XV ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
WISŁA, 27.02.2022 - 3.03.2022


ŚWIATOWE IGRZYSKA POLONIJNE
ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
REGULAMIN - TURNIEJ RODZINNY “Igrzyska na wesoło”

1 marca 2022 – wtorek 15:00
Miasto Wisła, Centrum Miasta/Bulwar nad Wisłą


 1. CEL:

  Wyłonienie najlepszej Drużyny/Rodziny XV Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych oraz popularyzacja rodzinnego i aktywnego spędzania czasu w środowiskach polonijnych.
 2. MIEJSCE:

  Miasto Wisła, Centrum Miasta/Bulwar nad Wisłą
 3. TERMIN:

  01.03.2022 r. , start o godz. 15:00
 4. OPIS:

  “Igrzyska na wesoło” to zbiór 6 zabaw i gier dla całej rodziny, w których uczestnicy będą mogli wyćwiczyć swoją zręczność, szybkość, popisać się sprytem i odwagą, a tym samym rozruszać mięśnie i szare komórki.
  Zabawy przeprowadzone będą niezależnie od panującej aury.

 5. PRZEBIEG:

  Turniej składa się z 6 konkurencji sportowych

  • Potrójne gacie
  • Wieloosobowe narty
  • Skaczące rury
  • Dywanowa przeprawa
  • Krowa do dojenia
  • Budowanie wieży

  • Każda drużyna/Rodzina zobowiązana jest do wzięcia udziału w każdej konkurencji;
  • Przed rozpoczęciem udziału, przy każdej konkurencji Drużyna/Rodzina zobowiązana jest do podania nazwiska, imion oraz kraju przyjazdu Instruktorowi odpowiedzialnemu za daną konkurencję;
  • W każdej konkurencji będzie brany pod uwagę czas wykonania zadania.
 6. POMIAR CZASU

  Czas Drużyn/Rodzin mierzony będzie przez instruktora

 7. NUMER STARTOWY

  Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia numeru startowego na klatce piersiowej bądź brzuchu, zawodnicy zobowiązani są do niezakrywania numeru startowego.
  W przypadku zakrycia numerku startowego sędzia ma prawo zatrzymać uczestnika marszu w celu poproszenia go o poprawne umieszczenie oznaczenia

 8. SPRAWY ORGANIZACYJNE

  • Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych przez Organizatora.
  • Uczestników obowiązuje strój sportowy
  • Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju.
  • Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki.
  • Uczestnicy biorąc udział w zawodach wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych przez Organizatora.
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów;

HARMONOGRAM ZAWODÓW

15:00 start Turnieju Rodzinnego
17:00 zakończenie Turnieju


UWAGA! W związku z panującą epidemią koronawirusa i zmieniającymi się wytycznymi sanitarnymi istnieje możliwość zmian w Regulaminie, o których Organizator będzie informował uczestników.GŁÓWNA STRONA IGRZYSK 2022KOMITET HONOROWY


Henryk Kowalczyk

Wiceprezes Rady Ministrów

Kamil Bortniczuk

Minister Sportu i Turystyki

Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Śląskiego

Wojciech Kałuża

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Tomasz Bujok

Burmistrz Wisły

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Andrzej Kraśnicki

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Tadeusz Pilat

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Teresa Berezowska

Przewodnicząca Rady Polonii Świata