WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.02.04.2019
godz. 18:00

Warsztaty: "Nauka zadawania pytań"


Serdecznie dziękujemy członkom Klubu Studenta Polonijnego, za udział w warsztacie "Nauka zadawania pytań", który odbył się 2 kwietnia 2019 r. w Domu Polonii w Warszawie. Warsztat poprowadziła mgr Maria Erdman doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie warsztatu zapoznaliśmy się z pojęciami: historia mówiona, wywiad antropologiczny, metody badań biograficznych. Przeanalizowaliśmy niezbędne elementy wywiadu, nauczyliśmy się się formułować pytania, poznaliśmy zasady transkrybowania wypowiedzi. Przećwiczyliśmy nowo nabyte umiejętności na ciekawych zadaniach.


Kolejnym krokiem będzie opracowanie kwestionariusza do projektu „Wspomnienia o Profesorze Andrzeju Stelmachowskim”. Zapraszamy również do udziału w projekcie. Wszystkie pytania na ten temat prosimy kierować na mail stypendia@wspolnotapolska.org.pl z dopiskiem "Nauka zadawania pytań".
Warsztat odbył się 2 kwietnia
w Domu Polonii w Warszawie.


KLUB STUDENTA POLONIJNEGO

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów