PIERWSZY DZIEŃ
II śWIATOWEGO FORUM NAUKI POLSKIEJ
POZA GRANICAMI KRAJU


SESJA NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH
Zdjęcia: © Polonijna Agencja Informacyjna - Agata Pawłowska
KSIĄŻKA
ABSTRAKTÓW

WERSJA PDF DO POBRANIA
II ŚWIATOWE FORUM NAUKI POLSKIEJ POZA GRANICAMI KRAJU