REJESTRACJA


Do udziału w II Światowym Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju zapraszamy naukowców którzy:

  • posiadają polskie pochodzenie oraz uznany dorobek naukowo-badawczy w swojej dyscyplinie naukowej
  • biorą udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych
  • biorą udział w strukturach zorganizowanej nauki polskiej poza granicami kraju.

Rejestracji można dokonać nie mając przygotowanego abstraktu. Istnieje możliwość późniejszego przesłania streszczenia za pomocą formularza - link poniżej.

UZUPEŁNIENIE REJESTRACJI O ABSTRAKTY
facebook