Kurytyba
3-7.07.2019


Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej jest szczególnie ważnym wydarzeniem w tegorocznym kalendarzu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dotyczy on bowiem nie tylko priorytetowego kierunku działania jakim jest młodzież, ale także priorytetowego regionu jakim jest Ameryka Południowa. Sytuacja liczebnie znaczącej Polonii na tym kontynencie jest specyficzna. Traci ona kontakt z polską tożsamością, znajomość języka polskiego zanika, a kontakty z Polską z racji kosztów podróży lotniczych zamierają. Ostatnie lata pokazują, że jest szansa zatrzymania tego procesu, ale wymagać to będzie od instytucji opiekujących się Polonia konsekwentnych działań, skierowanych głównie do młodzieży.DZIEŃ TRZECI
PIĄTEK 5 LIPCA 2019GŁÓWNA STRONA KONGRESU PIERWSZY DZIEŃ DRUGI DZIEŃ CZWARTY DZIEŃ

PREZENTACJE ŚRODOWISK MŁODZIEŻOWYCH Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – ROLA MŁODYCH

Trzeci dzień Kongresu to prezentacje przygotowane przez środowiska polonijne, pokazujące ich działalność w różnych obszarach połączone z wystawą „Polacy w Ameryce Południowej” oraz wykład i dyskusja o konieczności ratowania polskich archiwów rodzinnych, domowych i organizacyjnych w Ameryce Południowej oraz spuściźnie – indywidualnej pamięci które poprowadzili Dr Krzysztof Smolana i Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

CHCEMY STUDIOWAĆ W POLSCE...

"Chcemy współpracować z organizacjami i być bliżej nowoczesnej Polski" - mówią uczestnicy Kongresu.

"Chcemy poruszyć wszystkie tematy - tradycji, historii, kultury tak aby przekazać młodzieży ogólny obraz Polski, ale też pokazać, że Polska to kraj innowacyjny, do którego warto przyjechać" - odpowiadają organizatorzy

"Ten kongres jest bardzo fajny ponieważ możemy porozmawiać ze studentami z Polski, można zapytać o wszystko co nas interesuje" - podsumowują uczestnicy Kongresu.


PREZES WSPÓLNOTY POLSKIEJ DARIUSZ PIOTR BONISŁAWSKI
O MOŻLIWOŚCIACH WSPÓŁPRACY

Wspólnota Polska, podobanie jak Braspol powstała 30 lat temu, aby wspierać Polonię i Polaków za granicą w ich podtrzymywaniu polskości. W Polsce instytucją państwową która ma zapisaną opiekę nad Polonią jest Senat, stąd często przewija się tu nazwisko marszałka Stanisława Karczewskiego.

Działamy dzięki partnerstwu z Senatem RP, Ministerstwem Edukacji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Sportu i turystyki. To główni partnerzy, ale tak naprawdę jest ich ogromnie dużo.

W jaki sposób wspieramy? Pomagamy organizacjom polonijnym, wspieramy kulturę polonijną, oświatę, sport, media, mamy środki na wsparcie ubogich – to nasza działalność charytatywna i wreszcie inwestycje: budujemy, remontujemy, również tu, w Ameryce Południowej.

Jeżeli mówimy o strukturach polonijnych, to przekazujemy środki na różnego rodzaju opłaty, zakup wyposażenia, materiałów biurowych. Wspieramy organizacje, ale też różnego rodzaju grupy – młodzieżowe, harcerskie, wolontariatu, lekarzy, przedsiębiorców i wiele innych.

Wsparcie jest dedykowane tym wszystkim, którzy chcą poświęcać czas dla idei polskości. Zgodnie z tym co mówił w przesłaniu do Państwa marszałek Stanisław Karczewski, ten rok został uznany rokiem inaugurującym intensywną współpracę z młodzieżą. Wspólnota Polska przygotowała trzy kongresy. Jeden tu w Kurytybie dla młodych ludzi mieszkających w Ameryce Południowej, za kilkanaście dni odbędzie się podobny pod Poznaniem, w Polsce, dla Polaków mieszkających w Europie, a za kilka miesięcy , we wrześniu w Kanadzie dla młodych Polaków z Ameryki Północnej, Australii i innych anglojęzycznych krajów spoza Europy.

Rozpoczynacie ten cykl spotkań i wierzymy, że w Kurytybie wypracujemy atrakcyjne rozwiązania współpracy i osiągniemy wymierne decyzje o przyszłej naszej wspólnej aktywności. Chcielibyśmy, aby wśród uczestników wybrany został sekretariat – grupa osób, która będzie pracowała z nami przez najbliższy rok przygotowując przyszłoroczny światowy Zjazd młodzieży polonijnej. Chcemy, aby do Polski przyjechało tysiąc, może więcej młodych osób z całego świata pokazując, że młodzież polonijna istnieje, tylko należy ją odszukać. WY jesteście na to najlepszym dowodem.

Chcemy również, by zaczęły powstawać w Ameryce Południowej kluby studenta polonijnego – tam, gdzie na wyższych uczelniach studiują Polacy. Mamy na to środki i takie grupy istnieją już przy polskich uniwersytetach. To wspaniały sposób na rozwijanie polskości.

Prowadzimy szkolenia - nazwaliśmy je Młodzieżowym Ambasadorem Polskości - na które przyjeżdżają młodzi z całego świata po to, żeby wracając do swojego miejsca zamieszkania łatwiej móc organizować życie polonijne.

Organizujemy Światowe Zjazdy Polonii i Polaków z Zagranicy, ale też spotkania grup zawodowych dedykowane np. naukowcom polskim, lekarzom, inżynierom. Wspieramy kulturę dofinansowując zakupy strojów dla zespołów folklorystycznych czy ich uczestnictwo w festiwalach.

Ważnym obszarem wsparcia jest edukacja. Uczymy nauczycieli jak rozwijać, prowadzić edukację polonijną. Na Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych który odbył się kilka tygodni temu w Polsce, w Toruniu była przedstawicielka z Brazylii. Została laureatką nagrody Ministra Edukacji za swój wkład w rozwój szkolnictwa polonijnego w Ameryce Południowej. Zdajemy sobie jednak sprawę, że szkolnictwo polonijne w tym regionie (Amer. Południowa) wymaga rozwoju, bo w porównaniu z resztą świata jest dopiero na początku drogi organizacyjnej.

Temu celowi służą m.in. Lokalne Ośrodki Metodyczne wspierające nauczycieli, działające już za naszą przyczyną w USA, Irlandii, Hiszpanii, Białorusi, Węgrzech i Australii. Chcemy, aby podobne ośrodki powstawały w Ameryce Południowej.

Wprowadzamy nowe projekty w tym Szkoła 6.0 który będzie polegał na kojarzeniu szkół polskich ze szkołami polonijnymi, co ma zaowocować pomocą dla nauczycieli i uczniów polskiego pochodzenia płynącą z kraju i realizowaną przez wyselekcjonowane, duże, placówki oświatowe.

W ramach akcji „Lato z Polską” każdego roku przyjeżdża do Polski ponad dwa tysiące młodych uczestników. Chcemy, aby dołączyła do nich także młodzież z Ameryki Południowej.

Inną formą jest „Letnia Akademia Języka i Kultury Polskiej” i „Polska jest w Tobie,” gdzie można doskonalić znajomość języka, poznawać polską kulturę, kraj przodków. Organizujemy też zawody sportowe – Światowe Letnie i Zimowe igrzyska Polonijne, igrzyska dedykowane młodzieży. Za kilkanaście dni do Gdyni przyjedzie ponad 1000 zawodników.

Prowadzimy Misję Medyczną w ramach której pomagamy chorym Polakom oraz Ośrodek Adaptacyjny dla Polaków z Kazachstanu – jest ustawa, która pozwala im wracać do Ojczyzny, ale też nowa formuła Karty Polaka – dotycząca również Was - umożliwiająca przyjazd do Polski na lepszych warunkach niż dotychczas. Studiowanie, pomoc stypendialną i szybsze uzyskiwanie obywatelstwa.

Wspieramy media polonijne, ale też mamy swoją Polonijną Agencję Informacyjną która prowadzi portal informacyjny dedykowany zagadnieniom polonijnym, obecna również w mediach społecznościowych, gdzie miesięcznie czytana jest przez ponad 600 tysięcy osób. Zachęcamy do wysyłania korespondencji o tym co u Was się dzieje.

Jak widzicie Państwo są możliwości, tylko należy znaleźć partnerów i mamy nadzieję, że takie partnerstwo znajdziecie we Wspólnocie Polskiej.
ZOBACZ WIĘCEJ
GALERIA FOTOGRAFICZNA
PREZENTACJE ŚRODOWISK MŁODZIEŻOWYCH Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – ROLA MŁODYCH
KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W AMERYCE POŁUDNIOWEJKONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ


POPOŁUDNIE W PARKU JANA PAWŁA II

Popołudniu uczestnicy Kongresu Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej udali się do miejsca szczególnego dla Polonii brazylijskiej - parku pełniącego rolę muzeum polskości, poświęcone pamięci pierwszych emigrantów.

Kurytyba - jak opowiada ks. Zdzisław Malczewski SChr, rektor PMK, jest miastem w Brazylii, gdzie mamy wiele śladów ukazujących wieloraki wkład w rozwój tego kraju i obecność w nim Polaków. W centrum tego miasta znajduje się park poświęcony polskiej etnii i noszący imię papieża Jana Pawła II.

Park powstał po wizycie Ojca św. w Kurytybie. Jest to nie tylko skansen polski, w którym ustawiono siedem chat zbudowanych przez polskich osadników, ale także centrum polskiej kultury i religijności. Jedna z chat była ustawiona na stadionie „Couto Pereira”, gdzie podczas spotkania Jana Pawła II z Polonią brazylijską (5 lipca 1980 r.) podejmowano Papieża chlebem i solą. Obecnie ten drewniany dom jest kaplicą z obrazem Pani Jasnogórskiej oraz pamiątkami związanymi z pobytem Jana Pawła II w Kurytybie.

Każdego dnia (z wyjątkiem poniedziałku; park jest traktowany przez miejscowe władze jako muzeum. W tym dniu wszystkie muzea brazylijskie są zamknięte) dom jest nawiedzany przez liczne grupy, indywidualnych Polonusów, Brazylijczyków, którzy modlą się w wielkim skupieniu. Od samego początku park został oddany przez zarząd miasta pod opiekę Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.

Na przestrzeni 30-letniej historii park polski Jana Pawła II odwiedziło wiele osobistości z naszej Ojczyzny, m.in. kardynał Józef Glemp – Prymas Polski, Lech Wałęsa – prezydent RP, marszałek senatu – prof. Andrzej Stelmachowski, arcybiskup Szczepan Wesoły .

Na podstawie: ks. Zdzisław Malczewski SChr, rektor PMK
ZOBACZ WIĘCEJ
GALERIA FOTOGRAFICZNA
POPOŁUDNIE W PARKU JANA PAWŁA II
KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W AMERYCE POŁUDNIOWEJ


CZWARTY DZIEŃ KONGRESU

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY


PISMO Z KANCELARII PREZYDENTA RP

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PATRONAT MEDIALNY

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.