IV EUROPEJSKA
KONFERENCJA METODYCZNA
NAUCZYCIELI POLONIJNYCH
W MADRYCIE


IV EUROPEJSKA KONFERENCJA METODYCZNA
NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W MADRYCIE

TRZECI DZIEŃOstatni dzień IV Europejskiej Konferencji Metodycznej rozpoczął się warsztatami dotyczącymi lekcji historii z wykorzystaniem pakietu „Dawniej to było”. Zajęcia poprowadziła Ilona Szliter-Wyzińska ze Szkoły Polskiej w Wiedniu, ODN Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Podzieleni na grupy uczestnicy konferencji przygotowywali - z wykorzystaniem pakietu - lekcje dotyczące panowania pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego.

Kolejnym punktem programu był wykład prof. Włodzimierza Suleji oraz prof. Małgorzaty Misiak z Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowany „Lekcje historii w szkołach polonijnych”. Zwrócono w nim uwagę m.in. na takie zagadnienia jak aspektowość zagadnień historycznych, wpływ wydarzeń - np. zaborów - na słownictwo, czego ślady odnajdujemy w materiałąch źródłowych. Celem lekcji winno być oprócz przekazywania faktów i relacji również budowanie emocjonalnego stosunek ucznia do historii Polski, m.in. poprzez prezentowanie postaci znaczących dla kraju.
Podsumowanie

W podsumowaniu trzech dni obrad prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski podkreślił jaką wagę zarówno dla państwa polskiego jak i Wspólnoty Polskiej ma edukacja polonijna.

Przywołał projekty i programy Stowarzyszenia mające ułatwić jej rozwój jak chociażby najnowszy "Szkoła 6.0" - platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi, "Jest nas 60 milionów" - kampanię mającą na celu poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych i budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków oraz szereg instrumentów w postaci szkoleń, konferencji, warsztatów podnoszących kompetencje nauczycieli polonijnych.

Zadaniem szkół polskich na świecie jest poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii, popularyzowanie wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim. Takie holistyczne podejście do wiedzy o Ojczyźnie musi spotkać się z atrakcyjną dla dzieci i młodzieży formą nauczania, stąd też obowiązek stałego dostosowywania metod dydaktycznych do potrzeb młodych Polaków. Prezes Bonisławski wyraził przekonanie, że jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i pomysłom polonijnych nauczycieli. Zachęcał do współpracy przy opracowywaniu nowych programów i do uczestnictwa w już istniejących.

Wspólny wysiłek podniesie poziom edukacji polonijnej na nowy poziom, zaś spotkania takie jak miniona Konferencja pozwolą te wysiłki uporządkować, stąd nadzieja na kolejne jej edycje w przyszłości.

Na zakończenie zebrani na Konferencji nauczyciele odebrali certyfikaty uczestnictwa i gratulacje za ich codzienną pracę i zapał w krzewieniu polskości w krajach zamieszkania.

Zdjęcia: © Polonijna Agencja Informacyjna - Agata Pawłowska


Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organizatorem Konferencji jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
oraz partner polonijny – Polska Szkoła FORUM w Madrycie.
KONFERENCJĘ METODYCZNĄ NAUCZYCIELI POLONIJNYCH PATRONATEM MEDIALNYM OBJĘŁA
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
IV EUROPEJSKA KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W MADRYCIE