WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Możliwości współczesnej endoskopii układu pokarmowego "

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Dr n. med. Dariusz Kąkol
Dr n. med. Dariusz Kąkol

Absolwent Akademii Medyczne w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskał w 1996 r. Staż podyplomowy zrealizował w Szpitalu Kolejowym w Warszawie na ulicy Brzeskiej.

Od początku związany z Pracownią Endoskopii Szpitala Kolejowego na Brzeskiej, w której pracował nieprzerwanie do 2010 roku.

Od 2010 do dziś zajmuje się endoskopią zabiegową w Pracowni Endoskopowej Szpitala Bielańskiego w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem endoskopii terapeutycznej w zakresie dróg żółciowych i trzustki.

Jest specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologii. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych za obronę pracy doktorskiej: „Wykrywalność polipów jelita grubego w kolonoskopii z obrazowaniem wąską wiązką w porównaniu z obrazowaniem w świetle białym”.


Możliwości współczesnej endoskopii układu pokarmowego

(streszczenie/abstrakt wystąpienia)
Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
11-14 września 2019 r.


Endoskopia przewodu pokarmowego od dziesięcioleci jest podstawą diagnostyki przewodu pokarmowego.

W ostatnich latach znacznie udoskonalono klasyczne badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, ale także poszerzono możliwości diagnostyczne endoskopii o obszary dotychczas niedostępne: jelito cienkie, drogi żółciowe i trzustkę.

Ponadto szybki rozwój techniki ostatnich lat spowodował przekształcenie endoskopii z narzędzia diagnostycznego w doskonałe narzędzie terapeutyczne, które w wielu schorzeniach może zastąpić klasyczną chirurgię.

facebook