IV EUROPEJSKA
KONFERENCJA METODYCZNA
NAUCZYCIELI POLONIJNYCH
W MADRYCIE


IV EUROPEJSKA KONFERENCJA METODYCZNA
NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W MADRYCIE

PIERWSZY DZIEŃDzisiaj w Madrycie rozpoczyna się - i potrwa do 6 października - IV Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych. Organizatorem są Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partner polonijny – Polska Szkoła FORUM w Madrycie.

Spotkanie będzie kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się cyklicznie konferencji dla nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej. W programie spotkania łączące wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.

Hasło tegorocznej konferencji to

"Zapro(gra)muj polską szkołę!".


Proponowane tematy sesji, m.in. TIK w nauczaniu języka polskiego, neurodydaktyka, nauczanie historii w szkole polonijnej, ewaluacja pracy własnej placówki, łączyć będzie teorię z praktyką. W aspekcie praktyki szkolnej, pod hasłem "To działa!" nauczyciele – praktycy w 15 minutowych wystąpieniach zaprezentują swoje sprawdzone, autorskie pomysły i metody pracy.


Inauguracja

W uroczystej inauguracji wzięli udział m.in. Ambasador RP w Hiszpanii – Marzenna Adamczyk; Konsul Bogusław Trzeciak, Krystyna Maksymowicz reprezentująca Biuro Polonijne Senatu RP, Włodzimierz Suleja - dyrektor Biura Badan Historycznych IPN, Zarząd Hiszpańsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Madrycie Miguel Angel Parrades i Bożena Kochan, Andrzej Janeczko Prezes Stowarzyszenia "Nasz Dom" w Hiszpanii, Katarzyna Braciszewicz prezes Stowarzyszenia im. Karola Wojtyły w Segowii, Małgorzata Małaśnikow kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Madrycie, Hanna Kaczmarczyk kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu, dyrektorzy i nauczyciele szkół polonijnych z Hiszpanii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Kataru, Francji, Włoch, Belgi, Irlandii, Austrii i Ukrainy.Wystąpienia, listy czyli uroczysta inauguracja

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski wspominał dorobek poprzednich zjazdów i wkład merytoryczny jaki wnoszą w nie nauczyciele polonijni, dzielący się swoimi doświadczeniami i pomysłami. To dzięki nim, ich pracy polskie szkoły są atrakcyjne dla uczniów, zaś dla rodziców stają się partnerem w wychowaniu i edukacji ich dzieci. Zwłaszcza patriotycznej, podtrzymującej polskość, znajomość ojczystego języka.

Prezes Bonisławski przypomniał o trwającej kampanii społecznej "Jest nas 60 milionów", której inicjatorem i sygnatariuszem jest "Wspólnota Polska". Jak ważnym jest budowanie więzi między 40 milionami Polaków w kraju i 20 milionami poza jego granicami. Edukacja ma w tym procesie kluczowe znaczenie, ale żeby była skuteczna musi być prowadzona w oparciu o atrakcyjne dla młodego pokolenia metody i materiały. Wspólnota Polska służy tu nauczycielom pomocą, czego przykładem jest opracowany przy udziale profesora Sujeli najnowszy i ciągle rozwijany pakiet historyczny "Dawniej to było", łączący techniki multimedialne z nowoczesnym podejściem metodologicznym. Animacje, gry, podręczniki, scenariusze lekcji to narzędzia przydatne w codziennej pracy nauczycieli.

Ambasador RP w Hiszpanii Marzena Adamczyk wyraziła uznanie dla rodziców, którzy przyprowadzają dzieci do szkół polonijnych. Ta szkoła to "ogromnie korzystna inwestycja w przyszłość dziecka, ponieważ w ten sposób zapewniamy mu dwujęzyczność – walor niezwykle korzystny dla rozwoju intelektualnego".

Krystyna Maksymowicz reprezentująca biuro polonijne senatu RP odczytała zebranym list Marszałka RP Stanisława Karczewskiego skierowany do organizatorów i uczestników konferencji. Marszałek podziękował w nim za "państwa postawę i za to co codziennie robicie dla polski mieszkając i pracując z dala od niej […] Najważniejszym priorytetem w opiece państwa polskiego nad Polonią i Polakami za granicą jest wsparcie oświaty polonijnej […] Chciałbym pogratulować państwu podejmowania nieustannego wysiłku w zapoznawaniu się z najnowszymi propozycjami w zakresie dydaktyki i metodyki, nowoczesnymi programami, podręcznikami i pomocami edukacyjnymi. […] Dziękuję organizatorom za to ze stwarzają wychowawcom polonijnym okazję do uzyskania fachowej pomocy, w unowocześnianiu oferty edukacyjnych szkół polonijnych, a uczestnikom dziękuję za dbałość o to by nauczanie w polonijnej szkole było atrakcyjne dla uczniów."

Uczestnikom Konferencji przedstawiono jeszcze listy od szefa Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego oraz ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.Nauczanie historii czyli budowanie tożsamości narodowej

Część roboczą rozpoczął profesor Suleja wykładem "Nauczanie historii w szkołach polonijnych i polskich poza granicami kraju jako ważny element budowania tożsamości narodowej". W wystąpieniu przypomniał bogactwo dziedzictwa Rzeczpospolitej - materialnego, intelektualnego i ustrojowego na którym możemy budować naszą tożsamość i dumę narodową. Najpierw jednak należy je poznać i zrozumieć czego domeną jest właśnie edukacja.Pakiet edukacyjny na miarę współczesności

Następnie Dariusz Piotr Bonisławski zaprezentował pakiet edukacyjny autorstwa profesora Suleji do nauczania historii, który zawiera podręcznik dla nauczycieli (po jednym egzemplarzu dostali uczestnicy konferencji), podręczniki historii Polski w wersji dla dorosłych i dla dzieci "napisane po to, by opowiedzieć o historii ale też ku pokrzepieniu serc, które żyjąc poza granicami kraju potrzebują wzmocnienia i uzasadnienia dla pytania czy warto być Polakiem". Fragmenty filmów i scenariusze lekcji przekonały zgromadzonych na Forum uczestników o możliwości zorganizowania na ich podstawie ciekawych, atrakcyjnych dla młodego pokolenia lekcji. Tym bardziej, że opracowane zostały z myślą o różnym stopniu zaawansowania językowego odbiorców, w czym pomaga bogaty zbiór ilustracji.

Uzupełnieniem pakietu będzie w najbliższej przyszłości m.in. gra planszowa "Dawniej to było" oraz tłumaczenia materiałów dydaktycznych.Szkoła 6.0 - współpraca szkół polskich z polonijnymi

Ostatnim zagadnieniem poruszanym w pierwszym dniu Konferencji była rozwijana od niedawna platforma współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi – "Szkoła 6.0".

Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

"Szkoła 6.0" to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.

Zdjęcia: © Polonijna Agencja Informacyjna - Agata Pawłowska


Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organizatorem Konferencji jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
oraz partner polonijny – Polska Szkoła FORUM w Madrycie.
KONFERENCJĘ METODYCZNĄ NAUCZYCIELI POLONIJNYCH PATRONATEM MEDIALNYM OBJĘŁA
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
IV EUROPEJSKA KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W MADRYCIE