XV ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
WISŁA, 27.02.2022 - 3.03.2022


ŚWIATOWE IGRZYSKA POLONIJNE
ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
REGULAMIN - NARCIARSTWO BIEGOWE

2 marca 2022 – środa
Trasy Narciarstwo Biegowe Kubalonka


 1. Organizator Biegu:

  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

  Partner Organizatora:

  Polski Związek Narciarski
 2. Cel zawodów:

  • popularyzacja narciarstwa biegowego na świecie
  • upowszechnienie aktywnego sposobu spędzenia czasu
 3. Biuro Zawodów i Starty:

  • Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.
  • Start kategorii dzieci i młodzieży od godz. 10:30 począwszy od grupy najmłodszej.
 4. Kolejność startów grup wiekowych oraz dystanse:

  Dzieci – 1 km
  Junior młodszy – 2 km
  Junior – 3 km
  Senior – 3 km
  Master – 3 km
  Oldboys 60+ - 2 km

  Kolejność startu w grupach wiekowych:

  1. Kobiety
  2. Mężczyźni

  Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wiekowych.

  Zawody zostaną rozegrane w dwóch technikach biegowych:

  1. Biegi techniką dowolną – start interwałowy, dystans zależny od kategorii wiekowej
  2. Biegi techniką klasyczną – start wspólny, dystans zależny od kategorii wiekowej

 5. Zasady uczestnictwa w Biegu:

  • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
  • Poprzez dokonanie zgłoszenia do zawodów uczestnik potwierdza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegach narciarskich i z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach.
  • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
   Weryfikacja uczestników rozpocznie się o 9.30.
  • Osoby niepełnoletnie startują za zgodą opiekunów prawnych.
  • Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media.
 6. Postanowienia końcowe:

  • Zawody są prowadzone zgodnie z wytycznymi NRS i FIS.
  • Zawodniczki i zawodnicy zostają sklasyfikowani w kategoriach wiekowych.
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji Regulaminu zawodów.
  • We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
  • Zawodnicy muszą być ubezpieczeni.
  • Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, dbać o porządek w miejscu zawodów, jak również podporządkować się komunikatom służb porządkowych, sędziów i Organizatora.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników imprezy i za rzeczy zaginione lub skradzione w trakcie zawodów.
  • Organizator nie zapewnia sprzętu narciarskiego.
  • Po wcześniejszym zgłoszeniu się istnieje możliwość udostępnienia sprzętu (sprzęt będzie udostępniany tylko podczas trwania zawodów).
  • Koszty organizacyjne ponosi Organizator.

UWAGA! W związku z panującą epidemią koronawirusa i zmieniającymi się wytycznymi sanitarnymi istnieje możliwość zmian w Regulaminie, o których Organizator będzie informował uczestników.
GŁÓWNA STRONA IGRZYSK 2022KOMITET HONOROWY


Henryk Kowalczyk

Wiceprezes Rady Ministrów

Kamil Bortniczuk

Minister Sportu i Turystyki

Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Śląskiego

Wojciech Kałuża

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Tomasz Bujok

Burmistrz Wisły

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Andrzej Kraśnicki

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Tadeusz Pilat

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Teresa Berezowska

Przewodnicząca Rady Polonii Świata