II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju odbędzie się w Pułtusku w dniach
11-14 września 2019.

Nauka, innowacyjność, konkurencyjność,
czyli jak być naukowcem na obczyźnie?

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie zaprosić do udziału w II Światowym Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju 2019 - Nauka, innowacyjność, konkurencyjność, czyli jak być naukowcem na obczyźnie?

Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju stanowi praktyczną odpowiedź Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Senatu RP i Rady Polonii Świata, na postulaty i wnioski uczestników I Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, który odbył się we wrześniu 2018 r. w ramach V Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą.


Celem głównym tegorocznego Forum jest stworzenie wspólnej przestrzeni co-creating dla naukowców polskiego pochodzenia działających poza granicami Kraju, wspieranie ich relacji naukowo-badawczej, nawiązywania kontaktów (networking) i dzielenia się wiedzą. Ponadto pragniemy promować Polskość i Polskę na międzynarodowej arenie naukowej, w świadomości Polonii i Rodaków w Kraju, jak również zależy nam na poprawie wizerunku Polaków i Polski w świecie.


Do zadań tegorocznego Forum należy również wspieranie badań nad dorobkiem polskich naukowców działających poza granicami Kraju przez określenie inicjatyw mających na celu promowanie osiągnieć naukowych Polaków działających poza granicami Kraju, w szczególności innowacyjnych przedsięwzięć.

Podczas tegorocznego Forum chcielibyśmy wypracować narzędzia wzmacniające relacje pomiędzy naukowcami polskiego pochodzenia działającymi poza granicami Kraju w celu stworzenia sieci Polskiej Społeczności Naukowej.

II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju to jedno z niewielu ważnych wydarzeń naukowych, które integruje i wspiera współpracę naukowców polskiego pochodzenia działających poza granicami Kraju. Innowacyjne osiągnięcia będą głównym tematem sesji naukowych nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz sztuki. Oprócz sesji naukowych odbędą się panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli polonijnych organizacji naukowych i polskiej myśli technicznej z krajów europejskich, Australii i Nowej Zelandii, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, oraz krajów Wschodu.


Zapraszamy do udziału w Światowym Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju oraz zgłaszania propozycji swoich wystąpień.

Jesteśmy przekonani, że ciekawe miejsce, które odwiedzą uczestnicy Forum, różnorodna oferta kulturalna oprócz naukowych korzyści pozostawią także dobre wspomnienia.

Organizatorzy


REJESTRACJA NA FORUM
Dlaczego warto?

Dlaczego warto wziąć udział w Światowym Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju 2019 ?


Zdobędziesz wiedzę!


Najwyższej klasy naukowcy podczas sesji naukowych będą dzielić się swoją wiedzą w zakresie najnowszych rozwiązań i trendów w obszarze swojej dziedziny naukowej.

Nawiążesz kontakty!


Znakomita okazja do networkingu, spotkań z naukowcami z całego świata oraz przedstawicielami towarzystw naukowych, instytucji wspierających naukowców, nawiązania strategicznych kontaktów naukowych podczas dyskusji w kuluarach i imprez towarzyszących.

Poznamy Cię !


W Forum wezmą udział naukowcy polskiego pochodzenia pracujący poza granicami Polski oraz Rodacy z Kraju z obszaru nauki ścisłych, inżynieryjnych, medycznych, humanistycznych i sztuki,a także przedstawiceile stowarzyszeń naukowych i instytucji wspierających rozwój nauki – bądź tam gdzie oni, aby poszerzać swoje horyzonty naukowe.
PROGRAM


TYTUŁY SESJI NAUKOWYCH

Temat wiodący sesji naukowych: Innowacyjne osiągnięcia i możliwości współpracy


1. Sesja nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych

Temat: Wkład nauk ścisłych w rozwój innowacyjnych rozwiązań

2. Sesja nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Temat: Jak medycyna może przedłużyć życie w XXI w.?

3. Sesja nauk Humanistycznych i Sztuki

Temat: Wkład polskiej humanistyki i sztuki na emigracji w kulturę artystyczną świata


Zapraszamy do zgłaszania referatów !PRELEGENCI

Wykłady sekcyjne


 1. Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (Polska), historyk sztuki
  Sztuka polska na emigracji a sztuka w Polsce. Historia, współczesność perspektywy

  Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz - sylwetka oraz abstrakt wystąpienia.

 2. Dr Bogumiła Żongołłowicz (Australia), humanistka, pisarka, dziennikarka
  Wkład Polaków w kulturę artystyczną Australii

  Dr Bogumiła Żongołłowicz - sylwetka.

 3. Wojciech Sobczyński (Wielka Brytania), artysta malarz i rzeźbiarz, krytyk sztuki, dziennikarz
  Polski Londyn artystyczny

  Wojciech Sobczyński - sylwetka.

 4. Prof. Jacek Gwizdka (USA)
  Rola sygnałów neuro-fizjologicznych w pełniejszym rozumieniu ludzi i ich interakcji z informacją.

  Prof. Jacek Gwizdka - sylwetka.

 5. Prof. dr hab. Lech Polkowski (Polska)
  Foundations of concept theory for approximate reasoning. The Polish trace

 6. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek (Polska),
  Dr n. med. Aneta Obcowska – Hamerska (Polska)
  Postępy w chirurgii układu pokarmowego. Współpraca Polsko-Japońska

  Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek,
  Dr n. med. Aneta Obcowska – Hamerska
  sylwetki oraz abstrakt wystąpienia.

 7. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł (Polska)
  Podstawy naukowe do reorganizacji opieki medycznej nad chorymi na otyłość olbrzymią

  Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł - sylwetka oraz abstrakt wystąpienia.

 8. Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz (Polska)
  Medycyna stylu życia w służbie prewencji

  Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz - sylwetka

 9. Prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki (Polska)
  Domowe żywienie pozajelitowe – pozycja Polski w świecie

  Prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki - sylwetka oraz abstrakt wystąpienia.

 10. Prof. dr hab. Ewa Langwińska (Polska)
  Choroba Wilsona – problem interdyscyplinarny

  Prof. dr hab. Ewa Langwińska - sylwetka oraz abstrakt wystąpienia.

 11. Dr n. med. Dariusz Kąkol (Polska)
  Możliwości współczesnej endoskopii układu pokarmowego

  Dr n. med. Dariusz Kąkol - sylwetka oraz abstrakt wystąpienia.

 12. Prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński (Polska)
  Wpływ doświadczeń z pola walki na rozwój medycyny

  Prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński - sylwetka oraz abstrakt wystąpienia.

 13. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski (Polska)
  Medycyna paliatywna w chorobach nienowotworowych

 14. Prof. dr hab. n. med. Rafał Stec (Polska)
  Nowoczesne terapie w onkologii spersonalizowanej

 15. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński (Polska)
  Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – wyzwania na XXI wiek

  Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński - sylwetka oraz abstrakt wystąpienia.


TEMATYKA PANELI DYSKUSYJNYCH


Panel dyskusyjny I:

Kontekst historyczny dorobku naukowców polskiego pochodzenia działających poza granicami Kraju, wkład naukowców polskiego pochodzenia w rozwój światowej nauki.

Panel dyskusyjny II:

Z Polski w świat - moja droga do nauki. O znaczeniu mobilności w karierze młodego naukowca.

Panel dyskusyjny III:

Promowanie i finansowanie badań naukowych na świecie i w Polsce. Dobre praktyki na przykładzie naukowców polskiego pochodzenia działających poza granicami Kraju.

Panel dyskusyjny IV:

O relacjach pomiędzy naukowcami działającymi poza granicami Kraju i ich związku z Ojczyzną. Warunki niezbędne do stworzenia networkingu pomiędzy obiema grupami naukowców.


ABSTRAKTY


 • Lista zgłoszonych referatów – wkrótce do pobrania książka abstraktów
 • Lista zgłoszonych plakatów - wkrótce do pobrania książka abstraktów
  Informacje dodatkowe
  • Wydrukowany poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A0 (84.1 cm szerokość x 118.9 cm wysokość) w orientacji pionowej.
  • Informacje na temat harmonogramu sesji posterowej oraz referatów zostaną podane przed rozpoczęciem Forum.

Termin nadsyłania abstraktów 11/08/2019


Istnieje możliwość późniejszego - po dokonaniu rejestracji - przesłania streszczenia za pomocą formularza - link do formularza za pomocą którego można przesłąć abstrakt znajduje się poniżej.

UZUPEŁNIENIE REJESTRACJI O ABSTRAKTY


DODATKOWE PUNKTY PROGRAMU


Koncert "Muzyka i Humor" Czesław Jakubiec & The ThreeX

WIĘCEJ O KONCERCIE

Impreza towarzysząca - informacje wkrótce


REJESTRACJA
TERMINY
OPŁATY


Wczesna rejestracja

Termin: 12/06 -11/08/2019
Wpisowe: 200 PLN / 50 Euro / 65 USD
Opłata konferencyjna: 400 PLN /100 Euro/ 130 USD

Późna rejestracja

Termin: 12/08 - 02/09/2019
Wpisowe: 300 PLN / 75 Euro / 100 USD
Opłata konferencyjna: 500 PLN /125 Euro/ 165 USD

Kraje zwolnione z opłaty konferencyjnej

Armenia, Białoruś, Łotwa, Estonia, Federacji Rosyjska, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Mołdawia, Ukraina.

Opłata zawiera

 • Udział w sesjach naukowych i panelach dyskusyjnych
 • Materiały konferencyjne
 • Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym
 • Przerwy kawowe, pełne wyżywienie
 • Udział w Uroczystej kolacji/bankiecie
 • Udział w imprezach towarzyszących
 • Transport Warszawa-Pułtusk (11/09/2019), Pułtusk-Warszawa (14/09/2019)

WPŁATY KRAJOWE

Opłaty należy dokonać na numer konta w Alior Banku SA ul. Łopuszańska 38D, Warszawa:
Numer konta: 73 2490 0005 0000 4600 3713 8763

WPŁATY ZAGRANICZNE

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa

Numer rachunku bankowego do przelewów zagranicznych:
IBAN: PL 73 2490 0005 0000 4600 3713 8763
kod BIC/SWIFT Alior Banku SA (ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa): ALBPPLPW

UWAGA!!! W treści przelewu prosimy dodać: „Nazwisko i imię uczestnika, wpisowe i opłata na Forum Nauki”


Wszelkie pytania i prośby o dofinansowanie prosimy kierować do dr Agnieszki Niemczynowicz
kongresnauki@wspolnotapolska.org.pl


REJESTRACJA NA FORUM


Rejestracji można dokonać nie mając przygotowanego abstraktu. Istnieje możliwość późniejszego przesłania streszczenia za pomocą formularza - link poniżej.

UZUPEŁNIENIE REJESTRACJI O ABSTRAKTY


KONTAKT


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Dom Polonii w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
Sekretariat: tel. +48 22 556-90-02; fax: +48 22 556-90-43
kongresnauki@wspolnotapolska.org.pl


ORGANIZATORZY


ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"MIEJSCE ZJAZDU
DOM POLONII W PUŁTUSKU

Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
w 2019 roku odbędzie się w Domu Polonii w Pułtusku


W zabytkowych murach XV-wiecznego zamku, położonego na skraju Puszczy Białej nad Narwią, zaledwie 60 km od centrum Warszawy w kierunku północnym, mieści się nowoczesny kompleks hotelowo gastronomiczno konferencyjny, noszący nazwę „Dom Polonii”. Kusi on gości licznymi atrakcjami, a przede wszystkim wyśmienitą polską kuchnią. Opiera się ona o bardzo stare, sprawdzone receptury. W wędzarniach wyrabia się i wędzi staropolskie wędliny, w opalanych drewnem piecach chlebowych, z ciasta dojrzewającego w lipowych dzieżach, piecze się chleb na liściach chrzanu, tataraku czy dębu. Pobyt uatrakcyjniają pokazy walk bronią średniowieczną, pojedynek szlachciców w XVII-wiecznych strojach, recital ballad i romansów czy występy duetu cygańskiego. Na terenie Zamku można obejrzeć kanonierów strzelających z XVII-wiecznych armat, których występy zazwyczaj poprzedzają pokaz ogni sztucznych. Do niewątpliwych atrakcji należą XV-wieczna kaplica św. Magdaleny i duże drewniane łodzie, dawniej zwane batami, a dziś ze względu na drugą nazwę miasta „Wenecja Mazowsza”- gondolami pułtuskimi. Na łodziach tych goście mogą nie tylko podziwiać uroki nadnarwiańskiej przyrody, ale przy dźwiękach nastrojowej muzyki zjeść romantyczną kolację na wodzie.

HOTEL *** ZAMEK, DOM POLONII W PUŁTUSKU


PIERWSZE SPOTKANIE
PRZEDSTAWICIELI NAUKI POLSKIEJ POZA GRANICAMI KRAJU

Pierwsze spotkanie przedstawicieli polskiej nauki żyjącej i pracującej poza granicami kraju odbyło się w 2018 roku, w czasie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy w ramach Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami. Forum zajęło się analizą dorobku polskich naukowców poza granicami, dyskutowano o potrzebach i problemach młodych naukowców pracujących poza granicami, szansach na ich współpracę z naukowcami i ośrodkami w kraju.

Zastanawiano się, co zrobić, aby polskie uczelnie znalazły się na wysokich pozycjach w rankingu światowych uczelni. Według prof. Krzysztofa Ciosa z Virginia Commonwealth University grupa informatyków i statystyków powinna opracować system, dzięki któremu można byłoby upowszechniać dokonania polskich naukowców na całym świecie. Podkreślił, że uznanie naukowców na świecie oparte jest na jakości i częstotliwości cytowania ich publikacji. Aby zwiększyć liczbę cytowań prac z jednej uczelni, proponował konsolidację publicznych placówek.

W ocenie prof. Krzysztofa Ciosa to konieczne działania w obliczu międzynarodowego współzawodnictwa. Proponował stworzenie polskiej akademii młodych dla wybitnych naukowców polskich.

Unislawa Williams ze Spelman College z Atlanty wskazywała na duży potencjał współpracy naukowców amerykańskich mających polskie korzenie z polskimi ośrodkami akademickimi. Mówiła o współdziałaniu w ramach wspólnych grantów naukowych, udziale w międzynarodowych programach naukowych. Sygnalizowała potrzebę stworzenia strony internetowej, informującej o możliwościach studiowania w Polsce.

Relacja z pierwszego Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami w 2018 roku
Zdjęcia © Agata Pawłowska PAIORGANIZACJA - FINANSOWANIE - PATRONATY


Komitet Honorowy


Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota" Polska Dariusz Piotr Bonisławski


Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Mariusz Fączek

Dr Agnieszka Niemczynowicz

Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz


Komitet Programowy

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek (Polska)

Prof. Jacek Gwizdka (USA)

Prof. dr hab. Ewa Langwińska (Polska)

Prof. dr Hendryk Malevski (Litwa)

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz (Polska)

Dr n. med. Aneta Obcowska – Hamerska (Polska)

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski (Polska)

Prof. zw. dr hab. Lech Polkowski (Polska)

Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (Polska)

Wojciech Sobczyński (UK)

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki (Polska)

Prof. zw. dr hab. Józef Spałek (Polska)

Prof. dr hab. n. med. Rafał Stec (Polska)

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł (Polska)

Dr Bogumiła Żongołłowicz (Australia)

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PATRONAT MEDIALNY

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.

facebook