WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.02.08.2019
godz. 16:00


Polski Zespół Folklorystyczny "Mazury" z Brazylii z wizytą w Klubie Studenta


2 sierpnia o godzinie 10:30 Klub Studenta Polonijnego działający przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” gościł młodzież z Polskiego Zespołu Folklorystycznego "Mazury" z Brazylii. Pomysł spotkania powstał podczas Kongresu Młodzieży Polonijnej w Kurytybie.

Celem spotkania była prezentacja działalności Klubu Studenta oraz utworzenie takiego klubu w Brazylii. Studenci mieli okazję odpowiedzieć na pytania swoich kolegów oraz wymienić się pomysłami na współpracę.Zespół Mazury z Brazylii wraz z przedstawicielami Klubu Studenta Polonijnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” spotkali się również z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim.

Marszałek podziękował młodzieży za pielęgnowanie polskości w dalekiej Brazylii. Jednocześnie podkreślił, że Polonia w Ameryce Południowej jest obecnie priorytetem w działaniach Senatu RP na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Młodzież miała również okazję spotkać się z Biskupem Wiesławem Lechowiczem – Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Następnie odbyło się zwiedzanie gmachu Sejmu i Senatu RP.Zdjęcia: Joanna Grabek © Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"KLUB STUDENTA POLONIJNEGO

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów