IV EUROPEJSKA
KONFERENCJA METODYCZNA
NAUCZYCIELI POLONIJNYCH
W MADRYCIE


W Madrycie w dniach od 4 do 6 października 2019 odbyła się IV Europejska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych. Organizatorem byli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partner polonijny – Polska Szkoła FORUM w Madrycie. Spotkanie jest kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się cyklicznie konferencji dla nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej. W programie elementy łączące wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.


Hasło konferencji to "Zapro(gra)muj polską szkołę!".
Film zrealizowany przez Polonijną Agencję Informacyjną
Pierwszy dzień konferencji

Piątek, 04 października 2019


Dzisiaj w Madrycie rozpoczyna się - i potrwa do 6 października - IV Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych. Organizatorem są Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partner polonijny – Polska Szkoła FORUM w Madrycie.

RELACJA Z PIERWSZEGO DNIADrugi dzień konferencji

Sobota, 05 października 2019


Drugi dzień to sesje metodyczne wypełnione wykładami i dyskusją uczestników. W części przedpołudniowej wykład „Szkoła polska jako centrum kultury i języka polskiego” poprowadził Ernest Kowalczyk z Instytutu Polskiego w Madrycie. Prelegent podzielił się refleksjami związanymi ze swoją pracą.

RELACJA Z DRUGIEGO DNIA
Trzeci dzień konferencji

Niedziela, 06 października 2019


Ostatni dzień IV Europejskiej Konferencji Metodycznej rozpoczął się warsztatami dotyczącymi lekcji historii z wykorzystaniem pakietu „Dawniej to było”. Zajęcia poprowadziła Ilona Szliter-Wyzińska ze Szkoły Polskiej w Wiedniu, ODN Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Podsumowania KOnferencji dokonał prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski podkreślając jaką wagę zarówno dla państwa polskiego jak i Wspólnoty Polskiej ma edukacja polonijna.

RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA

Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organizatorem Konferencji jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
oraz partner polonijny – Polska Szkoła FORUM w Madrycie.
KONFERENCJĘ METODYCZNĄ NAUCZYCIELI POLONIJNYCH PATRONATEM MEDIALNYM OBJĘŁA
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów