POZIOM A1 (cz.II)

JĘZYK POLSKI
BEZ GRANIC


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2019 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy VI do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

Podręcznik to druga pozycja z serii pomocy dydaktycznych pod tytułem Język polski bez granic. Książka adresowana jest do dzieci znających już podstawy języka polskiego i do końca realizuje drugą część programu nauczania przewidzianego na poziom A1 (pierwsza część została zrealizowana w podręczniku do kl. V).

Podręcznik składa się z 14 lekcji: 9 lekcji podstawowych (obejmujących 11 obszarów tematycznych przewidzianych dla poziomu A1); 3 lekcji powtórzeniowych oraz 2 lekcji dotyczących polskich tradycji.

Książka dostosowana jest do potrzeb komunikacyjnych dzieci w wieku 11–12 lat. Wykorzystano w niej podobieństwa pomiędzy językami polskim i ukraińskim, dlatego teksty pojawiające się w poszczególnych lekcjach zawierają niekiedy słownictwo i konstrukcje gramatyczne wcześniej niewprowadzone, jednak możliwe do zrozumienia ze względu na bliskość języków.


Poszczególne jednostki lekcyjne zbudowane są według stałego schematu, zawierającego materiały służące rozwijaniu wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania. W każdej lekcji znajdują się ćwiczenia wprowadzające nową leksykę, tabele i wykresy prezentujące zagadnienia gramatyczne, blog zatytułowany Dominik pisze, a także, szczególnie atrakcyjne dla młodego odbiorcy, wiersze, piosenki, krzyżówki czy rebusy. Na końcu każdej jednostki zamieszczony został projekt, pozwalający na integrację sprawności językowych z innymi sprawnościami, a także kącik fonetycznoortograficzny poświęcony zagadnieniom szczególnie trudnym dla uczniów z pierwszym językiem wschodniosłowiańskim. Ćwiczenia fonetyczno-ortograficzne mogą być wykonywane wielokrotnie i w dowolnym momencie procesu nauczania.

Nagrania do ćwiczeń na słuchanie zamieszczono na niniejszej stronie, natomiast wykorzystane w lekcjach piosenki dostępne sąw serwisie YouTube.PODRĘCZNIK - PODZIAŁ NA LEKCJE
74 1020 5558 0000 8102 3332 9516


ZASADY UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIKÓW

Użytkownikowi portalu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części treści podręczników w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW w jakiejkolwiek postaci, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów