II ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

MEDIA POLONIJNE I POLSKIE – ŁĄCZY NAS POLSKA

KRAKÓW, 26-29 WRZEŚNIA 2019

TRZECI DZIEŃ
ŚWIATOWEGO FORUM MEDIÓW POLONJNYCH 2019


W czasie trzeciego dnia Forum równolegle odbywają się zajęcia w trzech grupach warsztatowych.

PRASA


W pierwszej grupie, którą prowadzi Mirosław Klotzer z Uniwersytetu Jagiellońskiego poruszane są tematy dotyczące gazet drukowanych: "Od amatorstwa do profesjonalizmu - nowoczesne techniki wydawnicze - Program InDesign". Rezultatem warsztatów będzie gazeta tematyczna.PORTALE INTERNETOWE

Prowadzącym zajęcia w drugiej grupie warsztatowej poświęconym portalom i blogom jest Piotr Marek (TipMedia). Temat warsztatów: Internet. Szybki kurs Wordpress na podstawie wspólnego template. Rezultatem warsztatów będzie portal tematyczny „II ŚFMP w Krakowie”RADIO - TELEWIZJA

Piotr Płonka z Pepe TV prowadzi warsztaty w trzeciej grupie z dziennikarzami zaangażowanymi w pracę w radiu i telewizji. Temat warsztatów: Operowanie obrazem i dźwiękiem. Montaż filmu dla laików. Rezultatem warsztatów będzie film tematyczny „II ŚFMP w Krakowie”. Po warsztatach nastąpi prezentacja materiałów medialnych: gazeta, portal, nagranie radiowe i TV


PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Pod koniec trzeciego dnia przedstawiono rezultaty warsztatów czyli: wydawnictwo prasowe w postaci biuletynu forum, okolicznościowej - roboczej witryny stworzonej przez uczestników oraz filmu podsumowującego obrady.

W kolejnej części zastanawialiśmy się nad naturą wiadomości polonijnej i obszarem aktywności polonijnych dziennikarzy, perspektywą kształcenia oraz konieczności konsolidacji wysiłków mediów polonijnych w postaci światowego zrzeszenia.FORMUŁOWANIE WNIOSKÓW I KONCERT

Wieczór upłynął na formułowaniu wniosków płynących z obrad Forum.

Na zakończenie intensywnego dnia, wypełnionego warsztatami dziennikarskimi - występ Łukasza Jemioły z zespołem. Jako rewanż ze strony słuchaczy, swoją piosenkę dla Wykonawców i Polonii zaprezentowała uczestniczka Forum Mediów Polonijnych - Danuta Zasada ze Szwecji.

Fot. Agata Pawłowska Polonijna Agencja InformacyjnaII ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH
ORGANIZATOR


PARTNERZY MEDIALNI
PATRONAT HONOROWY

PATRONAT HONOROWY

Mecenas Forum

facebook