DRUGI DZIEŃ
II śWIATOWEGO FORUM NAUKI POLSKIEJ
POZA GRANICAMI KRAJUProdukcja: Polonijna Agencja Informacyjna


SESJA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SZTUKIMATERIAŁ z konferencji

Sztuka polska na emigracji a sztuka w Polsce.
Historia, współczesność, perspektywy.
prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuSESJA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIUSESJA NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIEProdukcja: Polonijna Agencja Informacyjna

Zdjęcia: © Polonijna Agencja Informacyjna - Agata Pawłowska
KSIĄŻKA
ABSTRAKTÓW

WERSJA PDF DO POBRANIA
II ŚWIATOWE FORUM NAUKI POLSKIEJ POZA GRANICAMI KRAJU