicieli Polonii oraz członków Stowarzyszenia "Wspólnota Polska’, wyróżniających się w pracy polonijnej.

Za wybitne zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury narodowej odznaczeni zostali:
- Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – prof. Piotr Małoszewski z Niemiec;
- Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosław Narkiewicz z Litwy;
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Anna Kosicka, Czesław Rybicki i Tomir Sołtan ze "Wspólnoty Polskiej";
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – Stefan Adamski z Ukrainy;
- Złotym Krzyżem Zasługi – za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego pośmiertnie odznaczony został Kamil Kulczycki, członek "Wspólnoty Polskiej", a odznaczenie odebrali rodzice.

W imieniu odznaczonych podziękował Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm Litewski, członek Związku Polaków na Litwie, następnie głos zabrali prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula i prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz A. Pilat.

Podczas spotkania w Domu Polonii nastąpił drugi równie uroczysty moment ogłoszenia wielkiej narodowej zbiórki publicznej, której celem jest zdobycie środków na budowę Miejsca Pamięci Narodowej w Zułowie na Litwie. Prezes "Wspólnoty Polskiej" Longin Komołowski, w obecności przedstawicieli Związku Polaków na Litwie, pierwszą cegiełkę na ten cel o wartości jednego tysiąca złotych "sprzedał" Prezydentowi RP.

Rozpoczęcie zbiórki spotkało się z oklaskami zgromadzonych gości, zaś prezydent Bronisław Komorowski w kilku słowach poparł idee odbudowy miejsca pamięci narodowej w Zułowie, dodając iż Zułów jest szczególnym miejscem, z którego pochodzą również inni wielcy Polacy.

Spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim zakończył wspólny toast i bankiet w ogrodach Domu Polonii, przygotowany przez Zamek w Pułtusku.

2 maja wieczorem na Zamku w Pułtusku z gośćmi polonijnymi spotkał się minister spraw zagraniczny Radosław Sikorski.


Foto i tekst: Jolanta Wroczyńska, foto: Mirosław Rowicki


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"