Kurytyba
3-7.07.2019


Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej jest szczególnie ważnym wydarzeniem w tegorocznym kalendarzu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dotyczy on bowiem nie tylko priorytetowego kierunku działania jakim jest młodzież, ale także priorytetowego regionu jakim jest Ameryka Południowa. Sytuacja liczebnie znaczącej Polonii na tym kontynencie jest specyficzna. Traci ona kontakt z polską tożsamością, znajomość języka polskiego zanika, a kontakty z Polską z racji kosztów podróży lotniczych zamierają. Ostatnie lata pokazują, że jest szansa zatrzymania tego procesu, ale wymagać to będzie od instytucji opiekujących się Polonia konsekwentnych działań, skierowanych głównie do młodzieży.


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” podjęło wyzwanie zorganizowania spotkania, na którym spotkają się młode osoby polskiego pochodzenia z Argentyny, Brazylii, Chile i Peru. Celem spotkania jest poznanie tych środowisk, wsłuchanie się w ich potrzeby, integracja tych środowisk, stworzenie im platformy do debaty, dyskusji, wspólnego wypracowania strategii działania na najbliższy czas, pokazanie różnych możliwości współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i instytucjami rządowymi wspierającymi Polonię, ale także pokazanie kawałka dzisiejszej Polski, kultury i sztuki.

Kongres odbędzie się w dniach 3-7 lipca w Kurytybie w Brazylii i jest on pierwszym z trzech Kongresów Młodzieży Polonijnej organizowanych przez „Wspólnotę Polską” w 2019r.

integrowanie i motywowanie młodzieży do działalności polonijnej oraz umacnianie polskiej tożsamości narodowejChcemy wsłuchać się w potrzeby młodej polonii

Konsekwentnie realizujemy założenia wypracowane na ubiegłorocznym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy kiedy to ustalono listę priorytetów w obszarze wspierania polskości poza granicami kraju. Na czele tej listy były dwa istotne zagadnienia - jednym z nich to praca z młodzieżą, drugim wsparcie niemal dwóch milionów Polaków żyjących w Ameryce Południowej. Podczas Kongresu Młodzieży Polonijnej w Kurytybe spotkamy się z młodymi Polakami z całej Ameryki Południowej, aby wsłuchać się w ich potrzeby i wypracować formy współpracy w przyszłości - mówił w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".


DZIEŃ PIERWSZY
śRODA 3 LIPCA 2019

W teatrze Guaira odbyła się inauguracja Kongresu Młodzieży Polonijnej w Ameryce Łacińskiej. Rozpoczęło go powitanie gości przez Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego oraz koncertem polonijnych zespołów folklorystycznych, wśród nich Zespołu "Wisła".

RELACJA Z PIERWSZEGO DNIADZIEŃ DRUGI
CZWARTEK 4 LIPCA 2019

W czwartkowe przedpołudnie już oficjalnie w sali Granville rozpoczął się w Kurytybie Kongres Młodzieży Polonijnej. Wśród zaproszonych gości reprezentanci władz polskich, brazylijskich, organizacji polonijnych.

Studenci Klubu Studenta Polonijnego działającego przy Stowarzyszenieu "Wspólnota Polska" mają swój wkład w program Kongresu. W prezentacjach opowiadają kolegom z Ameryki Południowej jak oni widzą obecną Polskę, jakie są możliwości studiowania w naszym kraju oraz jaka jest ich aktywność, czym zajmują się w wolnym czasie i co im daje Klub Studenta Polonijnego oraz wolontariat we Wspólnocie Polskiej.

RELACJA Z DRUGIEGO DNIADZIEŃ TRZECI
PIĄTEK 5 LIPCA 2019

Trzeci dzień Kongresu to prezentacje przygotowane przez środowiska polonijne, pokazujące ich działalność w różnych obszarach połączona z wystawą „Polacy w Ameryce Południowej” oraz wykłąd i dyskusja o konieczności ratowania polskich archiwów rodzinnych, domowych i organizacyjnych w Ameryce Południowej oraz spuścinie – indywidualnej pamięci którą poprowadzili Dr Krzysztof Smolana i Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

RELACJA Z TRZECIEGO DNIADZIEŃ CZWARTY
SOBOTA 6 LIPCA 2019

Krzewić polskość to oprócz chęci i zapału posiadać stosowne umiejętności. Wychodząc z tego założenia organizator Kongresu Wspólnota Polska zorganizował cykl warsztatów. Warsztaty taneczne z zespołem Śląsk, warsztaty z robienia krótkich filmów telefonem komórkowym prowadzone przez ekipę TVP Polonia, polskiego rękodzieła oraz kulinarne pod hasłem "Nowoczesna kuchnia polska".

RELACJA Z CZWARTEGO DNIADZIEŃ PIĄTY
NIEDZIELA 7 LIPCA 2019

Msza święta za przodków, emigrantów z Polski w Kościele św. Stanisława w Kurytybie . Liturgii przewodniczył ks. dr Zdzisław Malczewski. Oprawę muzyczną zapewnił miejscowy Chór Jana Pawła II, w którym śpiewają potomkowie imigrantów z Polski. Chór im. św. Jana Pawła II powstał dzięki współpracy dwóch grup Polskiej Grupy Folklorystycznej oraz Chóru św. Cecylii. Artyści połączyli swoje siły z okazji przyjazdu do Brazylii Jana Pawła II w 1980 roku.

RELACJA Z PIĄTEGO DNIA


TYMCZASEM W KURYTYBIE...

W Kurytybie w Brazylii trwa Kongres Młodzieży Polonijnej. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska. Na kongresie spotkają się młode osoby polskiego pochodzenia z Argentyny, Brazylii i Chile. Celem spotkania jest poznanie środowisk młodzieży polonijnej, wsłuchanie się w ich potrzeby, integracja i aktywizacja tych grup, wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi sprawami Polski i Polonii.


Chodzi także o stworzenie platformy do debaty, dyskusji i wspólnego wypracowania strategii działania na najbliższy okres. Priorytetem kongresu jest umacnianie polskiej tożsamości narodowej, jak również pokazanie różnych możliwości współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" i instytucjami rządowymi wspierającymi Polonię.

Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej jest szczególnie ważnym wydarzeniem w tegorocznym kalendarzu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dotyczy on bowiem nie tylko głównego kierunku działania, ale także priorytetowego regionu, jakim jest Ameryka Południowa.

O przygotowaniach do tego wydarzenia z reporterką TVP Polonia rozmawiali: Danuta Lisicki dr Abreu - dyrektor Parku Jana Pawła II w Kurytybie oraz Rizio Wachowicz - prezes Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Polsko-Brazylijskiej Braspol.DLACZEGO BRAZYLIA,
DLACZEGO KURYTYBA?

Zaczynali od karczowania dżungli, czyli początki polskiej imigracji w Brazylii

W Brazylii żyje prawie 2 miliony polskich imigrantów, których przodkowie przybyli do Ameryki Łacińskiej w XIX wieku. W związku z rozpoczynającym się dziś Kongresem Młodzieży Polonijnej w Kurytybie odwiedziliśmy z kamerą miejsca szczególnie bliskie naszym rodakom zza wielkiej wody, w tym park Jana Pawła II i polską wieś.

Materiał: Polskie Radio 24PROGRAM KONGRESU W KURYTYBIE


3 lipca – środa


20:20

Koncert zespołu WISŁA w Teatrze GUAIRA

połączony z oficjalnym powitaniem gości przez Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego4 lipca – czwartek – A TO POLSKA WŁAŚNIE

Hotel Granville, R. Des. Clotário Portugal, 35, KURYTYBA


11:00

Oficjalne otwarcie Kongresu

Przemówienia zaproszonych gości oraz przedstawicieli Polonii


11:40 – 12:00

Wystąpienie – Iwona Kozłowska

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych


14:00

Działania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na rzecz Polonii i Polonii za Granicą

Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”


14:30

Młodzi Młodym – Łączy nas Polska

prezentacje przygotowane przez studentów z Klubu Studenta Polonijnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” promujące Polskę:


Polska widziana oczami młodych ludzi

Studia w Polsce
Aktywności młodzieży polonijnej


16:00

Filmy przygotowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”


17:15

Otwarcie wystawy „„A to Polska właśnie”

rozmowy z gośćmi z zaproszonych instytucji z Polski i Brazylii pod hasłem „Porozmawiajmy o Polsce” w formule spotkania przy kawie


20:00

Polski wieczór z tradycją – Koncert

(siedziba Towarzystwa im. J. Piłsudskiego)5 lipca – piątek – A TO POLONIA WŁAŚNIE

Hotel Granville, R. Des. Clotário Portugal, 35, KURYTYBA


9:00

Prezentacje środowisk młodzieżowych z Ameryki Południowej

prezentacje w dowolnej formie przygotowane przez środowiska, pokazujące ich działalność w różnych obszarach połączona z wystawą „Polacy w Ameryce Południowej”


11: 30

Ocalić od zapomnienia – rola młodych

O konieczności ratowania polskich archiwów rodzinnych, domowych i organizacyjnych w Ameryce Południowej – Dr Krzysztof Smolana

Spuścizny – indywidualna pamięć – Hanna Krajewska, dyr. Archiwum Polskiej Akademii Nauk


14:00

Zwiedzanie Kurytyby – Śladami Polaków

Wycieczka przygotowana przez środowiska polonijne z Kurytyby


20:00

Tradycyjna kolacja brazylijska6 lipca – sobota – POLONIA W DZIAŁANIU


10:00 – 16:00

RÓWNOLEGŁE WARSZTATY (do wyboru przez uczestników Kongresu):

  1. Warsztaty taneczne z zespołem Śląsk – miejsce: siedziba Towarzystwa im. J. Piłsudskiego
  2. Warsztaty z robienia krótkich filmów telefonem komórkowym – warsztaty prowadzone przez ekipę TVP Polonia – miejsce: Hotel Granville
  3. Warsztaty polskiego rękodzieła – miejsce: Hotel Granville
  4. Warsztaty kulinarne: Nowoczesna kuchnia polska – miejsce: Casa da Cultura


16:30 – 18:00

Kluby Studenta Polonijnego

Dyskusja o rozwoju Klubów Studenta Polonijnego - Hotel Granville, sala konferencyjna


18:00

Uroczyste zakończenie Kongresu, rozdanie dyplomów


18:00

Wieczór z zespołem Śląsk7 lipca – niedziela


10:00

Msza Św. w Kościele św. Stanisława

Przewodniczący Liturgii - ks. dr Zdzisław Malczewski.
Śpiewa – Chór Jana Pawła II z Kurytyby.


PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE


PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY


PISMO Z KANCELARII PREZYDENTA RP

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PATRONAT MEDIALNY

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów