Kurytyba
3-7.07.2019


Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej jest szczególnie ważnym wydarzeniem w tegorocznym kalendarzu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dotyczy on bowiem nie tylko priorytetowego kierunku działania jakim jest młodzież, ale także priorytetowego regionu jakim jest Ameryka Południowa. Sytuacja liczebnie znaczącej Polonii na tym kontynencie jest specyficzna. Traci ona kontakt z polską tożsamością, znajomość języka polskiego zanika, a kontakty z Polską z racji kosztów podróży lotniczych zamierają. Ostatnie lata pokazują, że jest szansa zatrzymania tego procesu, ale wymagać to będzie od instytucji opiekujących się Polonia konsekwentnych działań, skierowanych głównie do młodzieży.DZIEŃ DRUGI
CZWARTEK 4 LIPCA 2019GŁÓWNA STRONA KONGRESU PIERWSZY DZIEŃ TRZECI DZIEŃ CZWARTY DZIEŃ

UROCZYSTA INAUGURACJA KONGRESU

W czwartkowe przedpołudnie już oficjalnie w sali Granville rozpoczął się w Kurytybie Kongres Młodzieży Polonijnej. Wśród zaproszonych gości Chargée d'affaires Marta Olkowska - najwyższy przedstawiciel władz polskich w Brazylii, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Iwona Kozłowska, Dorota Bogutyn - Konsul RP w Kurytybie, Dorota Ortyńska - wice konsul RP w Kurytybie. Brazylię reprezentują Wice Gubernator stanu Paraná Darci Piana, Tito Zeglin - Radny Miasta Kurytyba.List Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz pismo od Ministra w Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego do uczestników Kongresu odczytała Konsul Dorota Bogutyn. Wyświetlono też specjalny film - przesłanie Marszałka Senatu do młodzieży polonijnej i polonijnych organizacji w Ameryce Południowej.

Brazylijską Polonię na inauguracji Kongresu reprezentowali: Ksiądz Zdzisław Malczewski rektor Polskiej misji Katolickiej w Brazylii, Rizio Wachowicz prezes Braspolu, André Hamerski wiceprezes Braspolu, Zbigniew Wiacek - prezes Towarzystwa im. Kościuszki - najstarszej polskiej organizacji Polonijnej w Ameryce południowej, Danuta Lisicka de Abreu - koordynator parku Jana Pawła II w Kurytybie oraz Shirlei Freder - Prezes Casa da Cultura Polônia Brasil

Gubernator Darci Piana w swoim wystąpieniu serdecznie powitał zgromadzonych gości i podziękował im za przybycie, co istotne, bo gości od miejsca obrad dzieliły często setki jak nie tysiące kilometrów. Podkreślił, że polskość jest obecna w jego domu na co dzień - sam co prawda ma włoskie pochodzenie, ale jego żona jest z pochodzenia Polką. Zaznaczył że stan Paraná jest bardzo wdzięczny polskim imigrantom za ich wkład w budowę i rozwój miasta Kurytyby oraz całego stanu jak też że jest zawsze otwarty dla potomków polskich imigrantów. Wyraził uznanie dla inicjatywy wsparcia niemal dwóch milionów Polaków żyjących w Ameryce Południowej i intencji rozwijania dalszej współpracy kulturalnej i edukacyjnej.

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski podziękował Gubernatorowi za życzliwość dla wysiłków Wspólnoty Polskiej zarówno w organizacji Kongresu jak i w bieżącej opiece nad Polonią. W dowód uznania jego zasług przez polskie władze wręczył prezent od Senatu RP. Podobny prezent i podziękowania otrzymała Chargée d'affaires Marta Olkowska.

Chargée d'affaires Marta Olkowska podziękowała organizatorom oraz uczestnikom życząc jednocześnie udanego, pełnego konstruktywnych wniosków Kongresu wyrażając przekonanie, że przyczyni się do rozwijania więzi między brazylijską Polonią a Ojczyzną.Następnie głos zabrali przedstawiciele młodej Polonii w Ameryce Południowej. Enrique Mackiewicz ze Związku Polaków w Argentynie oraz Patrycja Borek z Kurytyby. Podziękowali za możliwość udziału w Kongresie a tym samym kształtowania przyszłych relacji między Polonią a Polską. Z wielkim zainteresowaniem czekają na propozycje jakie przedstawi Wspólnota Polska i - za jej pośrednictwem - polskie władze.

Kolejnym mówcą była Iwona Kozłowska - Dyrektor departamentu współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Opowiedziała o tym jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera osoby polskiego pochodzenia polskiego w Ameryce Południowej, jakie są prawne możliwości bliższych konaków z Ojczyzną i nowej, poszerzonej formule Karty Polaka.

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski przedstawił pełną ofertę Wspólnoty Polskiej skierowaną do Polonii - w tym nowe programy dla Polonii Ameryki Południowej. Edukacja, wymiana kulturalna, możliwości odwiedzenia Ojczyzny, nawiązania stałej wspólpracy, programy stypendialne dla polonijnej młodzieży studiującej w krajach zamieszkania lub decydującej się na studia w Polsce.

Tłumaczenia na język portugalski podjął się Matheusa Moreira, student Polonistyki na uniwersytecie w Kurytybie, jedynym takim wydziale w Ameryce Południowej. To niestety konieczność, gdyż duża część młodzieży o polskim pochodzeniu nie włada językiem przodków, lub jego znajomość nie jest na tyle doskonałą, by zrozumieć zawiłości współczesnego słownictwa.

Ilustracją projektów Wspólnoty Polskiej dla Polonii były filmy o edukacyjno-wypoczynkowej akcji "Lato z Polską" skierowanej do dzieci i repatriacji w głównej mierze prowadzonej na rzecz Rodaków pozostawionych w wyniku przesunięcia granic na dawnych wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej.
ZOBACZ WIĘCEJ
GALERIA FOTOGRAFICZNA Z INAUGURACJI
KONGRESU MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W AMERYCE POŁUDNIOWEJ
Konsul RP w Kurytybie: ten kongres jest fenomenalnym wydarzeniem

- Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej dodał animuszu tym młodym ludziom, którzy widzą sens w tym, żeby czuć się Polakami i wzmacniać polskość. Sprawić, aby była ona bardziej wszechobecna - powiedziała w rozmowie z reporterem portalu PolskieRadio24.pl Dorota Bogutyn, konsul RP w Kurytybie. Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy, w której konsul opowiada też o restrykcjach, jakim poddawana była mniejszość polska w Brazylii.

MŁODZI MŁODYM – ŁĄCZY NAS POLSKA

Studenci Klubu Studenta Polonijnego działającego przy Stowarzyszenieu "Wspólnota Polska" mają swój wkład w program Kongresu. W prezentacjach opowiadają kolegom z Ameryki Południowej jak oni widzą obecną Polskę, jakie są możliwości studiowania w naszym kraju oraz jaka jest ich aktywność, czym zajmują się w wolnym czasie i co im daje Klub Studenta Polonijnego oraz wolontariat we Wspólnocie Polskiej.
ZOBACZ WIĘCEJ
GALERIA FOTOGRAFICZNA MŁODZI MŁODYM – ŁĄCZY NAS POLSKA
KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W AMERYCE POŁUDNIOWEJ
DZIAŁAĆ DLA POLSKI
DZIAŁAĆ DLA POLONII

W czasie trwającego w Kurytybie Kongresu Młodzieży Polonijnej młodzi potomkowie Polaków wspólnie zastanawiają się jak zaangażować jeszcze więcej młodzieży do działania. Dowiadują się jakie możliwości daje współdziałanie z Klubem Studenta Polonijnego istniejącym przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska". Zachęcamy do posłuchania o planach młodzieży polskiego pochodzenia.

Materiał: Polskie Radio 24

„A TO POLSKA WŁAŚNIE”

Wystawa i rozmowy z gośćmi z zaproszonych instytucji z Polski i Brazylii pod hasłem „Porozmawiajmy o Polsce” w formule spotkania przy kawie. O POlsce, ale nie tylko, również o problemach Polonii w Ameryce Południowej.

Brak nauczycieli języka polskiego - to najważniejszy problem z jakim borykają się środowiska polonijne w tamtej części świata.

Henryk Mackiewicz z Buenos Aires jest potomkiem polskich emigrantów, którzy dotarli do Argentyny, języka polskiego nauczył się w domu. To był pierwszy język jaki poznał dopiero drugi był hiszpański. W domu utrzymuje tradycje polskie, rozmawia po polsku, także po polsku obchodzi święta.

Danuta Madej prezes Stowarzyszenia Rodzin Peruwiańsko - Polskich w Limie przyznaje, że zorganizowanie nauki języka polskiego nie jest prostym przedsięwzięciem.. Jest 80 osób, które uczy się w soboty, To lekcje języka, tradycji i historii Polski. Nauka nie jest prosta, bo język sprawia dzieciom dużo kłopotów dodaje Danuta Madej.

Sonia Niewiadomski pochodzi z Cruz Machado (czytaj: cruz masiado) czyli polskiej kolonii w stanie Parana w Brazylii, studiowała polonistykę na Uniwersytecie Federalnym w Kurytybie. Jezyk polski był pierwszym jaki poznała w dzieciństwie. Są miejsca gdzie język polski jest powszechny, ale to jest XIX wieczny język, dziś archaiczny, posługują się nim dzieci, które wymowy uczyły się od swoich dziadków.

Charge d' affaires ambasady polskiej w Brasilii Marta Olkowska podkreśla, że widać duże zapotrzebowanie na nauczycieli języka polskiego. Jak mówi Olkowska być może w Polsce są osoby, które chciałyby przeżyć "brazylijską przygodę" czyli ucząc polskiego mogłyby poznać wyjątkowych ludzi, posługujących się językiem swoich przodków. Konieczna jest edukacja i nauka języka współczesnego, którym obecnie posługują się Polacy w kraju dodaje Marta Olkowska.

Wywiady za: Polskie Radio 24
ZOBACZ WIĘCEJ
GALERIA FOTOGRAFICZNA A TO POLSKA WŁAŚNIE
KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W AMERYCE POŁUDNIOWEJKONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ


POLSKI WIECZÓR Z TRADYCJĄ – KONCERT

Drugiego dnia Kongresu, wieczorem, przyszedł czas na trochę relaksu oczywiście z polskimi akcentami. Zabawę rozpoczął Polonez - polski taniec narodowy, dawniej nazywany tańcem dworskim.

Dla porządku historycznego należy dodać, że nazwa polonez zapożyczona została z języka francuskiego – polonaise. Taniec utrzymywany jest w metrum trójdzielnym, tempie umiarkowanym i rytmice ósemkowej z dwoma szesnastkami na „i” pierwszej miary; korowód par, poruszających się krokiem dostojnego chodu po liniach krętych i prostych dobieranych przez prowadzącego.

Od początku XIX wieku uznawany jest powszechnie za najstarszy taniec narodowy, którego forma kultywowana wśród warstw wyższych stanowiła uszlachetnioną wersję tańców obecnych od wieków w polskim społeczeństwie. W ideologii narodowej polonez jest tanecznym emblematem kultury polskiej, wyrażającym sarmacki etos rycerski oraz normy obyczajowe w relacjach towarzyskich (w tym szczególnie międzypokoleniowych i damsko-męskich).

W zależności od regionu Polski, w którym był tańczony, występował pod różnymi nazwami, takimi jak: „taniec polski”, „chodzony”, „pieszy”, „łażony”, „wolny”, „powolny”, „powolej”, „okrągły”, „starodawny”, „staroświecki”, „chmielowy”, „gęsi”.

Tym razem był to bez wątpienia Polonez "brazylijski".
ZOBACZ WIĘCEJ
GALERIA FOTOGRAFICZNA - POLSKI WIECZÓR Z TRADYCJĄ – KONCERT
KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W AMERYCE POŁUDNIOWEJ


TRZECI DZIEŃ KONGRESUPATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY


PISMO Z KANCELARII PREZYDENTA RP

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PATRONAT MEDIALNY

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.