WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.
17.01.2020


PIERWSZE SPOTKANIE
KLUBU STUDENTA POLONIJNEGO W 2020 ROKU


Pierwsze spotkanie Klubu Studenta Polonijnego w nowym 2020 roku było okazją do podsumowania aktywności w minionym roku 2019 i wspólnym zaplanowaniu przyszłych działań.
KLUB STUDENTA POLONIJNEGO