II ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

MEDIA POLONIJNE I POLSKIE – ŁĄCZY NAS POLSKA

KRAKÓW, 26-29 WRZEŚNIA 2019

DRUGI DZIEŃ
ŚWIATOWEGO FORUM MEDIÓW POLONJNYCH 2019


Drugi dzień Forum wypełniły dwa moduły: "Rynek mediów Polonojnych" oraz "Warsztaty dziennikarza polonijnego"

MODUŁ I – RYNEK MEDIÓW POLONIJNYCH


Obrady rozpoczęły się odczytaniem listu od marszałka Senat Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, skierowanego do uczestników Forum. Marszałek Karczewski podkreślił znaczenie kampanii społecznej "Jest nas 60 milionów" i wyraził nadzieję, że polonijni dziennikarze włączą się w jej realizację.

Dariusz Piotr Bonisławski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprezentował idee kampanii „Jest nas 60 milionów” Polonia dla Polski, Polska dla Polonii oraz rolę mediów polonijnych w budowaniu wspólnoty narodowej i perspektywę rozwojowu tego projektu. Uzupełnieniem była debata ekspercka przedstawicieli polonijnego świata dziennikarskiego.

W kolejnym punkcie nastapiła prezentacja działalności Polonijnej Agencji Informacyjnej oraz możliwości współpracy w budowaniu serwisu obejmującego wiadomości polonijne w skali globalnej, a tym samym kreowania pro-polskich idei i wzajemnej inspiracji.

Prowadzącym poranne obrady Forum był Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot PolonijnychMODUŁ II – WARSZTAT DZIENNIKARZA POLONIJNEGO

Tematy warsztatów jakie podjęli uczestnicy Forum to: "Między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do ochrony wizerunku (banki danych, ochrona danych osobowych)", "Między prawem autorskim a sztuczną inteligencją", "Między odpowiedzialnością a klikalnością (Etyka, język, fake news, trolling, hejt w sieci)", "Między etyką dziennikarską a wolnością mediów".

Prowadzącą warsztaty była Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.Fot. Agata Pawłowska Polonijna Agencja InformacyjnaWarsztat "Między prawem autorskim a sztuczną inteligencją"
poprowadziłą dr Sybilla Stanisławska-Kloc z Katedry Prawa Własności Intelektualnej, Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Warsztat "Między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do prywatności (ochrona danych osobowych a zawód dziennikarza)"
poprowadził de Paweł Litwiński z Barbara Litwińska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Krakowie

Warsztat "Między odpowiedzialnością a klikalnością"
poprowadziła dr Małgorzata Majewska z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warsztat "Między etyką dziennikarską a wolnością mediów"
poprowadził mgr Rafał Wietoszko z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.II ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH
ORGANIZATOR


PARTNERZY MEDIALNI
PATRONAT HONOROWY

PATRONAT HONOROWY

Mecenas Forum

facebook