XV ŚWIATOWE ZIMOWE
IGRZYSKA POLONIJNE 2022XIV ŚWIATOWE ZIMOWE
IGRZYSKA POLONIJNE 2020


XIII ŚWIATOWE ZIMOWE
IGRZYSKA POLONIJNE 2018Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów