Lato z Kresami 2023
w ramach projektu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Festiwal Kresowa Dusza


Kresy Wschodnie. Opiewane w literaturze, muzyce, uwieczniane w malarstwie. Dawne wschodnie pogranicze Polski, funkcjonujące w okresie międzywojennym i dawniej jako część polskiego terytorium państwowego, a obecnie stanowiące fragmenty obszarów państwowych Ukrainy, Białorusi i Litwy. Z własną specyficzną kuturą i obyczajem pielęgnowanym do dzisiaj. Jeżeli zatem lato, to tylko z Kresami, co zapewni Państwu cykl imprez oganizowanych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w 2023 roku w ramach Festiwalu Kresowa Dusza w Domu Polonii w Pułtusku.


SIERPIEŃ W PUŁTUSKU   wydarzenia festiwalu kresowa dusza12 sierpnia    godz. 18:30

Muzyka i smaki Zaolzia
Koncert kapeli polskich górali z Zaolzia
Degustacja potraw regionalnych Zaolzia

Polacy stanowią tradycyjną mniejszość narodową w Republice Czeskiej. Autochtoniczna ludność polska w Republice Czeskiej żyje w zdecydowanej większości na terenie Zaolzia. Zaolzie to termin stosowany dla określenia tej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, która decyzją Rady Ambasadorów z lipca 1920 r. została przyznana Czechosłowacji, a w 1938 r. na okres jednego roku – przyłączona do Polski. Jest to używana głównie w Polsce potoczna nazwa zamieszkałej w dużej mierze przez Polaków zachodniej części historycznego Księstwa Cieszyńskiego, która obecnie znajduje się w Republice Czeskiej. „Zaolzie” to również symbol i pojęcie kojarzone z Polakami i polskością. W historiografii i publicystyce termin kultura zaolziańska jest równorzędny z pojęciem kultura polskiej społeczności mniejszościowej w Republice Czeskiej (a dawniej – w Czechosłowacji). W chwili obecnej chodzi o skupisko przeszło 30 000 ludzi.


więcej o muzyce i smakach ZaolziaLIPIEC W PUŁTUSKU   wydarzenia festiwalu kresowa dusza27 lipca    godz. 19:00

"Wisła" w Pułtusku
Koncert zespołu "Wisła" z Kurytyby, Brazylia
Amfiteatr Domu Polonii w Pułtusku

Zespół „Wisła” powstał w 1928r., w „polskim mieście w Brazylii” czyli Kurytybie, w 10 rocznicę powrotu Polski na mapy świata. Oznacza to, że najprawdopodobniej jest najstarszym tego typu polskim zespołem na świecie. Został założony przez wybitnego tancerza Tadeusza Morozowicza. Zadaniem grupy była popularyzacja kultury polskiej i brazylijskiej, szczególnie teatru i tańca. Wisła” działała do czasu rządów Getulio Vargasa, kiedy w Brazylii zabroniono prezentowania tradycji kulturalnych innych nacji niż brazylijska. Ponownie zespół wystąpił dopiero w 1953r a za oficjalną datę powstania zespołu uznaje się rok. 1960.
Repertuar zespołu to połączenie elementów dwóch kultur – polskiej i brazylijskiej. Podczas koncertów „Wisła” prezentuje pieśni i tańce z wielu regionów naszego kraju, a także programy oparte na zwyczajach i obyczajach ludowych i religijnych.
O wysokim poziomie artystycznym „Wisły” świadczą liczne nagrody przyznawane przez gremia brazylijskie i polskie, m.in. Złoty Medal i Dyplom Uznania za działalność artystyczną, nagroda im. Oskara Kolberga „za zasługi dla kultury ludowej”, przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Jako reprezentant folkloru polskiego, zespół uczestniczył też czterokrotnie na Festiwalu Joinville (największym festiwalu tańca na świecie), za każdym razem zdobywając nagrody.
Zespół uhonorowano również licznymi nagrodami i odznaczeniami, m.in. Złotym Medalem i dyplomem przyznanymi za działalność artystyczną przez Departament Kultury Stanu Parana.


więcej o zespole "Wisła"


14 lipca    godz. 18:00

"Przerwane życie" - wernisaż wystawy malarstwa i fotografii
Gienadija Pitsko - Białoruś
Dolny Krużganek Domu Polonii w Pułtusku

Znany wszystkim interesującym się polską sztuką poza granicami ohczyzny, były prezes Związku Malarzy Polskich przy ZPB na Białorusi autor wystawy, tym razem zaprezentuje reminiscencje z indywidualnego pleneru na objętym działaniami wojennymi terenie w Ukrainie, m.in Irpieniu, Buczy czy Żytomierzu.
Artysta urodzony na Białorusi. Ukończył studia w Bobrujska Art na wydziale ceramiki. Jego malarstwo jest bardzo rozpoznawalne dzięki szczególnej kolorystyce, ukazującej fascynację malarską francuskimi artystami, takimi jak Claude Monet, Amadeo Modigliani, Henri de Toulouse-Lautrec. Prace tego artysty mają wyjątkowy klimat dzięki ciepłej kolorystyce, a częstym motywem są kobiety
Obrazy Gienadija Pitsko nie tyle chcą nam coś pokazać, co opowiedzieć. To malarstwo narracyjne, odwołujące się do warstwy emocjonalnej, skierowane do wrażliwego odbiorcy. Wszystko co odbywa się w przestrzeni obrazu ciekawi nas, intryguje, pobudza wyobraźnię. Kolorystyka płócien tego malarza jest gorąca i energetyczna. Tworzą ją intensywne czerwienie i fiolety, nakładane szerokimi pociągnięciami szpachli, co przydaje malowanym postaciom lekko zgeometryzowane formy. Sąsiadujące ze sobą plamy barwne robią momentami wrażenie mozaiki.


więcej o wernisażu Gienadija PitskoMAJ W PUŁTUSKU   wydarzenia festiwalu kresowa dusza


Konkurs kuchni myśliwskiej, łowieckiej i kresowej

Kuchnia myśliwska to nieodłączny element staropolskiej tradycji, w której łowiectwo od wieków odgrywało istotną rolę. Polska kultura łowiecka stanowi obecnie niematerialne dziedzictwo kulturowe. Konkurs kuchni myśliwskiej, łowieckiej i kresowej ma na celu promocję regionu poprzez propagowanie staropolskiej kuchni myśliwskiej, łowieckiej i kresowej. Upowszechnianej również przez dr. Grzegorza Russaka.

Celem łowiectwa jest dbanie o zasoby przyrody zaspakajając potrzeby obecne oraz przyszłych pokoleń. Łowiectwo, to kultura oparta na tradycji. Pielęgnowanie zwyczajów i obyczajów, przestrzeganie zasad etyki, które są zarazem przyswajaniem jej bogatego dorobku jak i mobilizują do jej dalszego wzbogacania. Polscy myśliwi, świadomi wartości kulturowej łowiectwa, praktykują na co dzień wynikające z tego zwyczaje, dzięki czemu obyczaje wspólnoty, wyrosłe z wielowiekowej tradycji, pozostają ciągle żywe, stanowiąc niematerialne dziedzictwo.21 maja    godz. 14:00

KONKURS KUCHNI MYŚLIWSKIEJ, ŁOWIECKIEJ I KRESOWEJ
Podzamcze Domu Polonii Zamek Pułtusk

Już 21 maja od godziny 14:00 na podzamczu Domu Polonii w Pułtusku odbędzie się druga edycja Konkursu Kuchni Myśliwskiej, Łowieckiej i Kresowej im. dr. Grzegorza Russaka. Komisja konkursowa oceni potrawy w trzech kategoriach: zakąski zimne, danie obiadowe, desery i nalewki. W tym samym czasie będzie możliwość degustacji kuchni myśliwskiej przygotowanej specjalnie na tą okazję przez organizatorów. Oprawę muzyczną imprezie zapewni koncert zespołu sygnalistów i akordeonistów w repertuarze łowieckim. Dodatkową atrakcją będzie bez wątpienia jak zawsze fektowny pokaz psów gończych polskich myśliwskich, wiernych towarzyszy leśnych przygód. Na koniec wszyscy przybyli skosztują nagrodzonych potraw aby osobiście przekonać się o trafności rozstrzygnięć jury konkursowego.
Całość poprowadzi Wiceprezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Krzysztof Łachmański. Jak sam z przekonaniem twierdzi - łowiectwo, to kultura oparta na tradycji. Pielęgnowanie zwyczajów i obyczajów, przestrzeganie zasad etyki, które są zarazem przyswajaniem jej bogatego dorobku jak i mobilizują do jej dalszego wzbogacania.
Patronem myśliwych i leśników jest Św. Hubert. Polecamy się Jego opiece prosząc o wyjednanie łaski naśladowania Jego cnót.


więcej o pułtuskim Konkursie

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023."

PATRONAT MEDIALNYKRESOWĄ DUSZĘ ODWIEDZIŁO 76867 OSÓB