WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – wyzwania na XXI wiek"

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

Profesor, specjalista zdrowia publicznego, alergolog, otorynolaryngolog, wice-przewodniczący Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zespołu roboczego ds. wpływu powietrza na zdrowie Rady Zdrowia Publicznego (MZ), kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego, Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM oraz Zakładu Alergologii i Immunologii SP CSK. Członek Rady Naukowej MZ, v-ce przew. Kapituły Narodowej Rady Seniora. Wice-Przewodniczący Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii.

Współtwórca polityki senioralnej w Polsce. Założyciel i przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się wyróżnionej Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w 2015 roku, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2013-2016), stały doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP VII kadencji, fundator Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się, organizator krajowego i międzynarodowego Kongresów Zdrowego Starzenia się, konsultant krajowym ds. zdrowia publicznego (2012-2014).

Ekspert, członek Komitetu Sterującego STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek planning group of Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases Światowej Organizacji Zdrowia. Członek Korpusu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, przewodniczący Podzespołu ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego Rady UE. Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (2012-2015), V-ce prezydent GA2LEN Executive Committee (europejska inicjatywa naukowa); Opublikował ponad 300 artykułów naukowych, a także ponad 55 pozycje książkowe oraz wygłosił ponad 1500 referatów i doniesień w zakresie medycyny klinicznej, zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego w kraju i zagranicą.


Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – wyzwania na XXI wiek

(streszczenie/abstrakt wystąpienia)
Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
11-14 września 2019 r.


Zanieczyszczenie powietrza w bezpośrednim otoczeniu człowieka istnieje od czasu, kiedy wskrzesił ogień. Obecnie stanowi jedno z najważniejszych wyzwań środowiskowych, prowadząc do milinów przedwczesnych zgonów na świecie. W Polsce zjawiska smogowe są drugim po paleniu tytoniu głównym czynnikiem środowiskowych odpowiedzialnym za choroby cywilizacyjne. Ocenia się, iż są one przyczyną 43.000 przedwczesnych zgonów rocznie. Nasz kraj istotnie wyróżnia się w Europie zarówno pod względem konsekwencji zanieczyszczenia powietrza, jak i źródeł emisji.

Prezentacja będzie miała na celu pokazanie najważniejszych problemów, m.in. organizację systemu nadzoru nad powietrzem w Polsce, uwarunkowaniami sprzyjającymi wysokim stężeniem substancji w powietrzu, a także zagadnieniami zdrowotnymi. Na koniec przedstawione będą zalecenia dla osób mieszkających na terenach o wysokich stężeniach pyłów zawieszonych w powietrzu, ale także rekomendacje natury politycznej mające na celu organicznie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co w Naszym Kraju ma szczególne znaczenie.

facebook