Kurytyba
3-7.07.2019


Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej jest szczególnie ważnym wydarzeniem w tegorocznym kalendarzu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dotyczy on bowiem nie tylko priorytetowego kierunku działania jakim jest młodzież, ale także priorytetowego regionu jakim jest Ameryka Południowa. Sytuacja liczebnie znaczącej Polonii na tym kontynencie jest specyficzna. Traci ona kontakt z polską tożsamością, znajomość języka polskiego zanika, a kontakty z Polską z racji kosztów podróży lotniczych zamierają. Ostatnie lata pokazują, że jest szansa zatrzymania tego procesu, ale wymagać to będzie od instytucji opiekujących się Polonia konsekwentnych działań, skierowanych głównie do młodzieży.DZIEŃ PIĄTY
NIEDZIELA 6 LIPCA 2019GŁÓWNA STRONA KONGRESU PIERWSZY DZIEŃ DRUGI DZIEŃ TRZECI DZIEŃ CZWARTY DZIEŃ

MSZA ZA PRZODKÓW W KOŚCIELE ŚW. STANISŁAWA w kurytybie

Liturgii przewodniczył ks. dr Zdzisław Malczewski. Przepiękną oprawę muzyczną zapewnił miejscowy Chór Jana Pawla II, w którym śpiewają potomkowie imigrantów z Polski.

Chór im. św. Jana Pawła II powstał dzięki współpracy dwóch grup Polskiej Grupy Folklorystycznej oraz Chóru św. Cecylii. Artyści połączyli swoje siły z okazji przyjazdu do Brazylii Jana Pawła II w 1980 roku. Przygotowali specjalny program na cześć papieża Polaka. Powodzenie tego koncertu zachęciło chórzystów do dalszej współpracy.

Polski chór z Kurytyby uświetnia swoimi występami imprezy narodowe, religijne, bierze udział w festiwalach. Zespół wystąpił w operze "Halka" wystawionej w kurytybskim teatrze Guaira. Chórzyści spotykają się na cotygodniowych próbach.


Zdjęcia: Adrianna Borowicz TVP Polonia

Chór Jana Pawła II z Kurytyby
PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY


PISMO Z KANCELARII PREZYDENTA RP

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PATRONAT MEDIALNY

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.