Światowe Forum Edukacji Polonijnej

Sekcja Światowego Forum Edukacji Polonijnej jest kontynuacją corocznych Światowych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych organizowanych od 2010 roku w Ostródzie.

Oświata polonijna jest jednym z najważniejszych filarów podtrzymywania i wzmacniania polskości poza krajem. Placówki edukacyjne służą nie tylko nauce języka, lecz także rozwijaniu kultury i tradycji oraz podtrzymywaniu stosunków społecznych z innymi osobami mówiącymi w tym samym języku. Częstokroć to właśnie szkoła staje się ośrodkiem życia Polonii i Polaków na danym terenie. Zdajemy sobie sprawę, że wspieranie placówek edukacyjnych jest równocześnie wspieraniem przyszłości młodych Polaków żyjących poza krajem przodków. To możliwość i szansa dla ich rozwoju językowego oraz intelektualnego.

Światowe Forum Edukacji Polonijnej

Katarzyna Czyżycka
koordynatorka Forum
z ramienia SWP

Wydawać by się mogło, że oświata polonijna jest najbardziej zadbaną przez nasz kraj dziedziną życia polonijnego i polskiego poza granicami. Jednak doskonale wiemy, że cały czas należy dbać o nią w sposób szczególny. To właśnie nauczyciele w szkołach, w których uczy się w języku polskim, są jednymi z pierwszych nauczycieli polskości.

Aktualnie młodzi Polacy mogą uczyć się rodzimego języka w trzech typach szkół: szkołach społecznych, Szkolnych Punktach Konsultacyjnych lub w sekcjach Szkół Europejskich, szkołach działających w obcych systemach edukacji. Te trzy kategorie nauczania różnią się od siebie, inne są ich potrzeby, oczekiwania, ale też każda z nich posiada inny potencjał. Światowe Forum Edukacji Polonijnej podejmuje się tej kwestii: w trakcie przedstawione zostaną pytania dotyczące przyszłości wszystkich typów nauczania.

Nie byłoby jednak przyszłości bez historii, dlatego w pierwszej sesji przedstawiciele Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska przedstawią dotychczasowe sposoby wsparcia oświaty polonijnej i polskiej poza granicami.


Jak powinna wyglądać w przyszłości edukacja młodych ludzi polskiego pochodzenia? Uczestnicy Forum odpowiedzą na to pytanie w drugiej części dnia. Odbędą się dwie debaty, w których udział wezmą przedstawiciele Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz n auczyciele polonijni.


Wspólnie zastanowią się oni nad rolą oświaty polonijnej i polskiej za granicą, nad jej rolą w podtrzymywaniu polskości i budowie dobrego imienia naszego kraju. Przedyskutują także kwestię wsparcia, które powinna otrzymywać oświata oraz spróbują sprofilować nauczyciela polonijnego: jego zalety, potencjał, umiejętności i kompetencje.

W ramach Światowego Forum Edukacji Polonijnej rozstrzygnięty zostanie także konkurs na Polonijnego Nauczyciela Roku. Wyłonionych zostanie trzech zwycięzców w trzech kategoriach: szkół społecznych, szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół działających w obcych systemach edukacji. Zwycięzca otrzyma Nagrodę im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego.


RELACJA Z FORUMRELACJA Z FORUM
ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów