Światowe Forum Kultury Polonijnej

Temat Forum Kultura polska poza granicami kraju. Dokonania i perspektywy: 1918 – 2018 – 2118 określa fundament, na którym będziemy tworzyć przyszłe wartości kultury polonijnej. Towarzyszyć nam będzie refleksja nad bogatą i wartościową polską kulturą emigracyjną, która zostanie potraktowana jako inspiracja dla przyszłych twórczych wydarzeń.

Każde z powyższych pojęć będzie scharakteryzowane podczas trzech prelekcji wygłoszonych przez osoby aktywne w swoich polonijnych środowiskach, a zgłoszone przez organizacje polonijne z całego świata. Wydaje się, że takie podejście daje szansę na przyjrzenie się polonijnej kulturze i określenie jej kondycji. Chyląc się nad 100-letnią przeszłością niepodległej Polski, rozpoczniemy rozważania od charakterystyki kultury polskiej poza granicami kraju.

Światowe Forum Kultury Polonijnej

Marek Domaradzki
koordynator merytoryczny Forum

Podczas spotkań zastanowimy się na kategorią „polskich i polonijnych twórców” na obczyźnie, gdyż definicje nie są oczywiste. Czy można zakwalifikować danego twórcę jako reprezentanta kultury polonijnej, jeśli nie jest on/ona zupełnie związany z Polonią? Jeśli nie utrzymuje z organizacjami polonijnymi żadnych kontaktów i często jedyne, co łączy jego/ją z kulturą polonijną, to miejsce urodzenia i nieporadny język polski? Czy taka osoba, mimo znacznych osiągnięć kulturalnych w kraju osiedlenia, może być uważana za twórcę kultury polonijnej? Zwłaszcza jeśli tę kulturę traktuje tylko jako punkt odniesienia do swojej kariery artystycznej, nie widząc w niej korzeni własnej twórczości?


Wychodząc naprzeciw tak określonemu tematowi, program Forum Kultury Polonijnej oparty został na triadzie pojęć definiujących kulturę: Słowo – Obraz – Dźwięk. Wszystko, co stworzyła kultura (poprzez swoich twórców), można zmieścić w tych kategoriach.


Nic dziwnego, że niektóre polonijne organizacje, do których zwróciliśmy się z propozycją uczestnictwa w Zjeździe, miały często dylemat w proponowaniu delegatów: czy delegatem powinna zostać osoba o znakomitym dorobku twórczym, ale zupełnie nieprzyznająca się do swojego lokalnego środowiska polonijnego, czy osoba o może mniej spektakularnych sukcesach, ale tworząca czy krzewiąca polonijną kulturę w swoim środowisku w znaczeniu „pracy organicznej”: krok po kroku, uparcie i przez wiele lat?

Współpracując nad tworzeniem Forum Kultury, zetknąłem się wieloma znakomitymi projektami oraz twórcami i jestem spokojny o przyszłość polskiej kultury na emigracji. Prelekcje i dyskusja w ramach Forum powinny to potwierdzić. Jeśli jednak miałbym wskazać zagrożenie dla takiego dobrego samopoczucia, to powiedziałbym, że niebezpieczeństwo dewaluacji polskiej kultury emigracyjnej leży nie w jakości tworzonych projektów, ale w ich przyszłym odbiorze. Do kogo będą adresowane? Obecne pokolenie (i pewnie też przyszłe polonijne pokolenia) spoglądają w strony cyfryzacji jako wszechobecnej, wręcz „obowiązującej” formy przekazu. Czy kultura polonijna nadąży za tym wyzwaniem? Czy cyfryzacja zdominuje przekaz kulturalny na tyle, że większość aktualnych form przekazu stanie się „niszowa”? Jeśli tak, to istnieje ryzyko adresowania przyszłych działań kultury polonijnej do coraz bardziej kurczącej się liczny odbiorców, nie trafiając w gusta młodych pokoleń Polaków za granicą.

Dla mnie, współtwórcy Forum Kultury Polonijnej, największą satysfakcją będzie opinia uczestników w obradach panelowych i wizytach studyjnych dotycząca tego, że jesteśmy bliżej zrozumienia fenomenu kultury polskiej na emigracji.


RELACJA Z FORUMRELACJA Z FORUM
ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE