Światowe Forum Nauki Polskiej

Tematykę Forum stanowić będzie zagadnienie ważne zarówno dla Polonii, jak i rodaków żyjących w Kraju, tj. Wkład nauki polskiej do nauki światowej w kontekście Odzyskania Niepodległości i ponadczasowego dorobku.

Zgodnie z przyjętymi założeniami uczestnicy Forum zapoznają się zarówno z aktualnym stanem wiedzy na temat badań oraz światowego dorobku polskich naukowców, żyjących i prowadzących działalność naukowo-badawczą poza Polską, jak i z problemami, którymi stykają się w swojej pracy.

Światowe Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju

Dr Joanna Pyłat
koordynatorka Forum
z ramienia SWP

W trakcie poszczególnych sesji i wizyt studyjnych (w Archiwum IPN, Interdyscyplinarnym entrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Centrum Nauki Kopernik) omawiane będą kwestie oceny tego dorobku, jak i aktualna współpraca międzynarodowa oraz wymiana akademicka – w tym m.in. wątek programów zachęcających do prowadzenia międzynarodowych (oraz interdyscyplinarnych) badań naukowych i kwestia ewentualnego powrotu polskich badaczy do kraju.


Po zakończeniu Forum (m. in. w ramach ewaluacji tego przedsięwzięcia) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zajmie się opracowaniem aktualnej bazy danych naukowców polskich, prowadzących działalność naukowo-badawczą poza krajem (z podziałem na obszary i dyscypliny naukowe).


Zdaniem organizatorów baza ta stanowić będzie ważne źródło informacji na temat aktualnie prowadzonych badań, preferencji polskich naukowców. Ponad to uzupełni ona dotychczasową wiedzę i opracowania na ten temat, np. monografię Instytutu Pamięci Narodowej z 2016 roku Polska emigracja polityczna 1939-1990. Stan badań), w której opublikowano raporty prof. Rafała Stobieckiego – Humanistyka polska na emigracji i dr Joanny Pyłat – Polscy naukowcy nie/humaniści na emigracji w latach 1939-1990, a także aktualne badania prowadzone w tym zakresie, m. in. przez Polską Akademię Umiejętności, Polska Akademia Nauk, Fundację Polonium i Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie.

Dorobek naukowców polskich, żyjących i pracujących poza Polską, jest ogromny. Znajdziemy w nim sporo ponadczasowych źródeł. Współczesnym znawcom tematu imponują osiągnięcia prof. Kazimierza Funka, który w okresie międzywojennym prowadził badania (nad białkami i awitaminozą, hormonami płciowymi, insuliną i przyczynami raka) w Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i (po 1939 roku) w USA. Podobnie osiągnięcia prof. Stanisława Ulama – wybitnego matematyka, który w latach 1933-1935 studiował w Wiedniu, Zurychu i Cambridge, a także wielu obecnych polskich naukowców, którzy (m.in. z tego powodu, iż nauka jest transgraniczna i uniwersalna) prowadzą swoje badania poza krajem.


RELACJA Z FORUMRELACJA Z FORUM
ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów