Polityka prywatności i plików cookies

dla stron internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" (S"WP") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe administrowane przez S"WP".

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania stronami. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem stron przeznaczone są wyłącznie na użytek S"WP".

Administrowanie stronami internetowymi

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron internetowych S"WP" podejmuje poprzez swoje komórki organizacyjne, zlokalizowane przy ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa.

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stroninternetowych S"WP" są na dwa sposoby:

-informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych;
-informacje uzyskiwane podczas korzystania z stroninternetowych –wśród nich mogą być:

a. informacje w dziennikach serwerów – automatycznie zapisywane dane, takie jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
c. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych.

II. Administratorem danych zawartych na stronach internetowych S"WP" jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" z siedziba w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 64.

Mechanizm cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych S"WP"

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników stron internetowych S"WP"

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

V. S"WP" przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

- Właściwego dopasowania stron internetowych S"WP" do potrzeb użytkowników;
- Zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
- Tworzeniastatystyk oglądalności stron S"WP"

VI.Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności stron internetowych S"WP"

Wykorzystywanie danych

I. Dane zbierane w ramach stron internetowych S"WP" służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stroni nternetowych S"WP"

II. Dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzach rejestracyjnych będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia przedsięwzięć, których formularze dotyczą, także w ramach realizacji działalności informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez S"WP", w tym m.in. wykorzystanie wizerunku uczestników wydarzenia poprzez utrwalenie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem Internetu, telewizji, publikacji drukowanych i innych mediów wyłącznie dla celów informacyjno-promocyjnych resortu.

III. Dostęp do danych na stronie posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics (polityka prywatności Google Analytics).

IV. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach stron internetowych, S"WP" może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

V. Hosting stron internetowych S"WP" zapewnia firma home.pl, która posiada dostęp do danych statystycznych generowanych przez ww. strony internetowe.

Bezpieczeństwo

I. S"WP" dokłada wszelkich starań, aby chronić strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. jednorazowe klucze logowania do stron internetowych.

II. Strony internetowe zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej na stronach internetowych, S"WP" zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.


facebook