WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Podstawy naukowe do reorganizacji opieki medycznej nad chorymi na otyłość olbrzymią "

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Prof. dr hab. med. Mariusz Wyleżoł
Prof. dr hab. med. Mariusz Wyleżoł

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Pracownik Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie - II Katedra I Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2008 – 2013 Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. W latach 2010-2012 przedstawiciel Europy do Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO). Od 2013 roku Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Przewodniczący Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA. Associate Editor w czasopiśmie Obesity Surgery.


Podstawy naukowe do reorganizacji opieki medycznej
nad chorymi na otyłość olbrzymią

(streszczenie/abstrakt wystąpienia)
Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
11-14 września 2019 r.


Wyniki badań naukowych wskazują na zasadność wprowadzenia kompleksowej opieki nad chorymi na otyłość olbrzymią. Powinna ona uwzględniać zarówno leczenie zachowawcze, jak i chirurgiczne oraz ewentualne modyfikacje leczenia powikłań otyłości wraz z uzyskiwaną redukcją masy ciała i ustępowaniem tych powikłań. Dzięki badaniom naukowym od kilkunastu lat wiadomo także, że chirurgia bariatryczna zmniejsza ryzyko zgonu w obserwacji odległej chorych na otyłość olbrzymią. Badania naukowe wskazują także, że wdrożenie chirurgicznych metod leczenia tej grupy chorych przyczynia się do zmniejszenia nakładów finansowych na opiekę zdrowotną. Wszystkie powyższe aspekty legły u podłoża wprowadzenia w naszym kraju przed ponad dwoma laty grupy JGP dedykowanej operacjom bariatrycznym, co w istotny sposób przyczynia się do poprawy dostępności tej metody leczenia dla chorych. W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem systemu skoordynowanej opieki specjalistycznej nad pacjentami bariatrycznymi. Wdrożenie powyższego rozwiązania organizacyjnego przyczyniłoby się do dalszego postępu w tym zakresie.

facebook