X Kongres Polonii Medycznej
III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

GDAŃSK, 29.05.2019 - 01.06.2019


X KONGRES POLONII MEDYCZNEJ - REALIZACJA: © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNAREJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONGRESU.


Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI
X Kongres Polonii Medycznej połączony z III Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich, odbywa się w Gdańsku w dniach 29 maja – 01 czerwca 2019 roku.

Dzięki zaangażowaniu Komitetu Naukowego i życzliwości wielu wybitnych polskich lekarzy z całego świata przygotowano atrakcyjną listę paneli i wykładów, zbudowaną wokół wiodącego tematu Kongresu: „Postęp techniczny w służbie medycyny”.

Nowoczesne techniki i technologie oraz ich wpływ na spektakularny rozwój różnych dziedzin medycyny są głównymi tematami prezentacji i dyskusji. Podczas Kongresu przewidziano również sesje na temat etyki i deontologii w pracy lekarza, przedstawienie programów dalszego działania medycznych organizacji polonijnych oraz lekarskich pasji pozazawodowych.

Kongres Polonii to nie tylko ważne wydarzenie naukowe, ale też spotkanie integrujące i wspierające współpracę polskich lekarzy z całego świata. Jesteśmy przekonani, że ciekawe miejsca, które odwiedzą uczestnicy Kongresu, różnorodna oferta kulturalna oraz możliwość poznania atrakcji turystycznych Trójmiasta, oprócz naukowych korzyści pozostawią także dobre wspomnienia.DZIEŃ PIERWSZY


Zdjęcia © Agata Pawłowska PAIWYKŁAD INAUGURACYJNY

Profesor Marek Radomski, Saskatoon, Kanada

Nanomedycyna - w świecie małych cząstek o wielkim znaczeniu dla rozwoju nowych technologii medycznych


Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI


Sesje Kongresu

Innowacje w medycynie i w chirurgii.

Moderator: Maria Siemionow, Chicago, USA.

 • Nowe osiągnięcia w leczeniu nowotworów
  Waldemar Priebe, USA
 • Robotowa chirurgia bariatryczna
  Tomasz Rogula, Cleveland, USA
 • Robotyczny przeszczep włosów - nowoczesna technologia dostępna już dziś
  Grzegorz Turowski, USA
 • Transplantacja twarzy - debata etyczna
  Maria Siemionow, Chicago, USA

Gdański Uniwersytet Medyczny w rozwoju medycyny.

Moderator: Edyta Szurowska, Gdańsk, Polska

 • Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego
  Prof. Wiesław Makarewicz
 • Biotechnologia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
  Prof. Jacek Bigda
 • Postępy w kardiologii - od obrazowania do interwencji
  Prof. Marcin Fijałkowski
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed - dydaktyka i nauka dla współczesnej opieki zdrowotnej
  Prof. Michał Markuszewski
 • Wkład GUMed w rozwój nefrologii i leczenia nerkozastępczego
  Prof. Alicja Dębska-Ślizień
 • Integrated care & digital health in health system transformation. Medical University of Gdańsk perspective.
  Dr Piotr Popowski

Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI


Postęp techniczny w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Moderator: Anna Dominiczak, Glasgow, Wielka Brytania

 • Badania genetyczne a nadciśnienie tętnicze.
  Anna Dominiczak, Glasgow, Wielka Brytania
 • Postępy w diagnostyce i leczeniu pseudo-opornego nadciśnienia tętniczego.
  Maciej Tomaszewski, Manchester, Wielka Brytania
 • Prawdziwe oporne nadciśnienie tętnicze - kliniczny fenotyp i możliwości leczenia farmakologicznego i interwencyjnego.
  Andrzej Januszewicz, Warszawa, Polska
 • Mózg a nadciśnienie tętnicze.
  Krzysztof Narkiewicz, Gdańsk, Polska
 • Echokardiografia - karuzela technik.
  Christophe Klimczak, Paryż, Francja

Rola samorządu lekarskiego w systemie ochrony zdrowia Polski i innych wybranych krajów.

Moderator: Bogdan Milek, Niemcy

 • Czy samorząd lekarski jest potrzebny?
  Jacek Kozakiewicz, Katowice, Polska
 • 30 lat odrodzonego samorządu lekarskiego w Polsce
  Andrzej Matyja , Polska
 • Prawne aspekty funkcjonowania samorządu lekarskiego
  Robert Kulski (Polska)
 • Samorząd lekarski i jego rola w systemie ochrony zdrowia Niemiec – kraju położonego w najbliższym sąsiedztwie Polski
  Konrad Karcz (Niemcy), Tomasz Skajster (Niemcy) , Bogdan Milek (Niemcy)
 • Samorząd lekarski i jego rola w systemie ochrony zdrowia Kanady – kraju, w którym każda prowincja ma inna organizację Izb lekarskich.
  Jerzy Gajewski (Halifax, Kanada).

Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI


Sesja Satelitarna Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.
Zmiany systemu zdrowia w Polsce w latach 1989-2019. Spójna sekwencja, czy ciąg przypadków?

Moderatorzy: Irina Mogilnaya (Astana, Kazachstan/Gdańsk, Polska), Tomasz Zdrojewski (Gdańsk, Polska)

 • Wykład plenarny.
  Cezary Włodarczyk (Kraków, UJ, KZP PAN)
 • Komentarze ekspertów zagranicznych:
  1. Jerzy Leppert (Vasteras, Uppsala, Szwecja)
  2. Andriy Yagensky (Łuck, Lwów, Ukraina)
 • Podsumowanie: Medyczna racja stanu w Polsce to ...
  Tomasz Zdrojewski (Gdańsk, KZP PAN, GUMed)

Moj artykuł widziany z rożnych perspektyw.

Moderator: Zbigniew Wszołek, Jacksonville, USA

 • Perspektywa redaktora naczelnego – zagraniczny periodyk medyczny.
  Anna Dominiczak, Glasgow, Wielka Brytania
 • Jak budować pozycje polskiego czasopisma biomedycznego na świecie? Doświadczenia redaktor naczelnej.
  Anetta Undas, Kraków, Polska
 • Perspektywa autora - kluczowe wskazówki do pisania I publikowania prac naukowych.
  Irena Sarosiek, El Paso, Texas, USA
 • Perspektywa wydawcy i polskiego domu wydawniczego.
  Piotr Gajewski, Kraków, Polska


Postęp techniczny w służbie stomatologii.

Moderator: Bartłomiej Nierzwicki Chicago, USA

 • Terapia podciśnieniowa w rejonie głowy i szyi.
  Maciej Okla, Poznań, Polska
 • Indywidualizowane protezy stawu skroniowo-żuchwowego.
  Krzysztof Dowgierd Olsztyn, Polska, Bartłomiej Nierzwicki, Chicago, USA oraz Olsztyn, Polska
 • Drukowane modele 3D w wirtualizacji i planowaniu zabiegów chirurgicznych.
  Sebastian Lenkiewicz, Koszalin, Polska
 • Zastosowanie laserów Nd:YAG i Er:YAG w zabiegach z zakresu chirurgii i stomatologii estetycznej - przyszłość, czy rzeczywistość w praktyce dentystycznej?
  Michał Nawrocki, Gdańsk, Polska
 • Stomatologia cyfrowa.
  Lisa Buda, San Francisco, USA
 • Zastosowanie komórek macierzystych w chirurgii szczękowo-twarzowej.
  Krzysztof Dowgierd, Olsztyn, Polska
 • Wirtualne planowanie z chirurgii ortognatycznej.
  Mariusz Wrzosek, Chicago, USA

Uroczyste otwarcie Kongresu

Popołudniową część X Kongresu Polonii Medycznej wypełniła oficjalna uroczystość otwarcia.

Głos zabierali (w kolejności przemówień): w imieniu organizatorów doktorzy Janusz Kasina prezes Federacji Polonijnych Irganizacji Medycznych oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego , członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku doktor Roman Budziński, w imieniu marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego członek senackiej Komisji Zdrowotnej senator Waldemar Kraska, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja, przedstawicielka Zarządu Województwa Pomorskiego mecenas Agnieszka Kapała-Sokalska, prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych doktor Janusz Kasina, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Marcin Gruchała, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku doktor Dariusz Kutella.

Spotkanie zakończył brawurowy koncert - jednego z najwybitniejszych współczesnych jazzmenów - Leszka Możdżera.WYSTĄPIENIE PREZESA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA" DARIUSZA PIOTRA BONISŁAWSKIEGO


X KONGRES POLONII MEDYCZNEJ - REALIZACJA: © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
DZIEŃ DRUGI


Wizyta marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od wystąpienia marszałka Senatu RP Stanisława karczewskiego, który podziękował uczestnikom za zaangażowanie w sprawy Polonii i Polski deklarując jednocześnie wolę wspierania ich wysiłków przez Senat RP, którego zadaniem jest opieka nad Polonią i Polakami za granicą.X KONGRES POLONII MEDYCZNEJ - REALIZACJA: © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


LIST INTENCYJNY O DZIAŁANIACH NA RZECZ POLONII MEDYCZNEJ

Następnie podpisano list intencyjny o współpracy medycznych środowisk polonijnych i organizacji i instytucji których zadaniem jest opieka na Polonią i Polakami za granicą. Sygnatariuszami byli: Naczelna Rada Lekarska, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA, Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, Fundacja Kościuszkowska, Polish-American Medical Society oraz Grupa Współpracy Polonijnych Lekarzy-naukowców.

Intencją sygnatariuszy porozumienia jest zacieśnianie współpracy mającej na celu podniesienia kwalifikacji naukowych i zawodowych wszystkich polskojęzycznych lekarzy. Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie młodych naukowców polskich i polonijnych, którzy w przyszłości mogą stać się jedną z podstaw rozwoju polskiej medycyny.

Połączenie, leżących po stronie Polonii medycznej specyficznych doświadczeń na polu organizacji nauki i pracy oraz możliwości związanych z organizacją stażów i szkoleń, z leżącymi po stronie polskich partnerów, możliwościami administracyjnymi, ekonomicznymi i oceną potrzeb polskiej nauki oraz medycyny, będzie prowadziło do dalszego podniesienia poziomu i skuteczności projektów oraz działań wszystkich sygnatariuszy deklaracji.


Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI


Sesje naukowe drugiego dnia Kongresu rozpoczął temat: Możliwości współczesnej radiologii z gościnnym wystąpieniem marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Możliwości współczesnej radiologii.

Moderator: Jerzy Walecki, Warszawa, Polska

 • Diagnostyka neuroradiologiczna guzów mózgu i jej wpływ na terapię.
  Charles Romanowski, Sheffield, Wielka Brytania
 • Lekarz radiolog jako partner w procesie diagnostycznym i leczniczym na Oddziale Intensywnej Terapii Klatki Piersiowej - moje skandynawskie doświadczenia.
  Jacek Pawłowski, Sztokholm, Szwecja
 • Mikroterapia przerzutów raka jelita grubego do wątroby
  Maciej Pech, Uniwersytet Otto-von-Guericke, Magdeburg, Niemcy/ GUMed Gdańsk, Polska Zbigniew Serafin, UMK Collegium Medicum, Bydgoszcz, Polska
 • Leczenie endowaskularne udaru mózgu - trombektomia. Doświadczenia 5-ciu lat.
  Tomasz Gorycki, Gdańsk, Polska
 • Next MR Wave – nowe kierunki rozwoju rezonansu magnetycznego.
  Piotr Winiarczyk, wykład sponsorowany firmy Philips

Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI


X Kongres Polonii Medycznej i 25-lecie Federacji - dokąd zmierzamy.

Moderator: Janusz Kasina


Postęp techniczny w służbie radiologii.

Moderator: Ewa Kuligowska Boston, USA

 • Postępy w wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej.
  Małgorzata Szczerbo -Trojanowska, Lublin, Polska
 • Precyzyjne dostarczanie związków terapeutycznych do mózgu dzięki wykorzystaniu technik obrazowania.
  Piotr Walczak, Baltimore, USA
 • Biopsja piersi pod kontrola tomosyntezy.
  Margaret Szabunio, Lexington, Kentucky, USA
 • MRI całego ciała.
  Andrzej Cieszanowski, Warszawa, Polska
 • Makrobiopsja sutka pod kontrolą rezonansu magnetycznego.
  Maciej Lipski, Paryż, Francja
 • Starzenie się mózgu oczami radiologa.
  Andrzej Urbanik, Kraków, Polska
 • Przezskórna ablacja RF w leczeniu nowotworów pierwotnych i wtórnych.
  Ewa Kuligowska, Boston, USA

Finansowe implikacje poprawy jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów: czy warto inwestować w Quality Care?

Moderator: Marek Rudnicki, University of Illinois, USA

 • Zagadnienie jakości w nowej strategii Narodowego Funduszu Zdrowia
  Adam Niedzielski, V-ce Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Polska
 • Wybory zdrowotne oparte na wiarygodnych zrodlach informacji
  Jarosław Pinkas, Głowny Inspektor Sanitarny Kraju. Polska
 • Zmiany organizacyjne i jakościowe, a efektywność finansowa w polskiej onkologii
  Sławomir Gadomski, V-ce Minister Zdrowia, Polska
 • Jak ograniczyć koszty leczenia chorób naczyniowych
  Maciej Dryjski, University of Buffallo, USA
 • Jakość leczenia i doświadczenia pacjentów: czego winniśmy się uczyć od Amerykanów? Quality Control and Patient Experience. What should we Learn from Americans?
  Tomasz Rogula, Cleveland Clinic, USA / Uniwersytet Jagielloński, Polska
 • Personalizacja leczenia i medycyna oparta na wartościach jako fundamenty Quality Care
  Michał Kępowicz, Dyrektor ds. Relacji Strategicznych Philips Healthcare (wykład sponsorowany firmy Philips)
 • Efektywność inwestowania w jakość i bezpieczeństwo leczenia. Cost effectiveness of quality of care and patient safety.
  Marek Rudnicki, University of Illinois, USA

Sesja Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Moderatorzy:
prof. Mariusz Frączek – przewodniczący Rady Programowej Misji Medycznej,
Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

"Misja Medyczna" - PROGRAM WSPARCIA DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH DLA ŚRODOWISK POLSKICH I POLONIJNYCH REALIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

W trakcie Kongresu odrębną sesję poświęcono "Misji medycznej" - projektowi który niesie bezpośrednią pomoc potrzebującym chorym osobom polskiego pochodzenia, zwłaszcza w miejscach, gdzie czy to z przyczyn geograficznych, ekonomicznych czy jakichkolwiek innych uzyskanie konsultacji lekarskiej, leków czy rehabilitacji jest utrudnione lub niemożliwe.

Temat referowali prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska: Dariusz Piotr Bonisławski oraz prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek – przewodniczący Rady – kierujący zespołami lekarskim współpracującymi z Radą. Odbyła się dyskusja z zainteresowanymi programem lekarzami ze wschodu Europy oraz studentami których dodatkowo obejmują inne programy pomocowe Wspólnoty Polskiej, jak np. program stypendialny.

Z projektu "Misja medyczna" korzystają osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe poza granicami Polski w zakresie refundacji części kosztów zakupu leków i materiałów medycznych oraz refundacji części kosztów leczenia i rehabilitacji.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.


Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI


Postęp techniczny w służbie ginekologii.

Moderator: Bogdan Nowicki, Nashville, USA

 • Zabiegi fetoskopowe w chirurgii płodu.
  Miroslaw Wielgos i współpracownicy, Warszawa, Polska
 • Laserowa ablacja naczyń łożyska w zespole TTTS.
  Krzysztof Preis, Gdańsk, Polska
 • IVF technology and historical perspective.
  Ewa Radwańska, Chicago, USA
 • Czy roboty to przyszłość operacji ginekologicznych?
  Kornelia Król, Chicago, USA
 • Postępy w rozwoju chirurgii onkologicznej w ginekologii.
  Andre Pawlak, Paryż, Francja
 • Nowe spojrzenie na przerzutowanie raka jajnika.
  Mariusz Ratajczak, Louisville, USA

Pozazawodowe pasje lekarzy.

Moderator: Mieczysław Chruściel , Szczecin, Polska

 • Malowane wolnym czasem.
  Marek Seyda, Kolonia, Niemcy
 • Rzeczywistość widziana inaczej
  Alicja Orkiszewska, Kaliformia – Arizona, USA
 • Droga do poezji.
  Krzysztof Saturnin Schreyer, Warszawa, Polska
 • Morze i jego kolory.
  Aśka Mendys-Gatti , Mediolan, Wlochy
 • Od Redukcjonizmu do Psychizmu z uwzględnieniem rzeźby, malarstwa, muzyki oraz polskich akcentów.
  Błażej Łojewski, USA
 • Rola sportu w integracji środowiska lekarskiego
  Krzysztof Makuch, Warszawa, Polska
 • Nareszcie twarze, czyli wyznania ginekologa portrecisty.
  Mieczysław Chruściel, Szczecin, Polska

Sesja otwarta dla wystąpień zgłoszonych przez Uczestników Kongresu.

9 wykładów po 10 minut, zakwalifikowanych decyzją Komitetu Naukowego.

Moderator: Aleksander Pulyk, Użhorod, Ukraina

 • Operacje laparoskopowe w ginekologii.
  Antonina Dnistrianska, Grigorij Chayka, Victoria Savina; Winnica, Ukraina
 • Soluble ST2 and left ventricular remodeling at the essential hypertension.
  Gumeniuk Alla, Bagrij Dmitro, Starzhynska Olha, Donetc Andriy, Kalinovska Tetyana, Zhebel Vadym; Winnica, Ukraina.
 • Struktura ujawnionej patologii płodów u kobiet w ciąży.
  Kazimierz Jodkowski, Iryna Motiuk, Helena Mielewicz; Grodno, Białoruś.
 • Profesor Łukasz Kulczycki 1911-2018 „W służbie ludziom, nauce i Ojczyźnie”.
  Krzysztof Makuch, Warszawa, Polska
 • Late onset hypogonadism affects only elderly men with co-morbidities.
  Anatolijs Pozharskis, Rita Pozarska; Ryga, Łotwa
 • Poprawa sprawności kończyny górnej u pacjentów z zaburzeniami poznawczymi po udarze niedokrwiennym mózgu.
  Aleksander Pulyk, Myrosława Gyriawiec; Użhorod, Ukraina
 • „Od jelit do chorób psychicznych”, czyli o fascynujących zależnościach w obrębie osi mózg-jelita-mikrobiota (ang. microbiota-gut-brain axis) z perspektywy psychiatrii i psycho-neuro-immunologii.
  Leszek Rudzki; Glasgow, Szkocja
 • Prevalence of carotid plaques and relationship with severity of coronary lesions in patients with stable ischemic heart disease: a single-center, cross-sectional study.
  Igor Svintsitskyi; Kijów, Ukraina
 • Zespoły Szybkiego Reagowania (ITU Outreach) – doświadczenia własne. System wczesnego ostrzegania wspomagany elektroniczną zintergowaną kartą chorego na przykładzie szpitala uniwersyteckiego w Wielkiej Brytanii.
  Tomasz Torliński; Birmingham, Anglia.

100-lecie powstania PCK.

Moderator: Waldemar Niklinski, Chicago, USA

 • Organizacje czerwonokrzyskie na terenie Polski w latach 1914 – 1918.
  Waldemar Niklinski, Chicago, USA
 • Helena Paderewska i Polski Biały Krzyż.
  Eva Niklinska, Nashville, USA; Magdalena Grassmann, Białystok, Polska
 • Polskie Szare Samarytanki.
  Barbara Niklinska, South Bend, USA
 • Historia PCK w Gdańsku i na Pomorzu.
  Szymon Piotrowski
 • PCK w Powstaniu Warszawskim.
  Marzena Konopko, Białystok, Polska; Barbara Niklinska, South Bend, USA
 • PCK i prawda o Katyniu.
  Waldemar Niklinski, Chicago, USA

KONCERT CHÓRÓW LEKARSKICH

Zgodnie z zasadą, że nie samą medycyną człowiek żyje, lekarze ujawnili swoje talenty muzyczne. Była ku temu okazja w trakcie koncertu chórów lekarskich w Nadbałtyckim Centrum Kultury, Kościele św. Jana w Gdańsku.


Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI


BIESIADA POLSKA

Po trudach obrad drugiego dnia Kongresu czas na chwilę zabawy w polskich klimatach. - koncert szantowy i muzyki rozrywkowej w dawnej hali stoczniowej.


Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI


DZIEŃ TRZECI

Nanotechnologia i medycyna: blaski i cienie nanomedycyny.

Moderator: Marek Radomski, Saskatoon, Kanada

 • Nanocząstki metali w medycynie - dobrodziejstwo czy zagrożenie?
  Iwona Inkielewicz-Stępniak, Gdańsk, Polska
 • Niezwykłe własności nanomateriałów i perspektywy ich zastosowań.
  Wojciech Sadowski, Gdańsk, Polska
 • Zastosowanie radiacyjne indukowanych nanostruktur polimerów w trójwymiarowych żelach tkankopodobnych do weryfikacji precyzji naświetlań w radioterapii i radiochirurgii chorób nowotworowych, neurologicznych i naczyniowych.
  Marek Maryanski, New York, USA

Postęp techniczny w służbie onkologii.

Moderator: Barbara Alicja Jereczek-Fossa, Mediolan, Włochy.

 • Postępy w radioterapii onkologicznej
  Barbara Jereczek-Fossa, Mediolan, Włochy
 • Rola patologa w onkologii - The Incredible Story of GIST: How progress in understanding cancer genetics turned out an obscure tumor to be the “poster boy” of targeted therapy.
  Jerzy Lasota, USA
 • Rola chirurga w rozwoju medycyny personalizowanej na przykładzie Polskiej Sieci Biobanków.
  Jarosław Skokowski , Gdańsk, Polska
 • Molekularna klasyfikacja raka żołądka jako model spersonalizowanego leczenia pacjentów onkologicznych.
  Karol Połom , Siena, Włochy
 • Rola breast unit w nowoczesnym leczeniu raka piersi
  Elżbieta Senkus, Gdańsk, Polska

Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI


Postęp techniczny w służbie chirurgii naczyniowej.

Moderator: Marek Majewski, Paryż, Francja

 • Sztuczna inteligencja i nowe technologie w medycynie.
  Marek Majewski, Paryż, Francja
 • Quo vadis chirurgia naczyniowa?
  Maciej Dryjski, Buffalo, USA
 • Mało inwazyjne leczenie ostrych i przewlekłych rozwarstwień aorty piersiowej - 10 lat postępów technologicznych i wynikające z tego zmiany w algorytmach postępowania.
  Marek Garbowski, Perth, Australia
 • Chirurgia naczyniowa - nowe oblicze i wyzwania w XXI wieku.
  Arkadiusz Jawień, Polska
 • Chirurgia aorty - od operacji klasycznej do endowaskularnej czyli ewolucja technologii w leczeniu tętniaków aorty.
  Piotr M. Kasprzak, Regensburg, Niemcy
 • Laser metodą leczenia w chirurgii naczyniowej - doświadczenia własne.
  Wacław Kuczmik, Polska
 • Thrombendatherectomia tętnic obwodowych metodą miniinwazyjnej, wewnątrznaczyniowej aterektomii kierunkowej wspomaganej balonem powlekanym.
  Jarosław Nakonieczny, Rüsselsheime, Niemcy
 • Czy stent-graft Altura wybiega w przyszłość w porównaniu do innych endowaskularnych, małoinwazyjnych metod leczenia tętniaków aorty brzusznej ? - doświadczenie własne.
  Grzegorz Oszkinis, Poznań, Polska
 • Czy możliwe jest wprowadzanie nowych projektów i innowacji przez chirurga naczyniowego?
  Piotr Szopiński, Polska
 • Co nowego w chirurgii naczyń ad 2018?
  Tomasz Zubilewicz, Lublin, Polska

Postęp techniczny w służbie pacjenta.

Moderator: Andrzej Kajetanowicz, Halifax, Kanada

 • O lęku w chirurgii. Czy techniczne rozwiązania dedykowane redukcji ryzyka wystąpienia powikłań w chirurgii kręgosłupa poprawiają komfort psychiczny chorego i operatora? Na przykładzie nowych frezów atraumatycznych.
  Tomasz Jan Skajster, Kolonia, Niemcy
 • ”Ktoś nie śpi aby spać mógł ktoś” – czyli postępy techniki w diagnostyce zaburzeń snu.
  Małgorzata Rajda, Halifax, Kanada
 • Pacjent z zaawansowaną niewydolnością krążenia: czy mechaniczne wspomaganie może zastąpić funkcję serca?
  Miroslaw Rajda, Halifax, Kanada
 • Neuromodulacja w leczeniu zaburzeń czynnnościowych dolnego odcinka układu moczowego.
  Jerzy B Gajewski, Halifax, Kanada
 • Blaski i cienie technologii w służbie pacjenta.
  Andrzej Kajetanowicz, Halifax, Kanada

Sesja Muzeum Emigracji w Gdyni. Działalność Muzeum

Moderator: Sebastian Tyrakowski, vice-Dyrektor Muzeum

 • Badania naukowe wśród Polonii
 • Zaproszenie do współpracy lekarzy polonijnych

Sesja otwarta dla wystąpień zgłoszonych przez Uczestników Kongresu.

9 wykładów po 10 minut, zakwalifikowanych decyzją Komitetu Naukowego.

Moderator: Ryszard Poręba, Polska.

 • Źródła finansowania ochrony zdrowia na Ukrainie.
  Valentyn Bakhnivskyi; Winnica, Ukraina
 • Profesional ethics in the modern model of clinical medicine and dentistry: axiological realities.
  Ivan Iv. Burakou, Wiesław R. Miodonowski; Mińsk, Białoruś.
 • Historia Stowarzyszenia Polskiego Studentów Medyków w Winnicy.
  Bogdan Dnistrianski, Maria Dnistrianska; Winnica, Ukraina.
 • Leczenie wad twarzy u dzieci z zastosowaniem wirtualnego planowania i implantów indywidualnych.
  Krzysztof Dowgierd; Olsztyn, Polska
 • Życie i spuścizna lekarze kresowych: Jana Milkiewicza i Stefana Kazubowskiego.
  Piotr Koreńko; Mińsk, Białoruś.
 • Współpraca lekarzy ukraińskich i polskich w rozwoju medycyny w Galicji.
  Oksana Standyk; Lwów, Ukraina.
 • Zaburzenia słuchu podczas urazów akustycznych w strefie walk.
  Tatiana Szydłowska, Petruk L., Lorencik Z.; Kijów, Ukraina
 • Polski podręcznik „Interna Szczeklika” uczy lekarzy na Ukrainie.
  Anatol Święcicki; Kijów, Ukraina.
 • Możliwości edukacyjne w Wielkiej Brytanii.
  Tomasz Torliński; Birmingham, Anglia.

Rozważania przed XI Kongresem Polonii Medycznej.

Kornelia Król, Chicago, USA

 • Komunikacja wewnątrz Federacji i prezentacja Federacji na zewnątrz.
 • X Kongres z punktu widzenia Komitetu Organizacyjnego.
 • Przyszła współpraca z punktu widzenia Izb Lekarskich.
 • Czy przygotowani jesteśmy na spotkanie przyszłości?

Janusz Kasina, Sztokholm, Szwecja, Roman Budziński, Gdańsk, Polska


X Kongres Polonii Medycznej dobiegł do końca. Trzy dni wypełnione sesjami naukowymi ale też programem integrującym lekarskie środowisko polskie i polonijne zwieńczyła sesja zapowiadająca tytułem kolejne spotkanie "Rozważania przez XI Kongresem Polonii Medycznej".

Dyskutowano o dotychczasowym dorobku, doświadczeniach, inicjatywach zasługujących na kontynuację oraz o planach na przyszłość, kierunkach rozwoju, dalszej integracji środowiska lekarskiego i wreszcie formule kongresów.


Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI


GRUPA WSPÓŁPRACY


Grupa Współpracy to idea, aby w czasie Kongresu – spotkania lekarzy polskich i polonijnych, stworzyć model działania:

 • ułatwiający podejmowanie międzynarodowej współpracy naukowej lekarzy polskich i polonijnych
 • promujący tworzenie programów edukacyjnych dla polskich lekarzy niezależnie od miejsca ich zamieszkania w ośrodkach, w których pracują wybitni polscy naukowcy.

Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych zależy na zintegrowaniu środowisk lekarzy polskich i polonijnych. Pragniemy ułatwić kontakt i współpracę pomiędzy studentami, początkującymi lekarzami oraz doświadczonymi specjalistami. Aktualnie tworzymy Grupę Współpracy Polonijnych Lekarzy – naukowców.

Liczymy, że nasza inicjatywa zapewni wzajemne korzyści dla wszystkich członków Grupy oraz ich pacjentów. Starsi koledzy – osoby o doświadczeniu badawczym oraz pozycji zawodowej, umożliwiającej podejmowanie decyzji o współpracy, mogą przekazywać swoje doświadczenie, czas i środki. Natomiast młodzi lekarze, pełni energii, entuzjazmu i pomysłów zaoferują swoje siły, czas i inicjatywę. Będą też uczyć się, jak dojść do rezultatów badań naukowych oraz ich publikacji, a następnie jak przekazać dalej osiągniętą wiedzę i doświadczenie.

Nadchodzący X Kongres to dogodna okazja do dyskusji nad proponowanym kształtem i zasadami współpracy w ramach Grupy Współpracy Polonijnych Lekarzy.

Prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, dr Janusz Kasina


   WIĘCEJ INFORMACJI O IDEI GRUPY WSPÓŁPRACY NA STRONIE KONGRESU


PATRONAT HONOROWY NAD KONGRESEM I ZJAZDEM
OBJĄŁ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STANISŁAW KARCZEWSKI

KOMITET NAUKOWY

Prof. Maria Siemionow, Chicago, USA – Przewodnicząca

Dr Janusz Kasina, Sztokholm, Szwecja – Vice-Przewodniczący

Dr Roman Budziński, Gdańsk, Polska

Dr Mieczysław Chruściel , Szczecin, Polska

Prof. Anna Dominiczak, Glasgow, Wielka Brytania

Prof. Maciej Dryjski, Buffalo, USA

Prof. Arkadiusz Jawień, Bydgoszcz, Polska

Prof. Barbara Alicja Jereczek-Fossa,  Mediolan, Włochy

Prof. Andrzej Kajetanowicz, Halifax, Kanada

Prof. Romuald Krajewski, Warszawa, Polska

Prof. Ewa Kuligowska Boston, USA

Dr Anna Lella, Olsztyn, Polska

Prof. Marek Majewski, Paryż, Francja

Prof. Bartłomiej Nierzwicki Chicago, USA

Prof. Bogdan Nowicki, Chicago, USA

Prof. Karol Połom, Siena, Włochy / Gdańsk, Polska

Prof. Marek Radomski, Saskatoon, Kanada

Prof. Ewa Radwańska, Chicago, USA

Prof. Marek Rudnicki, Chicago, USA

Prof. Edyta Szurowska, Gdańsk, Polska

Prof. Jerzy Walecki, Warszawa, Polska

Prof. Zbigniew Wszołek, Jacksonville, USA


KOMITET HONOROWY

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Waldemar Kostewicz

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. med. Marcin Gruchała

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Roman Budziński (Gdańsk) – Przewodniczący

Dr Ewa Siewierska-Chomeniuk (Gdańsk) – vice-Przewodnicząca

Dr Janusz Kasina (Sztokholm) – vice-Przewodniczący

Dr Marcin Nowiński (Gdańsk) – Skarbnik

Dr Dariusz Kutella – Prezes OIL w Gdańsku

Dr Jacek Drozdowski (Gdańsk)

adw. Damian Konieczny (Gdańsk)

Prof. Romuald Krajewski (Warszawa)

Dr Kornelia Król (Chicago)

Dr Anna Lella (Olsztyn)

Dr Marzena Mazur (Gdańsk)

Prof. Bogdan Nowicki (Chicago)

Mgr Kinga Reczyńska (Gdańsk)

Dr Arkadiusz Szycman (Gdańsk)

Dr Elżbieta Witkowska (Gdańsk)

Dr Krzysztof Wójcikiewicz (Gdańsk)

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.PARTNEREM KONGRESU JEST
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA