POZIOM A2 (cz. I)

JĘZYK POLSKI
BEZ GRANIC


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2019 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy VII i VIII do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

Autorkami opracowanego podręcznika dla poziomu A2 (cz. I) (klasa VII) są:
a) Róża Ciesielska – Musameh z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
b) Kamila Kwiatkowska z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
c) Grażyna Przechodzka z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
d) Agnieszka Roczniak z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
e) Maria Zielińska z Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.


Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poziom A2 dotyczy osób, które posługując się językiem:

  • rozumieją wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
  • potrafią porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
  • potrafią w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Lekcje jakie dla Państwa przygotowano umieszczone są w podręczniku Język Polski bez Granic. Możecie Państwo zajrzeć do całego podręcznika lub tylko skorzystać z poszczególnych lekcji. Do każdej przygotowano także materiał dźwiękowy.


+ NAGRANIA DŹWIĘKOWE - MP3

WKRÓTCE


PODRĘCZNIK - PODZIAŁ NA LEKCJEPOBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCEPOBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCE
POBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCEPOBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCE
POBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCEPOBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCE
POBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCEPOBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCE
POBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCEPOBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCE
POBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCEPOBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCE
POBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCEPOBIERZ / POSŁUCHAJ

WKRÓTCEfacebook