XV ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
WISŁA, 27.02.2022 - 3.03.2022


ŚWIATOWE IGRZYSKA POLONIJNE
ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
REGULAMIN - NORDIC WALKING

1 marca 2022 – wtorek
Miasto Wisła, Plac Bogumiła Hoffa


 1. CEL:

  Wyłonienie najlepszych zawodników XV Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych oraz popularyzacja nordic walking w środowiskach polonijnych.
 2. MIEJSCE - TERMIN:

  Miasto Wisła, Plac Bogumiła Hoffa
  Termin: 01.03.2022 r. , start o godz. 10:00,
  Biuro Zawodów- weryfikacja wszystkich uczestników w godz. 9:30 -11:00

  11:15 otwarcie i rozgrzewka
  11:30 start grup młodzieży
                  K i M do lat 12
                  K i M 13 - 16 lat
  12:00 start grup kobiet ( od K III do K IX)
  12:45 start grup mężczyzn (od M III do M IX)
  14:00 zakończenie zawodów

  Godziny startów mogą ulec zmianie o +- 10 minut.
  Wyniki końcowe zawodów zostaną podane około godziny 16:00

  WAŻNE: przydział kijów odbędzie się w poniedziałek podczas odprawy o godzinie 21:00

 3. KATEGORIE WIEKOWE:

  Kobiety Mężczyźni
  grupa I K do 12 lat grupa I M do 12 lat
  grupa II K od 13 do 16 lat grupa II M od 13 do 16 lat
  grupa III K od 17 do 20 lat grupa III M od 17 do 20 lat
  grupa IV K od 21 do 35 lat grupa IV M od 21 do 35 lat
  grupa V K od 36 do 45 lat grupa V M od 36 do 45 lat
  grupa VI K od 46 do 55 lat grupa VI M od 46 do 55 lat
  grupa VII K od 56 do 65 lat grupa VII M od 56 do 65 lat
  grupa VIII K od 66 do 70 lat grupa VIII M od 66 do 70 lat
  grupa IX K od 71 powyżej grupa IX M od 71 powyżej

  O przynależności do danej grupy decyduje rok urodzenia.

  Podstawą klasyfikacji w kategoriach wiekowych jest udział co najmniej 5 osób w danej kategorii. W przypadku braku wymaganej ilości startujących kategorie będą łączone.

  Ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

 4. DYSTANS

  Zawody zostaną przeprowadzone na następujących dystansach:
  4 km kobiet (2x2 km), 4 km mężczyzn (2x2 km) oraz 2 km młodzież (1x2 km)

 5. TRASA

  Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą, długość trasy liczona jest po najkrótszej linii jaką może pokonać zawodnik. Na trasie znajdować się będą sędziowie, którzy będą oceniać technikę marszu nordic walking, nieprawidłowa technika marszu będzie karana zgodnie z przepisami , na trasie zawodów mogą znajdować się kamery, które pomogą w wyjaśnianiu ewentualnych wątpliwości, sędziowie poprzez analizę nagrań wideo po zakończeniu zawodów mają prawo zdyskwalifikować zawodnika oraz odebrać mu tytuł w przypadku rażących form naruszenia zasad rywalizacji fair play (np. przy podbieganiu czy skracaniu trasy w miejscach, gdzie nie ma sędziów), ostateczna lista wyników opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego.

 6. POMIAR CZASU

  Czas zawodników mierzony jest elektronicznie, czas zawodnika mierzony jest dla każdego uczestnika oddzielnie.

 7. NUMER STARTOWY

  Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia numeru startowego na klatce piersiowej bądź brzuchu, zawodnicy zobowiązani są do niezakrywania numeru startowego. W przypadku zakrycia numerku startowego sędzia ma prawo zatrzymać uczestnika marszu w celu poproszenia go o poprawne umieszczenie oznaczenia,

 8. SPRAWY ORGANIZACYJNE

  • Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych przez Organizatora.
  • Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne, wodę dla zawodników oraz skład sędziowski.
  • W zawodach obowiązują przepisy Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking oraz niniejszy regulamin.
  • W zawodach obowiązują kije do nordic walking (zgodnie z przepisami Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking). Uczestnik startujący z innymi kijami niż kije do Nordic Walking może zostać zdyskwalifikowany przez Sędziego Głównego lub Delegata Technicznego zawodów.
  • Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz własny sprzęt / kije nordic walking. Organizator zabezpieczy kije osobom, które taką potrzebę zgłoszą do 23.02.2022 r.
  • Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju.
  • Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki.
  • Uczestnicy biorąc udział w zawodach wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych przez Organizatora.
  • Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest dopełnienie formalności w biurze zawodów.
  • Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, dbać o porządek w miejscu zawodów, jak również podporządkować się komunikatom służb porządkowych, sędziów i Organizatora;
  • W zależności od możliwości przygotowania tras, Organizator może wydłużyć lub skrócić dystanse;
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów;

HARMONOGRAM ZAWODÓW

8:00 - 9:30 - weryfikacja w biurze zawodów (hol w Domu Zdrojowym na Placu Hoffa)
9:45 - 10:00 - oficjalne otwarcie imprezy, rozgrzewka
10:00 - 12:30 - start nordic walking
12:30 zakończenie imprezy


UWAGA! W związku z panującą epidemią koronawirusa i zmieniającymi się wytycznymi sanitarnymi istnieje możliwość zmian w Regulaminie, o których Organizator będzie informował uczestników.
GŁÓWNA STRONA IGRZYSK 2022KOMITET HONOROWY


Henryk Kowalczyk

Wiceprezes Rady Ministrów

Kamil Bortniczuk

Minister Sportu i Turystyki

Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Śląskiego

Wojciech Kałuża

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Tomasz Bujok

Burmistrz Wisły

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Andrzej Kraśnicki

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Tadeusz Pilat

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Teresa Berezowska

Przewodnicząca Rady Polonii Świata