MATERIAŁY DLA MEDIÓW

Materiały związane z V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z zagranicy.
KONFERENCJA PRASOWA
PRZED V ŚWIATOWYM ZJAZDEM POLONII
I POLAKÓW Z ZAGRANICY

© STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
ZDJĘCIA: AGATA PAWŁOWSKADO POBRANIA

ZIP / Pliki: JPG


DZIEŃ 1 : MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY

© STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
ZDJĘCIA: AGATA PAWŁOWSKADO POBRANIA

RAR / Pliki: JPGDZIEŃ 1 : ZŁOŻENIE WIEŃCÓW PRZED GROBEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

© STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
ZDJĘCIA: AGATA PAWŁOWSKADO POBRANIA

RAR / Pliki: JPGDZIEŃ 1 : UROCZYSTE OTWARCIE ZJAZDU W PARLAMENCIE RP

© STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
ZDJĘCIA: AGATA PAWŁOWSKADO POBRANIA

RAR / Pliki: JPGDZIEŃ 1 : Spotkanie uczestników Zjazdu
z Parą Prezydencką

© STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
ZDJĘCIA: AGATA PAWŁOWSKADO POBRANIA

RAR / Pliki: JPGFolder Zjazdu
- wersja internetowaDO POBRANIA

PDFLogo
V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy
Logo
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Logo
Rada Polonii ŚwiataORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE