Światowe Forum Duszpasterstwa Polonijnego

W ciągu ostatnich 100 lat historia Polski była naznaczona wieloma dramatycznymi wydarzeniami, które stały się powodem powstania emigracji międzywojennej, powojennej, solidarnościowej, zarobkowej. Głównym celem wyjazdów ludzi było przede wszystkim poszukiwanie chleba. Ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, podkreśla, że właśnie ku nim w większym lub mniejszym stopniu są zwrócone oczy i serca polskich duszpasterzy – duchownych oraz sióstr i braci zakonnych.

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego szacuje, że około 2 tys. kapłanów pracuje w duszpasterstwie polskojęzycznym, zaś msze św. są celebrowane w około 1,5 tys. ośrodków.

Światowe Forum Duszpasterstwa Polonijnego

Tatiana Čepukoit
koordynatorka Forum
z ramienia SWP

Kardynał Józef Glemp w 1984 roku po wizycie w Brazylii i Argentynie napisał: Sens duszpasterstwa polonijnego nie polega na tym, aby za wszelką cenę utrzymać język i obyczaje polskie, ale by jak najpełniej rozwinąć łaskę wiary, opierając się na religijnej kulturze polskiej, i w ten sposób dać świadectwo życia Kościoła – w sposób godny naśladowania i przyjęcia.


Głównym celem Forum Duszpasterstwa Polonijnego jest przybliżenie roli kościoła oraz księży w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości oraz w umacnianiu ducha patriotycznego wśród środowiska polonijnego.


Forum Duszpasterstwa Polonijnego zainauguruje wykład prof. Wiesława Wysockiego zatytułowany Wkład Kościoła polskiego „IV Dzielnicy” w dzieło odzyskania Niepodległości na zachodzie i wschodzie. O. Janusz Błażejak wspólnie z przedstawicielami duszpasterstwa polonijnego w Ameryce i Australii przybliżą najważniejsze fakty z okresu formowania się „Błękitnej Armii” i rolę, jaką w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie odegrali kapłani. Kapitan Józef Sierociński – adiutant gen. Hallera w swoim wspomnieniach pisze: Księża-Polacy z ambon głosili prawdy narodowe, budzili ducha, uświadamiali konieczność ofiary dla Ojczyzny, tłumaczyli cel wysiłków. W większości wypadków stali na czele Komitetów obywatelskich, nie szczędzili osobistych ofiar pieniężnych, udzielali z całą gotowością lokali parafialnych na zebrania i biura rekrutacyjne.

W ubiegłym roku ks. Kępa podczas uroczystości stulecia powstania „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera podkreślił: Dziękujemy za księży kapelanów tamtego czasu, którzy słowem i przykładem zasiewali dobre ziarno. Rodzi się pytanie: jakie ziarna my siejemy; jakie ziarno sieje każdy z nas? Oby ziarna siane przez nas służyły bliźnim i naszej umiłowanej Ojczyźnie. Obyśmy, jak tamto pokolenie Błękitnej Armii mieli dość siły, aby nie tylko marzyć i śnić, ale także pięknie żyć i skutecznie działać.

Podczas Forum uczestnicy będą mogli wymienić się swoim doświadczeniem w dynamizowaniu działań służących pogłębieniu patriotycznej tożsamości Polonii oraz Polaków z Zagranicy.

Szczególna troska o kapłanów była widoczna w nauczaniu papieża Benedykta XVI, który 16 maja 2006 roku na Jasnej Górze podkreślił: Świat i Kościół potrzebują kapłanów, świętych kapłanów. Świętość kapłana jest cały czas aktualnym zagadnieniem we współczesnym świecie, gdyż dotyka misji całego Kościoła.

W związku z tym często nasuwają się pytania: jaki powinien być kapłan XXI wieku? Jaka jest jego misja w życiu wierzących, Kościele oraz świecie?

Benedykt XVI podczas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze w Warszawie 25 maja 2006 roku powiedział: Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego.

Jednak czy rzeczywiście oczekuje się od księdza tylko i wyłącznie bycia łącznikiem między Bogiem a człowiekiem? Wiele oczekiwań stawia się przed duszpasterzami, a szczególnie przed tymi, którzy pracują poza granicami swojego kraju. To oni są ambasadorami swojej ojczyzny. Podczas Forum zostanie poruszony temat działań duszpasterstwa na rzecz obrony dobrego imienia Polski w świecie.


RELACJA Z FORUMRELACJA Z FORUM
ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów