DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ 2019

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP, w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.


DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
RZYM, 5 MAJA 2019Filmowa impresja: © Polonijna Agencja Informacyjna


MSZA ŚWIĘTA PRZY GROBIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


W Rzymie, 5 maja 2019 roku, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Związek Polaków we Włoszech oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Polonią obchodzą Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Delegacji z Polski przewodniczy marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Prezydenta RP reprezentuje Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski zaś Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" prezes Dariusz Piotr Bonisławski.

Do oficjalnym powitaniu delegacji przez Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Janusza Kotańskiego oraz Charge d'affaires w Ambasadzie RP w Rzymie Szymona Wojtasika udano się do Watykanu, do kaplicy św. Sebastiana , do Grobu św. Jana Pawła II. Tam też odprawiana jest Mszę Święta pod przewodnictwem abp. Edwarda Nowaka.Papież Jan Paweł II został pochowany w Grotach Watykańskich znajdujących się pod bazyliką św. Piotra w Rzymie. Grób został przeniesiony do samej bazyliki w 2011 roku, po beatyfikacji Jana Pawła II. Znajduje się w Kaplicy św. Sebastiana, usytuowanej tuż obok głównej nawy, po prawej stronie od wejścia do bazyliki św. Piotra. Jest to druga z kolei kaplica, położona między kaplicą z Pietę Michała Anioła (pierwsza od wejścia), a Kaplicą Najświętszego Sakramentu (trzecia od wejścia). Trumna z doczesnymi szczątkami Jana Pawła II została umieszczona za płytą z białego marmuru, na której widnieje łaciński napis: „SANCTUS IOANNES PAULUS PP. II”


Po Mszy Świętej delegacja na czele z marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisławem Karczewskim, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adamem Kwiatkowskim oraz prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariuszem Piotrem Bonisławskim złożyła wieńce przed Grobem Świętego Jana Pawła II w kaplicy św. Sebastiana.Po czym nastąpiło zwiedzanie Watykanu - miejsca tak bliskiego Polakom ze względu na Osobę św. Jana Pawła IIUroczysty koncert w Oratorio del Ganfalone w Rzymie


Kolejnym punktem obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Rzymie jest uroczysty koncert w Oratorio del Ganfalone.

Oprawę artystyczną stanowił występ Orkiestry Pięknego Brzegu oraz recytacja poezji św. Jana Pawła II w interpretacji Haliny Rowickiej i Wiesława Komasy.Poezja Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II


"Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić: obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku" mawiał przekornie Karol Wojtyła.


Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała -
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.

A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.

Więc w tej ciszy ukryty ja - liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.

Miłość mi wszystko wyjaśniła..../ Karol Wojtyła


Karol Wojtyła jako poeta był najpierw zafascynowany Biblią i renesansem, o czym świadczy młodzieńczy zbiór wierszy Renesansowy psałterz, nawiązujący do Jana Kochanowskiego. Potem przedmiotem trwałej fascynacji stał się romantyzm, zwłaszcza Juliusz Słowacki oraz Cyprian Kamil Norwid. Swoje wczesne utwory publikował od roku 1950 w prasie katolickiej pod pseudonimami literackimi Andrzej Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 roku – Stanisław Andrzej Gruda. Był wieloletnim współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”.

Wojtyła uprawiał lirykę refleksyjną, często wizyjną. Dwa nieduże poematy Pieśń o Bogu ukrytym oraz Pieśń o blasku wody skupiają się wokół doświadczeń wewnętrznych człowieka w jego obcowaniu z naturą, tajemnicą bytu, a w końcu z Bogiem. Utwór Myśl jest przestrzenią dziwną to niemal filozoficzna analiza ludzkich aktów poznawczych, w tym fenomenu intelektu jako daru. Poemat Kamieniołom rozważa moc osoby ludzkiej, jej pracę, budowanie wspólnoty z naturą i ludźmi. Rozwija te myśli obszerny, z pogranicza poezji i prozy poetyckiej, utwór Wigilia wielkanocna 1966, z mistycznym motywem rozmowy z Bogiem, z tematem cierpienia i natury, wreszcie z finalną wizją ziemi jako świętej więzi człowieka i przyrody, co jest obrzędem ukazującym światło Boga.

Jako ciekawostkę należy przytoczyć, że w roku 1999 udziałem Jana Pawła II ukazała się płyta kompaktowa Abba Pater, na której znalazły się fragmenty recytowane i śpiewane przez Jana Pawła II w muzycznym opracowaniu Leonarda de Amicis oraz Stefano Mainettiego. Ten projekt muzyczny powstał dla uczczenia oficjalnych obchodów 2000-lecia chrześcijaństwa oraz jubileuszu dwudziestolecia pontyfikatu Jana Pawła II. Jest on pierwszym w historii wydawnictwem muzycznym z udziałem papieża.


Sonety - IX

Duszo, słowiańska duszo! – Wiem, są u Twego kościoła
progi z modrzewiów i obeliski, podsienia -
Kadzidło wonieje jałowcem… w dymach ofiarnych wołam:
Duszo, słowiańska duszo, w jakie cię wkuto kamienie?
Jest w tobie wolność i rozhasanie warchołów leśnych – świerków,
jest kasetonów chmur sklepienie, - zieloność drzewnych skłonów,
a ponad tę odwieczną wolność masz białość modlną wierchów
i zamyślenie strzeliste w harmonii ostrołuczastych tonów.
Jest w tobie z renesansu cokół, szeroko zabudowany,
jak oddech w szerokie piersi wzięty, w kariatydowe sklepy,
myślą ponad kariatyd barki ku gwiezdnym strzelasz ranom,
tęsknotą i wolą Piękna niebiański ściągasz przepych.
Słowiańska duszo moja! Marzycielko odwieczna! /.../
Największą Prawdę ludzką odkrywam w tobie co dnia,Oratorium del Gonfalone

Oratorium del Gonfalone jest jednym z najbardziej atrakcyjnych budynków z połowy XVI wieku w Rzymie. Audytorium ozdobione jest wybitnym cyklem fresków poświęconych męce Chrystusa. Zostały one wykonane przez głównych mistrzów manieryzmu rzymskiego.

Cykl podzielony jest na dwanaście epizodów: zaczyna się od wejścia do Jerozolimy, kontynuuje ostatnią wieczerzę, kazanie w ogrodzie, przybycie Chrystusa, Chrystus przed Kajfaszem, biczowanie, ukoronowanie cierniami, „Ecce Homo, Salita al Calvario, Ukrzyżowanie i kończy się Zmartwychwstaniem.

Sceny otoczone są ramą architektoniczną utworzoną przez spiralne kolumny inspirowane kolumnami starożytnej bazyliki San Pietro, które według starożytnej legendy pochodziły ze świątyni Salomona.

Cykl został namalowany w latach 1569-1576, kiedy to kardynał Alessandro Farnese był patronem Oratorium. Jego herb znajduje się na drewnianym suficie wyrzeźbionym przez Ambrogio Bonazziniego, jednego z największych specjalistów tamtych czasów.

Obrazowa dekoracja otoczenia jest fundamentalna w historii sztuki figuratywnej i stanowi pierwszy przykład tego rodzaju malarstwa inspirowanego etycznymi i estetycznymi ideałami kontrreformacji, która dominowała we włoskiej i europejskiej kulturze artystycznej przez co najmniej dwa wieki.

Prawdopodobnie wykonanie dzieła powierzono Jacopo Bertoja, malarzowi parmeńskiemu, który przybył do Rzymu w 1568 r.spotkanie z Polonią w Ambasadzie RP w Rzymie


Wczesnym popołudniem, w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Rzymie, delegacja polska której przewodniczy marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Prezydenta RP reprezentuje Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski zaś Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" prezes Dariusz Piotr Bonisławski, spotkała się z przedstawicielami Polonii w Ambasadzie Polskiej w Rzymie.Spotkanie zorganizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Związek Polaków we Włoszech oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". W jego trakcie swoje wystąpienia mieli (w kolejności):

Szymon Wojtasik, Charge d'affaires
Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP
Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który wręczy odznaczenie za zasługi dla Polonii Annie Traczewskiej-Radici
Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Urszula Stefańska- Andreini, Prezes Związku Polaków we Włoszech

W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze szkół SPK Rzym, polskiej szkoły Anders w Marche i Umbrii, zaś marszałek Stanisław Karczewski wręczył flagi reprezentantom szkół polskich polonijnych działających we Włoszech.

Spotkanie zwieńczyło zwiedzanie wystawy patriotycznych prac pod wspólnym tytułem "Oblicza Polonii", przygotowanej przez polonijne dzieci

Był też czas na wywiady...


Na zdjęciach Anna Traczewska-Radici i Dariusz Piotr Bonisławski w wywiadzie dla TVP Polonia
i konferencja prasowa Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Prezesa "Wspólnoty Polskiej".


Ambasada polska w Rzymie

Budynek Ambasady RP w Rzymie w dzielnicy Parioli, willa zakupiona przez rząd polski w 1951 r., zawsze wzbudzała podziw odwiedzających. Zbudowana w 1925 roku w stylu późnego i lekko eklektycznego art déco, zachwyca przede wszystkim wspaniałymi mozaikami marmurowymi i alabastrowymi, a także detalami architektonicznymi i pięknym ogrodem. Cenne zbiory sztuki, pochodzące w większości z Muzeum Narodowego w Warszawie, w tym z kolekcji Kierbiedziów, stanowią doskonałe uzupełnienie bogatych architektonicznie wnętrz.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Włochami, gorącym tematem stało się znalezienie siedziby dla polskiej ambasady i to nie tylko przy Kwirynale, ale również przy Stolicy Apostolskiej. Sytuacja finansowa nie pozwoliła jednak na zakup żadnej siedziby i stąd obie ambasady polskie w Rzymie kilkakrotnie zmieniały adres.

Okres dwudziestolecia międzywojennego był zbyt krótki, by państwo polskie mogło stworzyć kompleksową sieć zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, które mieściłyby się w budynkach porównywalnych do tych, na jakie pozwolić sobie mogły państwa bogatsze i o historii nieprzerywanej ciągłymi wojnami czy zaborami.

Siedziba Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się dziś w ekskluzywnej dzielnicy Rzymu Parioli, położonej na tufowym wzgórzu o tej samej nazwie. Do końca XIX wieku była to dzielnica podmiejska, położona za murami miasta od strony Porta del Popolo, po lewej stronie zakola Tybru.

Zbudowana w stylu póżnego i lekko eklektycznego art déco, zachwyca przede wszystkim wspaniałymi mozaikami marmurowymi i alabastrowymi, a także detalami architektonicznymi, nie wspominając o pięknym ogrodzie. Cenne zbiory sztuki pochodzące w większości z Muzeum Na-rodowego w Warszawie, w tym z kolekcji Kierbedziów, stanowią doskonałe uzupełnienie bogatych architektonicznie wnętrz.

Rodzinny Piknik Polonijny w Santa Maria Dell'olivo


Ostatnim punktem programu obchodów Dnia Polonii i Polaków z Zagranicy w Rzymie był Piknik Rodzinny który zgromadził Polaków mieszkający we Włoszech. Odbył się w gościnnych progach parafii Santa Maria Dell'olivo na przedmieściach Wiecznego Miasta.

W jego trakcie m.in. odśpiewano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, z przemówieniem do Rodaków wystąpił Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i Agata Ibek-Wojtasik, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie.

W części artystycznej prezentowały się dzieci ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie i Ostii, Schola oraz Aleksander Nowak "Niepodległa". W nawiązaniu do 200. urodzin Stanisława Moniuszki wystąpił zespół folklorystyczny "Lajkonik Padewski".

Na koniec rozciągnięto flagę państwową RP, przygotowaną przez dzieci podczas pikniku.Parafia Santa Maria dell'Olivo

Kościół poświęcony Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej z Drzewa Oliwnego ulokowany jest na przedmieściach Settecamini, na północ od Via Tiburtina i na wschód od Grande Raccordo Anulare. To miejsce bardzo długo funkcjonowało jako wieś. Miejscowość była znana w średniowieczu jako Campo dei Sette Fratelli, w nawiązaniu do legendy o St Symphorosa i jej siedmiu synach. Kaplica Sant'Isidoro a Settecamini , przodek parafii, pojawia się na jednej z map Catasto Alessandrino w 1660 roku. Nic nie wiadomo o jej założeniu. Jednak w tamtych czasach miejscowość była własnością Kapituły Santa Maria Maggiore i przypuszcza się, że kaplica została zbudowana jako miejsce służące miejscowym robotnikom rolnym. Obszar pozostał całkowicie wiejski aż do XX wieku. Parafia została założona w 1926 r. I początkowo opiekowało się nią duchowieństwo diecezjalne. Jednak w późniejszym okresie kościół został przekazany Misjonarzom Świętej Rodziny ( Missionari della Sacra Famiglia ), którzy nadal są za niego odpowiedzialni.


Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.


Korespondencja i zdjęcia: © Agata Pawłowska - PAI
DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ WARSZAWA 2 MAJA 2019


patronat medialny i realizacja dnia polonii i polaków za granicą
Polonijna Agencja Informacyjna
organ prasowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów