Światowe Forum Sportu i Turystyki Polonijnej

Forum Sportu i Turystyki Polonijnej poświęcone będzie przedstawieniu i ocenie bieżącego stanu sportu i turystyki polonijnej oraz wyznaczeniu kierunków rozwoju na kolejne lata, w kontekście setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wszystkie dziedziny aktywności Polonii, w tym również sportu i turystyki, zawsze działały i działają na rzecz dobrego imienia Polski i Polaków, promocji Polski jako ciekawego kraju, godnego odwiedzenia, poznania jego historii i kultury.

Jednym z poruszanych tematów będzie ocena sytuacji sportu polonijnego na świecie z ukazaniem kontekstu historycznego na podstawie wybranych krajów ze zwróceniem uwagi na sukcesy, zagrożenia lub słabe strony.

Światowe Forum Sportu i Turystyki Polonijnej

Małgorzata Kwiatkowska
koordynatorka merytoryczna Forum

Różne jest podejście do sportu i zainteresowanie Polonii, w zależności od kraju osiedlenia i warunków klimatycznych. Podczas Forum spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy sport polonijny jest rekreacją, czy sportem wyczynowym? Z rozmów wynika, że obecnie najbardziej popularną dyscypliną sportową jest piłka nożna. Na kolejnych miejscach plasują się: lekkoatletyka, pływanie, piłka siatkowa, bilard i sporty zimowe.

Problemem jest zmniejszający się udział młodzieży w polonijnej integracji sportowej. Atrakcje XXI wieku wypierają zainteresowanie sportem. Jak organizacje polonijne mają zadbać o atrakcyjność zajęć ruchowych? Pozytywną rolę odgrywa w nich Związek Harcerstwa Polskiego, który w swoim programie uwzględnia różne konkurencje sportowe.


Będziemy omawiać zagadnienia związane z turystyką polonijną. Przedstawimy obecną sytuację, propozycję rozwoju, role turystyki polonijnej jako czynnika wzbogacenia kultury i element gospodarki narodowej. Liczymy na sugestie uczestników Forum, które po dyskusji będzie można przedłożyć do realizacji odpowiednim instytucjom. Przykładem turystyki polonijnej połączonej z integracją są Festiwale Polonijne Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, cykliczne zloty harcerskie w różnych krajach oraz Sejmiki PKOl.


Liczymy na szersze zainteresowanie sportem polonijnym przez PKOl, turystyką przez POT oraz zainicjowanie współpracy z instytucjami rządowymi w Polsce z korzyścią dla sportu i turystyki polonijnej oraz promocji Polski np. sponsorowanie/ patronat ważnych, jubileuszowych wydarzeń. Będziemy także rozważać wspólne inicjatywy obejmujące środowiska polonijne na całym świecie, np. w tym roku liczymy na jednogłośne zadeklarowanie się, że w każdym kraju, przed końcem tego roku, zostanie zrealizowany bieg na 1918 metrów.

Wymiana doświadczeń i nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz opracowanie bazy polonijnego sportu rozproszonego na całym świecie to jedno z oczekiwań tej sekcji. Innym jest umocnienie linii generacyjnego zaangażowania w sporcie polonijnym.

Sport i rekreacja fizyczna są mało skomplikowaną organizacyjnie formą integrowania Polonii. Polonijne Święta Sportowe w poszczególnych krajach pomagają w utrzymaniu więzi z innymi Polakami, włączają do wspólnoty młodzież polonijną oraz ich niepolskich przyjaciół. Turystyka do Polski i Polonijne Światowe Igrzyska Sportowe oraz Polonijne Sejmiki Sportowe promują Polskę wśród Polonii, a poprzez Polonię – również inne środowiska w kraju jej zamieszkania.

W ramach Forum przewidziane jest zwiedzenie wystawy pn. „Historia Sportu Polonijnego” na terenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak również wizyta w jednym z ciekawych obiektów sportowych w Warszawie.


RELACJA Z FORUMRELACJA Z FORUM
ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE
facebook