DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ 2019

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP, w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
WARSZAWA 2 MAJA 2019

2 maja 2019 roku, w Dniu Polonii i Polaków za Granicą, marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski spotkał się z przedstawicielami Polonii w Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie. W części oficjalnej podziękował przybyłym gościom za ich trud na rzecz zbliżenia z Macierzą.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przyznało Nagrodę imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego . Laureatką została Pani Marta Bryszewska dyrektor Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires.

CZYTAJ WIĘCEJ INFORMACJI
DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
RZYM 5 MAJA 2019

W Rzymie, 5 maja 2019 roku, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Związek Polaków we Włoszech oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Polonią obchodziły Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Delegacji z Polski przewodniczy marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Prezydenta RP reprezentuje Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski zaś Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" prezes Dariusz Piotr Bonisławski.

CZYTAJ WIĘCEJ INFORMACJI

patronat medialny i realizacja dnia polonii i polaków za granicą
Polonijna Agencja Informacyjna
organ prasowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów