Kurytyba
3-7.07.2019


Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej jest szczególnie ważnym wydarzeniem w tegorocznym kalendarzu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dotyczy on bowiem nie tylko priorytetowego kierunku działania jakim jest młodzież, ale także priorytetowego regionu jakim jest Ameryka Południowa. Sytuacja liczebnie znaczącej Polonii na tym kontynencie jest specyficzna. Traci ona kontakt z polską tożsamością, znajomość języka polskiego zanika, a kontakty z Polską z racji kosztów podróży lotniczych zamierają. Ostatnie lata pokazują, że jest szansa zatrzymania tego procesu, ale wymagać to będzie od instytucji opiekujących się Polonia konsekwentnych działań, skierowanych głównie do młodzieży.DZIEŃ CZWARTY
SOBOTA 5 LIPCA 2019GŁÓWNA STRONA KONGRESU PIERWSZY DZIEŃ DRUGI DZIEŃ TRZECI DZIEŃ

WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU

Krzewić polskość to oprócz chęci i zapału posiadać stosowne umiejętności. Wychodząc z tego założenia organizator Kongresu Wspólnota Polska zorganizował cykl warsztatów. Warsztaty taneczne z zespołem Śląsk, warsztaty z robienia krótkich filmów telefonem komórkowym prowadzone przez ekipę TVP Polonia, polskiego rękodzieła oraz kulinarne pod hasłem "Nowoczesna kuchnia polska".NIE TYLKO SPOTKANIA
CZYLI WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU


Warsztaty taneczne z zespołem Śląsk
Warsztaty polskiego rękodzieła
Warsztaty z robienia krótkich filmów telefonem komórkowym
prowadzone przez ekipę TVP Polonia
Warsztaty kulinarne: Nowoczesna kuchnia polskaKLUBY STUDENTA POLONIJNEGO

Dyskusja o rozwoju Klubów Studenta Polonijnego - jaka jest idea Klubu, w jaki sposób założyć go w Ameryce Południowej, jak współpracować z Klubami działającymi w Polsce, co można robić w ramach Klubu ... Na te i inne pytania odpowiedzi szukali uczestnicy Kongresu.

ZOBACZ WIĘCEJ
GALERIA FOTOGRAFICZNA
WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW I DYSKUSJA O KLUBACH STUDENTA
KONGRESU MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W AMERYCE POŁUDNIOWEJKONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ
PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY


PISMO Z KANCELARII PREZYDENTA RP

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PATRONAT MEDIALNY

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.