KONTAKTW sprawach wymagających wyjaśnienia prosimy o kontakt wyłącznie mailowy.


KONTAKT SZKOŁY POLSKIE

Kinga Maciaszczyk
k.maciaszczyk@wspolnotapolska.org.pl


KONTAKT SZKOŁY POLONIJNE

Lucyna Bzowska
l.bzowska@wspolnotapolska.org.pl

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.
PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM ORAZ INFORMATYCZNY NAD PLATFORMĄ SZKOŁA 6.0

facebook