XV ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
WISŁA, 27.02.2022 - 3.03.2022


ŚWIATOWE IGRZYSKA POLONIJNE
ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
REGULAMIN - Wielobój łyżwiarski

2 marca 2022 – środa
Cieszyn, Sportowa 1


 1. ORGANIZATOR BIEGU:

  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

 2. PARTNER ORGANIZATORA:

  BDB Event
 3. BIURO ZAWODÓW I STARTY:

  Biuro zawodów czynne od godz. 9:30 w holu Hali Widowiskowo Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie.

  Start od godz. 10:00 począwszy od grupy najmłodszej. Lista będzie dostępna po weryfikacji odprawionych zawodników w biurze zawodów.

  Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wiekowych

 4. KLASYFIKACJA I PRZEPROWADZENIE KONKURENCJI:

  • Klasyfikacja prowadzona jest poprzez sumę czasów z przeprowadzonych konkurencji: łyżwiarski test sprawności oraz wyścig short track.
  • Łyżwiarski Test Sprawności - Zawodnicy rywalizują równolegle na dwóch torach w rywalizacji łyżwiarskiej polegającej na przejechaniu przygotowanego toru w jak najlepszym czasie w kategorii wiekowej do której przynależy zawodnik/zawodniczka. Test opiera się na odpowiednim przejechaniu trasy, w której zawarty jest strzał na bramkę hokejową krążkiem hokejowym, slalom, przeniesienie ciężarków wyznaczone miejsce oraz pokonanie trasy w przestrzeni ograniczonej bandami. Wszystkie spory rozstrzyga prowadzący zawody bądź opiekun stanowiska – sędzia konkurencji.
  • Short Track – w wyścigu rywalizują równolegle dwaj zawodnicy w danej kategorii wiekowej. Zawodnicy rywalizują na wyznaczonej trasie, pokonując dwa okrążenia w jak najszybszym czasie. Rywalizacja prowadzona jest zgodnie z przynależnością do kategorii wiekowej. Wyścig polega na przejechaniu 3 okrążeń w jak najlepszym czasie. Kontakt między zawodnikami jest zabroniony. Nieczyste zagrania będą rozstrzygane prze sędziego konkurencji. Wszystkie spory rozstrzyga prowadzący zawody bądź opiekun stanowiska – sędzia konkurencji.
 5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

  • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania oraz do przestrzegania zasad na obiekcie sportowym.
  • Poprzez dokonanie zgłoszenia do zawodów uczestnik potwierdza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w rywalizacji sportowej i z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach.
  • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
  • Weryfikacja uczestników rozpocznie się o 9.30.
  • Osoby niepełnoletnie startują za zgodą opiekunów prawnych.
  • Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media.
  • Zawodnicy obowiązkowo muszą być ubrani w kask.
  • Obowiązuje start z użyciem łyżew krótkich (hokejowych lub figurowych).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • Zawodniczki i zawodnicy zostają sklasyfikowani w kategoriach wiekowych.
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji Regulaminu zawodów.
  • We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
  • Zawodnicy muszą być ubezpieczeni.
  • Każdy uczestnik po ukończeniu swoich konkurencji może korzystać z wszystkich atrakcji przygotowanych na obiekcie lodowiska.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników imprezy i za rzeczy zaginione lub skradzione w trakcie zawodów.
  • Zawodnicy będą mieli możliwość pokonania próbnego przygotowanych torów przed swoim startem.

UWAGA! W związku z panującą epidemią koronawirusa i zmieniającymi się wytycznymi sanitarnymi istnieje możliwość zmian w Regulaminie, o których Organizator będzie informował uczestników.
GŁÓWNA STRONA IGRZYSK 2022KOMITET HONOROWY


Henryk Kowalczyk

Wiceprezes Rady Ministrów

Kamil Bortniczuk

Minister Sportu i Turystyki

Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Śląskiego

Wojciech Kałuża

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Tomasz Bujok

Burmistrz Wisły

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Andrzej Kraśnicki

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Tadeusz Pilat

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Teresa Berezowska

Przewodnicząca Rady Polonii Świata