WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Domowe żywienie pozajelitowe – pozycja Polski w świecie"

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Prof. dr hab. med. Jacek Sobocki
Prof. dr hab. med. Jacek Sobocki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, CMKP Warszawa

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii. Badania naukowe prowadził w Niemczech, Hiszpanii, Francji i USA. Nagrodzony między innymi przez Rektora UJ, Rektora WUM, 1st award - 5th Annual Meeting of European Society of Surgery, stypendysta FNP, wyróżnienie tygodnika "POLITYKA", Stypendium badawcze Komisji Europejskiej - Marie Curie Individual Fellowship, 1 Nagroda im. Gérard Trebuchet Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej, American Society of Gastroenterology -The best of DDW 2008. Były Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie Przewodniczący Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Przewodniczący Polskiej Sieci Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Członek European Board of Surgery, Polski Delegat do European Union Of Medical Specialists.


Domowe żywienie pozajelitowe – pozycja Polski w świecie

(streszczenie/abstrakt wystąpienia)
Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
11-14 września 2019 r.


W Polsce żywienie pozajelitowe w warunkach domowych istnieje od 36 lat. Stworzony przez prof. Pertkiewicza ośrodek warszawski był trzecim tego typu ośrodkiem na świecie. Aktualnie Ośrodek ten należy do pierwszej piątki największych ośrodków w Europie. Polska posiada największy wachlarz możliwości prowadzenia żywienia pozajelitowego w domu. Procent wyleczeń przekracza 30%, przeżywalność przekracza 30 lat, a liczba powikłań należy do najniższych na świecie. W 2015 roku powstała Polska Sieć Ośrodków Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego jako konsorcjum centrów doskonałości, koordynująca działania w tym zakresie.

facebook