Kongresy młodzieży

Kongresy Młodzieży Polonijnej są odpowiedzią na wnioski wynikające z dyskusji, które odbyły się podczas V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Za najistotniejsze uznano te, które odnoszą się do młodego pokolenia. Aktywizacja młodzieży, włączenie jej w działalność organizacji polonijnych i stopniowe przygotowywanie do podejmowania funkcji liderskich to gwarancja przyszłości dla Polonii i Polaków z zagranicy.


Działania skierowane do młodzieży polonijnej są więc priorytetowe dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Organizując Kongres w Kurytybie, Światowy Zlot Młodzieży Orle Gniazdo i wspierając organizację Konferencji Quo Vadis chcemy dotrzeć do młodzieży polonijnej ze wszystkich zakątków świata.

Celem tych wydarzeń jest nie tylko poznanie, integrowanie i motywowanie młodzieży do działalności polonijnej, ale też umacnianie polskiej tożsamości narodowej, przekazywanie wiedzy o Polsce i jej historii, promocja polskiej kultury. Chcemy poprzez debaty, dyskusje wsłuchać się w głos młodej Polonii, aby móc skuteczniej wesprzeć ich późniejsze działania. Poprzez warsztaty i szkolenia będziemy przygotowywać ich do pracy w organizacjach polonijnych, a także budować postawy przywódcze wśród potencjalnych liderów.

integrowanie i motywowanie młodzieży do działalności polonijnej oraz umacnianie polskiej tożsamości narodowej

Jesteśmy przekonani, że te trzy wydarzenia pozwolą nam wypracować założenia Światowego Zjazdu Młodzieży Polonijnej, zaplanowanego na 2020 rok.


Brazylia

Kurytyba
03-07.07.2019

Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej

Polska

Żerków
20-30.07.2019

XII Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej ORLE GNIAZDO 2019

KANADA

Toronto
20-22.09.2019

Quo Vadis – Konferencja Młodych Liderów Polonijnych

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY


PISMO Z KANCELARII PREZYDENTA RP

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PATRONAT MEDIALNY

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów