WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.22.01.2019
godz. 18:00

NOC Z PIT-ami
PODATEK ZA STYPENDIA


Klub Studenta Polonijnego zaprasza stypendystów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na "Noc z PIT-ami", w trakcie której będzie możliwość poznania nowych zasad rozliczania podatku dochodowego od stypendiów.

Gościem specjalnym który wyjaśni zawiłości podatkowe będzie inspektor do spraw PIT Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście


Na spotkanie zapraszamy
22 STYCZNIA 2019 r. godz. 18.00
DO DOMU POLONII IM. PROF. A. STELMACHOWSKIEGO
W WarszawIE, PRZY ul. Krakowskie Przedmieście 64,
UWAGA
Stypendyści Wspólnoty Polskiej - osoby studiujące w Warszawie PIT-11 mogą odebrać wyłącznie osobiście. Spotkanie daje taką możliwość.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności na adres stypendia@wspolnotapolska.org.pl do 21.01.2019 r.


KLUB STUDENTA POLONIJNEGO

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów