IV EUROPEJSKA
KONFERENCJA METODYCZNA
NAUCZYCIELI POLONIJNYCH
W MADRYCIE


IV EUROPEJSKA KONFERENCJA METODYCZNA
NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W MADRYCIE

DRUGI DZIEŃDrugi dzień to sesje metodyczne wypełnione wykładami i dyskusją uczestników.

W części przedpołudniowej wykład „Szkoła polska jako centrum kultury i języka polskiego” poprowadził Ernest Kowalczyk z Instytutu Polskiego w Madrycie. Prelegent podzielił się refleksjami związanymi ze swoją pracą.

Instytuty Polskie to placówki podległe Ministerstwu Spraw Zagranicznych, a ich naczelnym zadaniem jest upowszechnianie polskiej kultury, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie. Ponadto zajmują się promocją współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i wiedzy o życiu społecznym.

W koknkluzji stwierdzono, że szkoła polska to miejsce do organizacji wydarzeń promujących polskość, a jeżeli dzieje się to wraz z innymi szkołami danego kraju, efekt oddziaływania jest wielowymiarowy i niezwykle skuteczny.

Drugą część sesji poprowadziła Katarzyna Czyżycka z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP. Prezentacja miała charakter wykładowy oraz warsztatowy i dotyczyła tematów takich jak: „Jak się uczy mózg?” oraz „Programowanie języka polskiego w młodszych i starszych klasach szkoły polonijnej”. Podczas spotkania nauczyciele mieli okazję przećwiczyć zaproponowane przez prelegentkę metody nauczania dzieci polonijnych.
motywacja ucznia do pracy w szkole

Biorąc pod uwagę fakt, że zajęcia w szkołach polonijnych odbywają się w szeroko pojętym wolnym czasie uczniów, np. w soboty, trzecia sesja dotyczyła bardzo istotnego zagadnienia jakim jest „motywacja ucznia do pracy w szkole”.

Prelegenci podzielili się swoim doświadczeniem i technikami których celem jest zachęcenie uczniów do przyjścia do szkoły oraz wzięcia aktywnego udziału w lekcjach. Prezentacje wzbogacono zdjęciami, krótkimi filmikami i ciekawymi pomysłami, które stanowiły wielką inspirację dla zebranych na sali nauczycieli z trzynastu krajów.

Metody pracy i realizowane projekty przedstawiły:

Edyta Gierycz z Kataru
Agata Krzyształowska z Hiszpanii
Urszula Gawlik ze Stanów Zjednoczonych
Katarzyna Władyka z Wielkiej Brytanii
Zarządzanie szkołą polonijną

Nie wystarczy powołać do życia placówkę oświatową, należy ją jeszcze skutecznie zarządzać.

Warsztaty dotyczące skutecznego zarządzania i organizacji w szkole polonijnej poprowadziła Agnieszka Grochola z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP. Praca w grupach nawiązywała do problemów z jakimi spotykają się nauczyciele w szkole.

Polska szkoła poza granicami kraju to miejsce szczególne. Dzięki lekcjom i zajęciom dzieci i młodzież, a także ich rodziny biorą udział w :

  • promowaniu polskiej kultury wśród szerszej społeczności poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i towarzyskich, a także czynny w nich udział,
  • nawiązywaniu długotrwałej współpracy z innymi środowiskami w danej miejscowości i kraju,
  • udzielaniu wsparcia polskim dzieciom zamieszkałym w danym kraju oraz ich rodzicom,
  • integracji polskiej społeczności

Wszystkie te aspekty muszą być odzwierciedlone w sposobie organizacji i zarządzania szkołą, stąd należy brać pod uwagę specyfikę miejsca działania, lokalną kulturę, mentalność, uwarunkowania prawne, finansowe oraz naturalne otoczenie edukacyjne, czyli model oświatowy obowiązujący w danym kraju.

Dodatkowo należy brać pod uwagę możliwości jakie stwarzają programy państwa polskiego i krajowych organizacji pozarządowych, wspierające nauczanie poza Polską.

Dopiero taka całościowa perspektywa pozwala na opracowanie skutecznego modelu zarządzania placówką, a co najważniejsze osiągnięcie zadowolenia rodziców i uczniów motywujące do stałej współpracy w polonijnym środowisku.
Madryt - miasto pełne historii

Późnym popołudniem uczestnicy konferencji udali się na zwiedzanie, stolicy i zarazem największego miasta Hiszpanii – Madrytu. Wycieczka wzbogacona o ciekawe informacje dotyczące geografii oraz kultury Hiszpanii, była wspaniałą okazją do poznania miejsca tegorocznej IV Europejskiej Konferencji Metodycznej. Intensywny dzień zwieńczyło wspólne zdjęcie pod heraldycznym symbolem miasta – niedźwiedziem opierającym się o drzewo truskawkowe (lub według innych źródeł - drzewem poziomkowym).

Zdjęcia: © Polonijna Agencja Informacyjna - Agata Pawłowska


Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organizatorem Konferencji jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
oraz partner polonijny – Polska Szkoła FORUM w Madrycie.
KONFERENCJĘ METODYCZNĄ NAUCZYCIELI POLONIJNYCH PATRONATEM MEDIALNYM OBJĘŁA
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
IV EUROPEJSKA KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W MADRYCIE