DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ 2019

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP, w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.


DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
WARSZAWA, 2 MAJA 2019
DOM POLONII IM. ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO


SPOTKANIE MARSZAŁKA SENATU RP STANISŁAWA KARCZEWSKIEGO Z POLONIĄ WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJ


2 maja 2019 roku, w Dniu Polonii i Polaków za Granicą, marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski spotkał się z przedstawicielami Polonii w Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie. W części oficjalnej, poświęconej również wręczeniu nagrody im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego (tu relacja) podziękował przybyłym gościom za ich trud na rzecz zbliżenia z Macierzą.

Początek maja, dla nas Polaków jest wyjątkowy. To święto 3-go Maja w którym wspominamy Konstytucję 3 Maja - wielkie wydarzenie europejskie, wielkie wydarzenie na świecie. To druga konstytucja demokratyczna, nowoczesna na świecie, a pierwsza w Europie.

Szanowni Państwo. Cieszę się niezwykle. Że możemy się spotkać i możemy cieszyć się ze święta, cieszyć się, że Polska jest coraz bliżej Polonii, a Polonia i Polacy mieszkający za granicą są coraz bliżej Polski.

W ubiegłym roku obchodziliśmy, celebrowaliśmy i cieszyliśmy się z setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. To wyjątkowy rok, wyjątkowe święto, wyjątkowa radość, bo ten rok pozwolił nam na świętowanie, ale również na zadumę, refleksję o tym jak walczyliśmy o niepodległość, demokracją, o tym co nas łączy, ale też co nas powinno łączyć?.

Piękny dzień, polskiej biało-czerwonej flag - jak zmienia się rzeczywistość, to co nas otacza?. To morze biało czerwonych flag, ten wielki szacunek dla naszych barw, to wielki szacunek do Polski. Do naszej Ojczyzny, do tego co nas tak nierozerwalnie łączy, zespala jako Naród – to wielkie 60 milionowe społeczeństwa. To Dzień Polonii, dzień który został ustanowiony po to, aby podziękować Polonii za jej, za Wasz , Państwa wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości a później dbałość o polską demokrację i o dobre imię Polski.

W tym dniu chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować, wszystkim tym, którzy działają na rzecz zbliżenia Polonii i Polaków mieszkających za granicą na rzecz zbliżenia z Macierzą, z Polską. - powiedział marszałek Stanisław Karczewski.


Zachęcamy do wysłuchania pełnego nagrania wystąpienia w poniższym materiale


FIlm: © Polonijna Agencja InformacyjnaLIST MARSZAŁKA SEJMU RP MARKA KUCHCIŃSKIEGO
DO PREZESA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"


Szanowny Panie Prezesie

w tym roku świętujemy ważną dla narodu polskiego 30. rocznicę Obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych. Wydarzenia te formowały drogę ku demokracji i naszej niezależności od obcych wpływów. Przełom społeczno-polityczny roku 1989 miał również ogromne znaczenie dla rodaków mieszkających poza granicami kraju. Na Wschodzie zaczęły odradzać się organizacje polonijne, a wraz z nimi nastąpiła odnowa życia religijnego. To duże zaangażowanie wzbudzało podziw dla osób, których przywiązanie do Boga i Kościoła nierozerwalnie łączyło się z polskością.

Profesor Andrzej Stelmachowski dostrzegł ogromną potrzebę udzielenia wsparcia Polakom zwłaszcza ty mieszkającym na dawnych terenach Związku Radzieckiego. Doskonale rozumiał ich trudną i złożoną sytuację społeczno-polityczną. Z pragnienia pomocy, a także pogłębienia i umacniania więzi między Polakami oraz Polonią na świecie, powołał Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Organizację, która po dziś dzień wypełnia jego idee.

Przekonany jestem, że Nagroda im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego trafia do rąk osoby, której bliskie są wartości, jakimi przez całe swoje życie kierował się jej patron - krzewienie polskiego ducha, języka, kultury narodowej, a także wzmocnieniem poczucia wspólnoty Polaków rozproszonych po całym świecie.

Laureatowi gratuluję tego zaszczytnego wyróżnienia. Życzę powodzenia w dalszych działaniach na rzecz Polonii oraz zacieśniania więzi z Macierzą. Tą drogą wszystkim zgromadzonym przesyłam serdeczne pozdrowienia oraz życzenia pięknych muzycznych wrażeń.

Z wyrazami szacunku
Marek KuchcińskiNAGRODA IMIENIA PROFESORA A. STELMACHOWSKIEGO
DLA PANI MARTY BRYSZEWSKIEJ Z BUENOS AIRES


W Dniu Polonii i Polaków za Granicą, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przyznało Nagrodę imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego . Laureatką została Pani Marta Bryszewska dyrektor Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires

Pani Marta Bryszewska urodziła się w Buenos Aires, jako córka polskich emigrantów, którzy przybyli do Argentyny po II wojnie światowej. Ukończyła studia w zakresie muzealnictwa. Od 1999 roku pracuje na rzecz Biblioteki im. Ignacego Domeyki, a od 2007 roku pełni funkcję jej dyrektora. Pani Marta jest niewyczerpanym źródłem wiedzy o Polonii argentyńskiej, a dzięki swojej wieloletniej pracy w Bibliotece zna doskonale jej zawartość i dzieli się z nią z każdym zainteresowanym. Z jej inicjatywy odbywają się w Buenos Aires spotkania z polską kulturą. Jej misją jest promocja Polski, polskiej kultury i historii nie tylko wśród osób polskiego pochodzenia, ale także wśród Argentyńczyków. Współpracownicy Pani Marty nazywają ją mostem łączącym pokolenia.


FIlm: © Polonijna Agencja Informacyjna


Rada Krajowa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ustanowiła nagrodę imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, chcąc w ten sposób uczcić założyciela i wieloletniego prezesa, a także w szczególny sposób wyróżnić osoby wyjątkowo zasłużone dla Polonii i Polaków z Zagranicy, aktywne w dziele budowania Wspólnoty, jaką tworzymy my, Polacy z kraju i nasi bracia zamieszkali poza granicami ojczyzny.

Dotychczasowi laureaci nagrody to premier Mateusz Morawiecki i ksiądz profesor Roman DzwonkowskiWyróżnienie Dyrektor Marty Bryszewskiej kierującej polską biblioteką w Argentynie ma swoje uzasadnienie w charakterze i znaczeniu tego ośrodka.

Biblioteka im. Ignacego Domeyko w Buenos Aires jest wyjątkowym miejscem na polonijnej mapie Ameryki Południowej. To jedyna tego typu instytucja, której głównym i podstawowym celem jest gromadzenie i udostępnianie literatury polskiej i poloników. Inicjatywa utworzenia Biblioteki Polskiej w Buenos Aires zrodziła się w 1959 roku. Polacy zamieszkali w Argentynie postanowili uczcić 1000 lecie Państwa Polskiego ufundowaniem trwałego pomnika nauki i kultury polskiej. Pierwsze lata działalności to okres rozwoju Biblioteki i gromadzenia księgozbioru. Zbiory tworzyły głównie dary wpływające z Paryża, Raperswilu, prywatnych kolekcji. Prezes Jeremi Stempowski i działacze nawiązywali kontakty z bibliotekami na całym świecie. Od 1966 roku Biblioteka ma swoja siedzibę w Domu Polskim w Buenos Aires. Szczególnie uroczyście obchodzone było w 1970 roku dziesięciolecie istnienia Polskiej Biblioteki. Z tej okazji odsłonięte zostało wykonane z brązu popiersie Ignacego Domeyki, ofiarowane przez artystę rzeźbiarza Adolfa Gletta.

Podczas prezesury p. Ireny Nawrot, Zarząd Biblioteki podjął decyzję o włączeniu się do propagowanie języka, literatury i teatru polskiego. Rozpoczęły się regularne lekcje języka polskiego dla dorosłych, oraz powstało Kółko Literackie „Metafora”, które organizowało wieczory poświęcone twórczości polskich pisarzy.

Obecnie działalność Biblioteki koncentruje się na udzielaniu zainteresowanym wszelkich informacji na temat Polski i polskiej kultury, organizowaniu odczytów, spotkań dyskusyjnych i wystaw. Biblioteka współpracuje także z instytucjami argentyńskimi zainteresowanymi polską kulturą. Uczestniczy też w wielu inicjatywach kulturalnych podejmowanych przez Ambasadę RP w Buenos Aires. Ponadto podtrzymuje stałe kontakty ze skupiskami polonijnymi w kraju, których celem jest odszukanie, pozyskanie, zabezpieczenie i udostępnienie zainteresowanym historycznych dokumentów znajdujących się w archiwach prywatnych.

UROCZYSTY KONCERT


W części artystycznej spotkania w Dniu Polonii i Polakó za Granicą wystąpił zespół Sawars Tango Quartet - Lala Czaplicka - śpiew, Grzegorz Lalek - skrzypce, Piotr Kopietz- bandoneon, Mirosław Feldgebel - fortepian, Sebastian Wypych - kontrabas/kierownictwo artystyczne.

W programie: W małym kinie /Władysław Szpilman, Już nigdy /Jerzy Petersburski, Sam mi mówiłeś /Jerzy Petersbursk, Tango Brazylijskie, Tango Milonga /Jerzy Petersburski, Andrzej Włast, Ostatnia Niedziela /Jerzy Petersburski, Zenon Friedwald, Odrobina szczęścia w miłości /Jerzy Petersburski.

W programie SawarS Tango Quartet usłyszeliśmy przede wszystkim tanga okresu międzywojennego Warsa, Szpilmana, Petersburskiego, ale także innych wybitnych kompozytorów tego gatunku, jak Gardela, Rodrigueza, Gade, czy Piazzolli. Kompilacja kompozycji polskich i argentyñskich repertuaru zespołu nawiązuje do kolebki i wzoru stylu, czyli tanga argentyńskiego, ale także odnosi się i pielęgnuje ogromny dorobek twórczości tangowej kompozytorów okresu międzywojennego. Pisywali je zarówno autorzy muzyki lekkiej, jak i kompozytorzy muzyki poważnej. Mówi się o około 4000 tang polskich z tego okresu.FIlm: © Polonijna Agencja InformacyjnaZdjęcia: © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja Informacyjna
DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ RZYM 5 MAJA 2019patronat medialny i realizacja dnia polonii i polaków za granicą
Polonijna Agencja Informacyjna
organ prasowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów