WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Wpływ doświadczeń z pola walki na rozwój medycyny"

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Prof. dr hab. med. Marek Maruszyński
Prof. dr hab. med. Marek Maruszyński

Gen. bryg. (w st. spocz.), prof. zw. dr hab. n. med. Marek Maruszyński – absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (z wyróżnieniem).

Nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń chirurgów ogólnych, onkologicznych i naczyniowych. 20 lat kierował Klinikami Chirurgicznymi w „Szpitalu na Szaserów“, gdzie stworzył m.in. nowoczesną klinikę chirurgii naczyniowej i endowaskularnej.

Promotor ośmiu rozpraw na stopień doktora nauk medycznych i opiekun dwóch przewodów habilitacyjnych.

Autor ponad 200 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, licznych wystąpień zjazdowych, rozdziałów, tłumaczeń i redakcji książkowych wydawnictw medycznych.

Główne zainteresowania zawodowe i naukowe to: chirurgia stanów nagłych, leczenie następstw urazów, chirurgia naczyniowa oraz małoinwazyjne techniki chirurgiczne.

Były Naczelny Chirurg Wojska Polskiego. Aktualnie Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie chirurgia naczyniowa. Założyciel i Pierwszy Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Członek Honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN (były wiceprzewodniczący). Współtwórca Cyfrowego Centrum Zdrowia iWylecz24.pl.


Wpływ doświadczeń z pola walki na rozwój medycyny

(streszczenie/abstrakt wystąpienia)
Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
11-14 września 2019 r.


Rozwój chirurgii i jej wpływ na medycynę jest bezpośrednio związany z działaniami wojennymi. Już w pismach Herodota (484-425 p.n.e.) znajdujemy sentencję , że „Jedyną właściwą szkołą chirurgów jest wojna”.

Na polu walki stworzono m.in. : zasady leczenia ran, chirurgii plastycznej, leczenia wstrząsu, podstawy ortopedii , transfuzjologii czy znieczulenia.

Z doświadczeń współczesnych konfliktów zbrojnych pochodzą schematy postępowania w następstwach urazowych takie, jak damage kontrol, triage, wewnątrznaczyniowe tamowanie krwotoków czy także zasady transportu rannych.

facebook