WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.
09.10.2020


Klub Studenta Polonijnego w Warszawie obchodzi drugą rocznice swojego powstania.


9 października 2018 roku w Siedzibie Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska powstał Klub Studenta Polonijnego. Pomysł Klubu zrodził w czasie pierwszego, po wakacjach, spotkania młodzieży polskiego pochodzenia, w którym uczestniczyli dotychczasowi stypendyści, wolontariusze działający przy Stowarzyszeniu oraz nowe osoby, zainteresowane udziałem w spotkaniach integrujących młodzież.

2 lata działań

Warszawski oddział KSP powstał jako pierwszy. W ciągu dwóch lat przeprowadziliśmy wiele spotkań o różnym charakterze. Na początku organizowaliśmy spotkania mające charakter integracyjny, nie brakowało też wydarzeń uroczystych, okolicznościowych – obchodów świąt. Z biegiem czasu powstawały pomysły na spotkania, które są pomocne, wspierające, będące miejscem wymiany doświadczeń. Z inicjatywy Członków KSP powstał m.in. projekt „Starter Polonijny”, celem którego jest wsparcie osób chętnych podjęcia studiów w Polsce.

W czasach obecnych ciężko jest spotkać się stacjonarnie, w naszej siedzibie, ale nie oznacza to, że nasza działalność jest zawieszona! W ciągu tego półrocza udało nam się przeprowadzić cykliczne spotkania online, napisać Regulamin Klubu, powołać Zarząd Tymczasowy oraz Komitet Programowy, które dbają o sprawne funkcjonowanie Klubu.

Nie tylko Warszawa

Za dwa lata istnienia Warszawskiego KSP udało się stworzyć Kluby też w innych miastach - w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, a nawet za granicą - w Budapeszcie oraz Kurytybie! Nawiązaliśmy również współpracę ze Stowarzyszeniem “Forum Młodych Dyplomatów, Klubem Polskich Studentów na Uniwersytecie w Toronto a także z Klubem Polskich Studentów na Uniwersytecie w Sorbonie.

Polonia XXI wieku

Kolejnym dużym przedsięwzięciem, ale także wyzwaniem jest organizacja cyklu konferencji - “Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią oraz Polakami poza granicami”, celem której jest zbadanie społeczności polskich w różnych regionach świata, rozpoczęcie dialogu oraz wdrażania młodzieży polonijnej w działania na rzecz Polonii.

Aktualnym, równie dużym wyzwaniem jest utrzymanie więzi z Członkami Klubu w dobie pandemii, obostrzeń, gdy nie możemy się spotkać stacjonarnie w większym gronie.

Dziękujemy za wsparcie

Chcielibyśmy podkreślić, że bez tak ogromnego wsparcia ze strony Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie bylibyśmy w stanie prężnie działać i rozwijać się. Oddzielne podziękowania składamy na ręce Pani Zenony Bańkowskiej - Dyrektora ds. Programowych SWP, która z nami od podstaw tworzyła Klub i do dziś jest dla nas ogromnym wsparciem.

Da się zauważyć, że za te dwa lata zdążyliśmy się rozwinąć jako organizacja, ale również indywidualnie. Klub daje możliwość rozwoju osobistego oraz zdobycia doświadczenia i umiejętności miękkich. Dlatego serdecznie zachęcamy do dołączenia do naszego grona!

Spotkanie 18 października

W dniu 18 października zapraszamy serdecznie wszystkich członków Klubu, jak również tych, którzy chcieliby do nas dołączyć na spotkanie poświęcone drugiej rocznicy Klubu Studenta Polonijnego w Warszawie! Więcej informacji udostępnimy niebawem.


ZDJĘCIA POCHODZĄ ZE SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEGO POCHODZENIA
W DOMU POLONII IM. PROFESORA A.STELMACHOWSKIEGO STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA" W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2018 R.


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
KLUB STUDENTA POLONIJNEGO