X Kongres Polonii Medycznej
III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

GDAŃSK, 29.05.2019 - 01.06.2019


Z radością i dumą zapraszamy do udziału w X Kongresie Polonii Medycznej połączonym z III Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 29 maja – 01 czerwca 2019 roku.

Dzięki zaangażowaniu Komitetu Naukowego i życzliwości wielu wybitnych polskich lekarzy z całego świata przygotowaliśmy atrakcyjną listę paneli i wykładów, zbudowaną wokół wiodącego tematu Kongresu: „Postęp techniczny w służbie medycyny”.

Nowoczesne techniki i technologie oraz ich wpływ na spektakularny rozwój różnych dziedzin medycyny będą głównymi tematami prezentacji i dyskusji. Podczas Kongresu przewidujemy również sesje na temat etyki i deontologii w pracy lekarza, przedstawienie programów dalszego działania medycznych organizacji polonijnych oraz lekarskich pasji pozazawodowych.

Kongres Polonii to nie tylko ważne wydarzenie naukowe, ale też spotkanie integrujące i wspierające współpracę polskich lekarzy z całego świata. Jesteśmy przekonani, że ciekawe miejsca, które odwiedzą uczestnicy Kongresu, różnorodna oferta kulturalna oraz możliwość poznania atrakcji turystycznych Trójmiasta, oprócz naukowych korzyści pozostawią także dobre wspomnienia.HISTORIA KONGRESÓW

Kongresy Polonii Medycznej organizowane są cyklicznie od 1991 r. I Kongres zorganizowany został przy wsparciu Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Częstochowie. W ramach tego kongresu odbył się także I Sejmik Polonii Medycznej, Obrady tego sejmiku poświęcono problemom etyki lekarskiej i współpracy pomiędzy polonijnym, a polskim światem lekarskim. II Kongres zorganizowany został w 1995 r. w: Krakowie, Łodzi i Zabrzu, a III w 1997 r. w Krakowie.

W 1998 r. określono charakter wzajemnych kontaktów pomiędzy polskim środowiskiem lekarskim, a polonijnymi stowarzyszeniami lekarskimi. Wówczas także Naczelna Rada Lekarska uznała, iż rolę oficjalnego reprezentanta Polonii medycznej pełnić będzie (istniejąca od 1994 r.) Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Medycznych, która przejęła funkcję głównego organizatora Kongresów Polonii Medycznej. W ramach współpracy z SWP kolejne Kongresy zorganizowane zostały: w czerwcu 2000 r. w Warszawie (IV Kongres), w maju 2003 r. w Katowicach (V), w czerwcu 2006 r. w Częstochowie (VI), w czerwcu 2010 r. w Toruniu (VII), w maju 2013 r. w Krakowie (VIII), w czerwcu 2016 r. w Warszawie (IX).


PROGRAM - REJESTRACJA


Miejscem sesji naukowych, obrad oraz niektórych atrakcji jest Filharmonia Bałtycka w Gdańsku.

Pełen program Kongresu Polonii Medycznej i Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich wraz z listą atrakcji towarzyszących znajduje się na stronie Kongresu:     program

Rejestracji można dokonać na stronie Kongresu    rejestracja wraz z opłatą kongresową, która:

 • do dnia 30 kwietnia 2019 roku wynosi 1300 zł
 • od dnia 1 maja 2019 roku wynosi 1500 zł


Opłata kongresowa obejmuje:


 • udział we wszystkich 22 sesjach naukowych, gdzie swoje wykłady zaprezentuje 90 prelegentów z 14 krajów,
 • szereg imprez towarzyszących: m.in. koncert Leszka Możdżera, wystawy, wycieczki, zwiedzanie Trójmiasta, udział w wieczornych spotkaniach przewidzianych w programie - tutaj pełna lista  –    imprezy towarzyszące 
 • przerwy kawowe i lunchowe w czasie naukowej części Kongresu między sesjami,
 • materiały kongresowe: kongresowy numer "Wiadomości Lekarskich", Informator o wszystkich wydarzeniach kongresowych,
 • gdańską kartę turysty uprawniającą do bezpłatnego indywidualnego zwiedzania gdańskich atrakcji, informacje turystyczne i plan Gdańska,
 • voucher na przejazd taksówką w obrębie Miasta Gdańska.
 • niespodzianki od sponsorów. 

Warunkiem rejestracji jest opłacenie udziału w Kongresie – przelew lub płatność kartą.

Opłata kongresowa nie obejmuje noclegów. Informacje dotyczące oferty hotelowej w Trójmieście znajdują się     tutaj. Można też skorzystać z powszechnie dostępnych portali internetowych do rezerwacji noclegów.

Dofinansowanie


Dzięki życzliwej pomocy Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Bonisławskiego otrzymaliśmy  dofinansowanie Kongresu, które pozwoli nam pokryć w pierwszej kolejności  koszty opłaty kongresowej i zakwaterowania  100 lekarzy z krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), Białorusi, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Mołdawii, Kazachstanu, Gruzji, Armenii.


Nie możemy pokryć kosztów przejazdu wszystkim, jednak w dzięki dodatkowym sponsorom w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach  możemy zapłacić koszty przyjazdu grup (np. koszt wynajęcia busa).


Zgłoszenia udziału w Kongresie, wszelkie pytania i prośby w sprawie dofinansowania prosimy kierować do  pani Ewy Sąsiadek e-mail: biuro@kongrespoloniimedycznej.com.pl.

Realizacja programu Kongresu nie byłaby możliwa bez wyjątkowej, bezinteresownej  i życzliwej pomocy finansowej:

 • Naczelnej Rady Lekarskiej z Prezesem Andrzejem Matyją,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem,
 • Urzędu Miasta Gdańska z Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz.

BEZPŁATNE Miejsca dla studentów polonijnych


Zapraszamy polonijnych studentów kierunków medycznych i wolontariuszy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" do bezpłatnego udziału w Kongresie.

To szansa na spotkanie mistrzów zawodu, cenionych specjalistów medycyny, działaczy polonijnych, którzy odnieśli sukces na tym polu i znajdują się w światowej czołówce lekarzy. Posłuchaj, porozmawiaj z nimi. Może dowiesz się jak rozwijać swoją karierę za granicą, poznasz najnowsze trendy rozwoju medycyny.

Dla wybranej grupy studentów organizatorzy zapewniają bezpłatny udział - ilość miejsc ograniczona

Zgłoszenia można nadsyłać do 10 maja br. na adres: misjamedyczna@wspolnotapolska.org.pl

Pobierz zgłoszenie: wersja PDF / MsWORDGRUPA WSPÓŁPRACY


Grupa Współpracy to idea, aby w czasie Kongresu – spotkania lekarzy polskich i polonijnych, stworzyć model działania:

 • ułatwiający podejmowanie międzynarodowej współpracy naukowej lekarzy polskich i polonijnych
 • promujący tworzenie programów edukacyjnych dla polskich lekarzy niezależnie od miejsca ich zamieszkania w ośrodkach, w których pracują wybitni polscy naukowcy.

Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych zależy na zintegrowaniu środowisk lekarzy polskich i polonijnych. Pragniemy ułatwić kontakt i współpracę pomiędzy studentami, początkującymi lekarzami oraz doświadczonymi specjalistami. Aktualnie tworzymy Grupę Współpracy Polonijnych Lekarzy – naukowców.

Liczymy, że nasza inicjatywa zapewni wzajemne korzyści dla wszystkich członków Grupy oraz ich pacjentów. Starsi koledzy – osoby o doświadczeniu badawczym oraz pozycji zawodowej, umożliwiającej podejmowanie decyzji o współpracy, mogą przekazywać swoje doświadczenie, czas i środki. Natomiast młodzi lekarze, pełni energii, entuzjazmu i pomysłów zaoferują swoje siły, czas i inicjatywę. Będą też uczyć się, jak dojść do rezultatów badań naukowych oraz ich publikacji, a następnie jak przekazać dalej osiągniętą wiedzę i doświadczenie.

Nadchodzący X Kongres to dogodna okazja do dyskusji nad proponowanym kształtem i zasadami współpracy w ramach Grupy Współpracy Polonijnych Lekarzy.

Prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, dr Janusz Kasina


   WIĘCEJ INFORMACJI O IDEI GRUPY WSPÓŁPRACY NA STRONIE KONGRESU


PATRONAT HONOROWY NAD KONGRESEM I ZJAZDEM
OBJĄŁ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STANISŁAW KARCZEWSKI

KOMITET NAUKOWY

Prof. Maria Siemionow, Chicago, USA – Przewodnicząca

Dr Janusz Kasina, Sztokholm, Szwecja – Vice-Przewodniczący

Dr Roman Budziński, Gdańsk, Polska

Dr Mieczysław Chruściel , Szczecin, Polska

Prof. Anna Dominiczak, Glasgow, Wielka Brytania

Prof. Maciej Dryjski, Buffalo, USA

Prof. Arkadiusz Jawień, Bydgoszcz, Polska

Prof. Barbara Alicja Jereczek-Fossa,  Mediolan, Włochy

Prof. Andrzej Kajetanowicz, Halifax, Kanada

Prof. Romuald Krajewski, Warszawa, Polska

Prof. Ewa Kuligowska Boston, USA

Dr Anna Lella, Olsztyn, Polska

Prof. Marek Majewski, Paryż, Francja

Prof. Bartłomiej Nierzwicki Chicago, USA

Prof. Bogdan Nowicki, Chicago, USA

Prof. Karol Połom, Siena, Włochy / Gdańsk, Polska

Prof. Marek Radomski, Saskatoon, Kanada

Prof. Ewa Radwańska, Chicago, USA

Prof. Marek Rudnicki, Chicago, USA

Prof. Edyta Szurowska, Gdańsk, Polska

Prof. Jerzy Walecki, Warszawa, Polska

Prof. Zbigniew Wszołek, Jacksonville, USA


KOMITET HONOROWY

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Waldemar Kostewicz

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. med. Marcin Gruchała

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Roman Budziński (Gdańsk) – Przewodniczący

Dr Ewa Siewierska-Chomeniuk (Gdańsk) – vice-Przewodnicząca

Dr Janusz Kasina (Sztokholm) – vice-Przewodniczący

Dr Marcin Nowiński (Gdańsk) – Skarbnik

Dr Dariusz Kutella – Prezes OIL w Gdańsku

Dr Jacek Drozdowski (Gdańsk)

adw. Damian Konieczny (Gdańsk)

Prof. Romuald Krajewski (Warszawa)

Dr Kornelia Król (Chicago)

Dr Anna Lella (Olsztyn)

Dr Marzena Mazur (Gdańsk)

Prof. Bogdan Nowicki (Chicago)

Mgr Kinga Reczyńska (Gdańsk)

Dr Arkadiusz Szycman (Gdańsk)

Dr Elżbieta Witkowska (Gdańsk)

Dr Krzysztof Wójcikiewicz (Gdańsk)

PARTNEREM KONGRESU JEST
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

facebook